Midsommar-REA - Upp till 50% på utvalt!

Vi lämnar 12 års garanti på våra växthus

Vi lämnar 12 års garanti på samtliga växthus från ACD för eventuella tillverkningsfel på ditt växthus. Garantin gäller från och med leveransdatum.

För att garantin ska gälla måste ditt växthus monteras inom sex månader. Garantin gäller ej vid vidareförsäljning.

Vi byter utan kostnad ut varje del som inte motsvarar våra höga kvalitetskrav.
Denna garanti inkluderar alla möjliga skador på växthuset som beror på felaktigheter i material eller tillverkning.
Garantin inkluderar endast materialkostnader och inte eventuella kringkostnader som arbetstid och liknande.

Garantin gäller inte skada som orsakats p.g.a. av felaktig montering, demontering, oaktsamhet, onormalt användande, extremt väder eller exceptionella naturhändelser.

Garantin gäller ej heller om växthuset monterats på ej frostsäker, icke plan grund.

För rörliga delar som dörrhjul, gångjärn och liknande gäller 1 års garanti.

Växthusglaset ingår inte i garantin.

Tänk på att meddela ditt försäkringsbolag att du har byggt ett växthus. Vid skador som ej kan härröras till garantin rekommenderar vi att du vänder dig till ditt försäkringsbolag. 

Vi tar inte ansvar för eventuella skador av möbler eller inredning i växthuset som kan bero på fukt eller vatten som trängt in i växthuset. 

Symbol för 12 års garanti på växthus

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.