Just nu: 20% på perennfröer

Fakta och FAQ Irrigatia solcellsdriven bevattning

Tips när du startar upp din Irrigatia efter vintern

Batterierna
Med stor sannolikhet har batteriet laddats ur under vintern. Det kan vara en bra idé att ladda dem under ca. 10 minuter så att du direkt ser att bevattningen går igång som den ska. Det gör du enkelt genom att låta solcellen ligga i full sol i 10 minuter. OBS! Tänk på att du måste sätta igång den (vrida vredet till något av värdena 1-5).

Pumpen
Ibland kan ventilen fastna när den inte används en längre tid. Det visar sig i så fall när du slår på pumpen och den pumpar utan att något vatten kommer.
Det är lätt åtgärdat genom att sätta en liten bit slang i inloppet som man med hjälp av en spruta full med vatten trycker in vatten i enheten.

Slanganslutningar
Det är lätt hänt att slangarnas anslutning till enheten blir påverkade när den varit nedkopplad och förvarad ihopvirad en period. Om de inte sluter helt tätt kan det komma luft i systemet med läckage, långsam eller ingen pumpning av vatten till följd.
Därför rekommenderas att du gör om kopplingarna genom att kapa vardera av de två slangarna som ansluts mot enheten ca. en centimeter och plugga in dem igen.

Kontrollera även anslutningarna mellan droppmunstycken och svettslang/microporus-slang så att de är intakta. Kapa en centimeter och foga samman igen vid behov.

Rengöring
Det är en bra ide att passa på att göra rent vattentunnan innan den ska börja fyllas upp igen. 
Försäkra dig om att filtret hamnar minst 10 cm från botten och att eventuell vattensensor sitter säkert fäst på inloppsslangen två-tre centimeter ovanför filtret.
Det är vanligt att smuts som kommer in i systemet har förts till slutet av slangen. För att rensa ut detta tar man bort det sista droppmunstycket och pumpar vatten igenom slangen innan man sätter tillbaka det och tar Irrigatian i bruk. Då sköljs förhoppningsvis eventuella främmande partiklar ut.

Stopp i droppmunstycken
Om det kommit smuts i droppmunstycken brukar det gå bra att få dem rena genom att vända på dem. Använd gärna en en spruta med vatten och avkalkningsmedel för att rensa munstyckena. Innan rengöringen tas de försiktigt bort och rengörningsblandningen trycks sakta igenom munstycket. Om möjligt bör munstyckena rengöras redan på hösten eftersom eventuell smuts kan lossna lättare då.

Instruktioner för Irrigatia

Här hittar du alla instruktioner för installation för de olika modellerna.

Installationsanvisning Irrigatia modell C12 och C24

Instruktion för modell C60, C120 och C180 (engelska)

Tips och information om olika typer av konfiguration, C12 och C24 (engelska)

Byte av kretskort modell C12 och C24

Byte av pumphuvud modell C12 och C24

Instruktion för att installera ett sandfilter (engelska)

Vill du  ha hjälp med att förstå dokument med engelsk text är du välkommen att kontakta vår kundtjänst

Checklista för felsökning, modell C12 och C24

Här är tips på vad du kan testa om din Irrigatia inte fungerar som den ska:

  • Stäng av och sätt på enheten.
  • Kontrollera att inget munstycke läcker vatten.
  • Lyser den röda lampan? Då fungerar solcellen. Blinkar den mycket snabbt så kolla vattensensorn, är den under vatten kan det tyda på att kretskortet är trasigt. 
  • Surrar pumpen, men det kommer inget vatten? Då är det troligtvis trasig pump (om inloppslangen ligger ner i vattnet).
  • Var sitter huvudenheten? Så mycket sol som möjligt och placering utomhus (inte inne i ett växhus tex) är nödvändigt. Vid för mycket skugga eller om något skymmer solcellen fungerar den inte som tänkt.
  • Var finns tunnan i relation till enheten? Slangen ska helst gå rakt upp från tunnan till enheten. Allt för lång slang med mycket upp och ner påverkar trycket. Hellre lång slang från enheten ut till munstyckena än lång slang till pumpen från vattnet.

Vanliga frågor Irrigatia solcellsdriven bevattning

Vad är det för skillnad på Svettslang/droppslang och Micro-porous?

Micro-Porous gräver man ner i jorden. Den har ett skyddshölje för att förhindra att hålen i slangen sätts igen. Kan vattna en större yta än dropp-/svettslangen som läggs ovanpå jorden.

TIPS! Micro porous ska man gärna vattna på första gången när man vill använda den så för att bryta ytspänningen så att vattnet enkelt går igenom skyddshöljet.

Hur lång droppslang kan man använda på en enhet, både C12 och C24?

Man kan ansluta 6m, antingen som en lång slang eller 6 x 1m.

Det rinner jättemycket vatten ur ett munstycke, men inget ur de andra. Vad händer? 

Då är det munstycket trasigt. Koppla bort det tillfälligt och ersätt med ett helt. Normalt kommer det lika mycket ur alla munstycken.

Hur många munstycken kan man ha som mest?

På modell C12 rekommenderas inte fler munstycken än 24 och på modell C24 högst 48 stycken.

Det kommer lika mycket vatten ur varje munstycke och en vits med att ha många munstycken är att man kan fördela vattnet mellan större och mindre krukor genom att t.ex ha ett munstycke i en mindre kruka, två munstycken i en medelstor kruka och tre munstycken i en stor kruka för att tillgodose bevattningsbehovet.

Hur få munstycken kan man ha?

Man ska inte ansluta färre än sex munstycken. Det kan vara skadligt för enheten.

Lampan blinkar hela tiden, varför? 

Vattensensorn behöver stoppas ner i tunnan. Den brukar normalt sett också pipa med jämna mellanrum, men är batterinivån låg kan pipet utebli.

Lampan blinkar, vad betyder det?

Lampan lyser annars med fast sken  när den pumpar och blinkar när den laddar.
Den blinkar det antal gånger som vredet är instält på åt gången; en gång om den står på ettan, tre gånger om den står på trean osv.

Jag har precis satt upp enheten och den har laddat i några timmar, men den pumpar inte? 

Vrid vredet till noll och prova att sätta på den igen. Har den laddat i några timmar så ska pumpen gå igång,  OBS! Tänk på att vredet måste vara inställt på 1-5 för att enheten ska ladda.

Pumpen bara går och går och går, varför? 

Batterierna har för mycket laddning. De ska bara laddas initialt ca 10 minuter och sedan är laddningen självreglerande med laddning och urladdning när den vattnar.
Koppla ur droppmunstyckena och låt pumpen pumpa tillbaka till vattentunnan tills batteriet är urladdat.

Hur länge räcker batterierna?

Normalt räcker de ca 1,5 år. Vi rekommenderar därför att du byter dem när du startar upp för ny säsong så att inte problem uppstår under högsäsongen!

Hur mycket vatten kommer från munstyckena? 

Det kommer lika mycket vatten ur varje munstycke. Hur mycket vatten det kommer beror på flera faktorer: hur mycket solen laddat batterierna, vilken inställning enheten har och hur många munstycken man använder. Man kan testa genom att sätta ett kärl under ett munstycke för att se hur mycket vatten som pumpas ut. 

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.