Beskärnings-dagar! Upp till 40% rabatt

Leverans av växthus - Särskilda villkor och information om leverans

Alla våra växthus levereras fraktfritt inom Sverige. För leverans utanför Sverige debiteras självkostnadspris för frakten. Kontakta oss för prisuppgift.

Leverans

Ditt växthus levereras i lastbil med bakgavellyft från Postnord eller direkt från oss i egen lastbil.
När leverans är på gång kontaktas du av oss eller Postnord för överenskommelse om leveranstidpunkt.
OBS! Notera att vid utkörning med Postnord kan de olika kollina komma att köras ut vid olika tillfällen.

Fraktfri leverans innebär leverans till tomtgräns (gäller ej öar utan fast förbindelse, se nedan). Om vägen fram till tomtgräns ej är farbar gäller fri frakt till lämplig plats närmast tomtgräns. Du som kund har ansvar för att kontrollera att vägen är farbar. Chauffören bedömer om angiven plats för lossning är lämplig. Om lossning av godset av någon praktisk anledning ej kan ske eller måste ändras debiteras en extra kostnad på 1000:-. 

Leverans till öar

Vid leverans till ö utan fast förbindelse levererar vi fraktfritt till närmaste kajplats. Kontakta oss för eventuell specialpaketering inför sjöfrakten.

Vid behov av specialfordon som tex. kranbil eller inkörning innanför tomtgräns bekostas detta av kunden.
Fråga oss gärna innan leverans om du är osäker.

Mottagning av gods

Du är som köpare ansvarig för att myndig person finns på plats för att ta emot och godkänna leveransen. Mottagaren måste kunna legitimera sig och om du inte själv kan ta emot godset behöver mottagaren visa upp en fullmakt från dig.

Väljer du att ta emot din leverans utan att någon mottagare finns på plats övergår ansvaret direkt till dig och ingen ersättning utges vid eventuell fraktskada eller vid saknat gods.

Kontrollera noga din leverans så att rätt antal kollin har emottagits enligt vad som angivits på fraktsedeln.

Reklamation, saknat eller skadat gods

Om kollin saknas eller om det finns synliga skador på paketering, skador på glas eller gods ska detta dokumenteras med foto, noteras på fraktsedeln och signeras av dig och chauffören. Anmäl detta omgående till oss. Reklamation avseende skador eller saknat gods som ej dokumenterats och rapporteras enligt ovan godkänns ej.

Öppna förpackningarna och inspektera innehållet noga. 
Dolda skador som inte kan konstateras vid mottagandet ska meddelas oss inom 7 dagar för att reklamationen ska vara giltig. Sådan reklamation ska göras skriftligen till vår kundtjänst med bilder och en tydlig skriftlig beskrivning av problemet. Invänta vår instruktion innan du eventuellt gör dig av med skadat gods.

Täck och skydda förpackningarna noga i avvaktan på att montering kan påbörjas.

Gods i retur

Om godset av någon anledning inte kan tas emot enligt avisering och blir kvar på terminalen eller returneras dit debiteras terminalhyra from dag 4 samt eventuell extra utkörningskostnad enligt gällande prislista.
Om godset går i retur till oss debiteras de upplupna kostnader detta åsamkats oss samt full kostnad för eventuella specialbeställda varor som ingår i leveransen.

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.