15% på ett köp för medlemmar*

Häckväxter, krukodlade och barrotade

Det är många olika slags växter som passar att använda för att bilda häck. Med en häck avgänsar man olika ytor och markerar indelning av ett område.

Många planterar en häck runt den egna trädgården, men en häck är också mycket användbar för att skapa rumskänsla i trädgårdar, den skyddar från vind och insyn. En häck kan också vara en vacker bakgrund till en blomstrande rabatt. 

En häck kan hållas strickt och klippas regelbundet och ha en kantig form. Den kan också hållas friväxande där de enskilda plantorna får breda ut sig på ett naturligt sätt. Många blommande häckväxter kan med fördel få sprida sina grenar och blomma ut på sommaren och sedan klippas tillbaka till en mer stram form.

Det finns låga häckar som markerar en yta och det finns höga häckar som skapar avskildhet och ro. Välj den sort som passar din smak och ditt behov av avdelning och avskärmning bland vårt stora sortiment häckväxter.

Barrotade plantor är mest ekonomiskt fördelaktigt och kan köpas i flera olika storlekar så att du snabbt kan få den höjd du eftersträvar.

Välkommen till vårt stora sortiment av odlingsvärda, tåliga och vackra häckväxter!

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.