Just nu: 20% på perennfröer

Vinterförberedelse och skötsel av växthuset under vintern

Även om våra växthus har en mycket stadig och stabil konstruktion rekommenderar vi att du förbereder växthuset för vintern enligt tipsen nedan oavsett om du har för avsikt att övervintra växter, odla vidare i det under vinter, eller om du stänger igen det för säsongen.
Genom att vårda ditt växthus bibehåller det både utseende och funktion under många år framöver.

växthus med snö

Kontrollera skruvar och muttrar

Se över och säkerställ att skruvar och muttrar är ordentligt åtskruvade så att det inte finns någon svaghet i viktiga delar av stommen inklusive snedstagen som är viktiga för att säkra växthuset mot vridning.

Rensa bort mossa och smuts

Håll dörrens spår fria från snö och smuts.

Rengör inre och yttre hängränna för att förhindra stopp i avrinning av kondens.

Säkra fönster och ta in fönsteröppnare

Avlägsna eventuella automatiska fönsteröppnare, stäng igen takluckor med vredet så att inte en kraftig vind kan komma åt att slita upp det.

Markarkfästen och snö

Det är viktigt att säkerställa att växthuset är väl förankrat i underlaget innan snön kommer. Större mängder av tung snö som faller från taket kan skapa tryck inåt mot stomme och glas. Markfästena är därför viktiga för att stå emot sådan tryck.
Större mängder snö som ligger runt växthuset ska alltid avlägsnas.

Tak och snö

Växthuset klarar vikten från relativt mycket snö, men någon exakt mängd är omöjlig att ange då vikten på snölagret beror på hur mycket fukt det är i snön och hur många gånger den tinat och frusit.
Därför är det klokt att rensa växthusets tak från snö regelbundet så det inte läggs lager på lager av tinad och frusen snö kvar och tynger.
TIPS! Är det svårt att komma åt på taket kan man sätta en värmefläkt i växthuset så att snön halkar ner från taket. (obs! skotta sedan sidorna, se ovan)

Försäkra ditt växthus.

Vi rekommenderaratt du kontaktar ditt försäkringsbolag och se till att även växthuset inkluderas i din villaförsäkring. Det kostar inte många kronor extra och om olyckan är framme är det väl värt. Ett träd som faller över växthuset gör stor skada hur kraftigt växthus du än må ha.

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.