Fri frakt över 599 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Bladskador på tomat

Missbildade, ihoprullade blad på tomat
Får dina tomater konstiga blad? Det händer att tomatplantor får ihoprullade blad och störd tillväxt i topparna. Det kan ha flera orsaker. Nyckeln till att komma till rätta med bekymret är att försöka nysta ut vad fenomenet beror på.

Läs gärna också i artikeln Känn igen skador och sjukdomar på tomater om andra symtom som kan drabba tomatplantan.

Missbildade blad på tomatplantor

Ihoprullade, missformade blad på tomat
Framför allt unga blad kan få missformade, ihoprullade, krumma blad.
 
Symtomen kan variera något, men gemensamt är att bladen rullar ihop sig, ser onormala ut och att internoderna (avstånden mellan bladen) ibland blir kortare än normalt. Stjälken kan också vrida sig.
Oftast drabbas unga plantor, men också fullvuxna tomatplantor kan få dessa symtom.

Ibland drabbas bara de yngsta bladen (som sitter i toppen av plantan), medan äldre blad är normala. Ibland är hela plantan påverkad.
Dessa symtom kan ha flera orsaker och kombinationer av dessa, som odlingsmiljön, näringsdosering, kemisk kontaminering, virus mm.
 
 

Orsaker till ihoprullade blad hos tomat

Ihoprullade blad på fullvuxen tomatplanta
Ihoprullade blad på en fullvuxen tomatplanta där orsaken troligen är låg nattemperatur.

Odlingsmiljön

  • Vid låg nattemperatur ansamlas kolhydrater i bladen. De rullar då ihop sig och blir styva.
  • Starka vindar i samband med låg luftfuktighet (som råder under vår och försommar) är extremt uttorkande.
  • Bladen krullar ihop sig för att minska sin avdunstning.
  • Också växter måste vila och ha en period av mörker, normalt 12 timmar. Tomatblad som får för mycket ljus utan mörkervila reagerar med missformade, ihoprullade blad.
  • Hög värme i kombination med låg luftfuktighet påverkar bladen. De vissnar i topparna, vrids och rullar ihop sig. Det kallas fysiologisk bladrullning och är växtens försvar mot torka och ett sätt att minska bladens avdunstning.
  • Höga salthalter på grund av för mycket näring kan leda till obalanserat näringsupptag. Tomatbladen kan då reagera med att bli förtjockade och vridna. 
  • Fenomenet drabbar framförallt småplantor. Tänk på att inte kombinera t.ex jord från bokashikompost med annan näring som tillsammans blir för mycket av det goda.
     
ads
 

Bekämpningsmedel, kemiska störningar

Tomatplantor är extremt känsliga för herbicider, bekämpningsmedel mot ogräs. De reagerar redan vid mycket små mängder (0,1 ppm) genom att främst de unga bladen rullar ihop sig och missbildas. Vid starka koncentrationer drabbas hela plantan. 
Tyvärr är dessa orsaker mycket svåra att leda i bevis. Halterna är extremt låga och det är kostsamt att analysera växter, jord och gödsel. 
Det råder nu en debatt i Sverige om herbicidkontaminerad ekologisk näring, jord och gödsel. Jordbruksverket är inkopplat och förhoppningsvis leder detta till att vi framöver får kvalitetsstämplade, säkra produkter där tillverkaren garanterar att ursprunget inte kommit i kontakt med grödor som besprutats med bekämpningsmedel. 


Vinddrivna bekämpningsmedel

Kan misstänkas om man bor i närheten av ett jordbrukslandskap, en golfbana eller i ett område där bekämpningsmedel som glyfosat (finns i bland annat Roundup) används för skötseln av grönytor. 

Herbiciderna kan föras iväg 1.5 km redan vid så svaga vindar som 0,45 m/s. 
I dessa fall är det ofta en engångsföreteelse. Tomatplantan reagerar men växer sedan vidare och nya blad utvecklas normalt.


Bekämpningsmedel i jord eller näring

Det har visat sig att ekologisk, flytande näring av flera fabrikat innehållit små mängder ogräsmedel. Orsaken visade sig bero på att de ekologiska näringarna framställts av bladrester från konventionellt odlade sockerbetor, så kallad vinass. Framförallt rör det sig om ämnena klopyralid och aminonpyralid som bryts ner mycket långsamt och blir kvar i växtrester i 18 månader efter besprutningen.

Man befarar också att kompostjordar och djurgödsel där grödor som behandlats med ogräsmedel finns i kretsloppet som därmed också har kontaminerats med små mängder av herbicider. 

Det är en allvarlig kontaminering, även om korrekt dos av gödselmedlen inte ska kunna ge växtskador. Förklaringen till bladskadorna kan då vara för hög dosering av den flytande gödseln. 

Virus 

Virus på tomatplantor med ljusgula toppar
Tomato Yellow Leaf Curl Virus orsakar ljusa, ihopkrullade bladtoppar.
 
Hundratals olika viroser kan ge ihoprullade blad. 

Det vanligaste viruset som drabbar tomatplantor är pepinomosaikvirus, PepMV.
Det kom till Sverige 2001. Symtomen är bleka, grågröna och rynkiga blad i toppen av plantan. Viruset är extremt smittsamt och sprids med plantor, frön och växtsaft.
Det finns inga resistenta tomatsorter mot PepMV och tomatodlare har rigorösa skyddsåtgärder för att inte smittan ska ta sig in i växthusen.

Ett annat vanligt virus är Tomato Yellow Leaf Curl Virus, TYLCV. Det sprids med vita flygare och orsakar dvärgväxt och bladrullning och onormal bladform ofta med förtjockningar.

Återhämtning vid bladskador på tomat

Även om tomatplantan drabbats av bladskador, sker ofta en snabb återhämtning om orsakerna försvinner. 
 
tomattopp

Tomater är snabbväxande och om skadorna finns i toppen av plantan kan man toppa den genom att klippa bort toppen precis ovanför ett friskt skott. 
Läs mer om hur du får en ny topp på din tomatplanta  i artikeln Få fler tomater med sticklingar.


Foto: Karin Elmberg, Lena Ljungquist och Forrest & Kim Starr.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2022 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.