15% på ett köp för medlemmar*

Jordförbättring

Med jordförbättring kan alla få en lucker och bördig jord för sin odling. Här hittar du produkter som hjälper dig att få en livskraftig jord.

Satsa på kvalitet

Inget fall är hopplöst. En bra jord är grunden i all odling. Därför är vi noga med att bara erbjuda jord och odlingssubstrat av högsta kvalitet. En kvalitetsjord är mullrik (mörk) och strukturstabil så att rötterna kan syresättas.

Vad är jordförbättring?

Med jordförbättring menas att göra jorden mer bördig och livskraftig.

Hur gör man när man jordförbättrar?

Ett enkelt och bra sätt är att kontinuerligt tillföra egen kompostjord. Men alla har inte tillgång till kompost och det kanske inte räcker till om du har stor trädgård. Med jordförbättringsmedel kan du göra en sandjord mer livskraftig och en lerjord mer lättarbetad. Det handlar främst om att höja mullhalten.

För sandjord

Vår gödslade torvmull, rabattjord eller busk- och trädjord är perfekt för en mager sandjord.

För lerjord

För lerjorden kan ogödslad naturtorv göra underverk. Basen i flera av våra jordförbättringsmedel är svensk, grov torv - om möjligt kravmärk. Ett klimatsmart och hållbart val!

För gräsmatta

Bäst jordförbättring för gräsmatta är många gånger mullrik dressjord.

För rabatten och grönsaksland

För rabatt, potatisland, pioner och trädgårdsland är två givor (vår och sensommar) av kogödsel en bra jordförbättring.

Jordförbättra med biokol

Biokol är en form av jordförbättring som innebär att näringen i jorden blir bättre tillgänglig för växtrötterna. Kolet fungerar som en bank som lagrar in näringsämnena.

För skydd mot ogräs

Barkmull ger både skydd mot ogräs och höjd mullhalt efterhand som träflisen bryts ner.

Biostimulator

Vi har också effektiva biostimulatorer som ökar jordens bördighet på naturlig väg genom att boosta med ett rikt, organiskt liv som mykorrhizasvampar, maskkompost, humussyror och trichodermasvampar.

Jordförbättra med det du har hemma

I din närhet har du säkert också bra källor till jordförbättring som t.ex:

  • kompostjord
  • aska
  • löv
  • begagnade lecakulor

I vår e-handel hittar du jord och odlingssubstrat till all slags odling, ute och inne. Välj bland marknadens bästa kvalitetsjordar - från såjord till gräsmattans dressjord.

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.