Beskärnings-dagar! Upp till 40% rabatt

Gröngödsling - Frö till gröngödlingsväxter

Gröngödsling är ett suveränt sätt att snabbt få en bördig jord. Välj bland vårt stora sortiment av olika gröngödslingsväxter som bara är att så ut.

Vad menas med gröngödsling?

Gröngödsling innebär att man odlar speciella växtslag som sedan myllas ner och berikar jorden på näring. Samtidigt luckras jorden på djupet och mullhalten höjs.
De flesta gröngödsel blommar (honungsfacelia, gurkört, tagetes och ringblomma) och är dessutom viktiga pollineringsväxter.

Enkelt och klimatsmart

Gröngödsling är enkelt, klimatsmart och bidrar till att grödorna som odlas efter, eller tillsammans med, gröngödslingsväxterna blir friska och frodiga.

Hur gröngödslar man?

Välj växtslag efter behov, eller en mix för gröngödsling med olika arter. En lerjord luckras på djupet med gröngödsel av blodklöver och honungsfacelia, en mager jord behöver kväve och mull. Pollinerare är alltid välkomna och ogräs behöver ofta motas.
I Faktabankens Gröngödsling – så funkar det kan du lära dig mer.

Vad är gröngödsling bra för?

Flera arter binder luftens kväve. Hit hör baljväxterna, som bönor, ärter, lusern och lupin och blodklöver. Några har djupa rötter som luckrar på djupet, som honungsfacelia och gul sötväppling.
Växter med djupa rötter hämtar också upp näring från djupare lager. Den frigörs sedan i det övre skiktet.
Några brer ut sig, kväver ogräs och hindrar torka. Hit hör bovete och honungsfacelia.
Honungsfacelia och gurkört har stor biomassa som ökar jordens mullhalt. Det gynnar mikrolivet och rötternas utveckling.

Odlingstips för gröngödsling

Gröngödsling kan användas som fånggröda. Fröna sås under sensommaren och binder näring så att den inte lakas ur under vintern.

Gröngödslingväxer kan odlas tillsammans med befintliga växter. Fröna sås mellan raderna eller mellan plantorna, till exempel bönor mellan potatisplantor.

Om gröngödslingen är huvudgröna sås fröna vår eller höst. Det passar till exempel en mager sandjord eller styv lerjord. Gröngödslingsväxterna får då stå kvar i landet hela säsongen. Antingen myllas växtresterna sedan ner, eller får de ligga kvar på ytan som marktäckning.

Några arter kommer igen och kan slås av flera gånger under växtsäsongen.

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.