FRI FRAKT hela helgen!
Fakta & Råd

Plantera häck

Blandad häck - px
Häckväxter hör till trädgårdens största investeringar. Det är roligt att välja - det finns så mycket snyggt och en välskött häck blir trädgårdens främsta prydnad, vacker hela året. Häckarna sätter tonen, skapar lummighet och ger trädgården struktur. Var därför kräsen när du väljer och noggrann när du planterar din nya häck.
 
...
Våga vara lekfull! Här kontrasterar en formklippt vågad buxbom mot vajande prydnadsgräs vid Jardin Plume i franska Normandie.
 
Fundera noga innan du väljer häcksort. Det finns häckväxter för i stort sett alla jordtyper och lägen. Om häcken ska bli fin och inte fordra allt för mycket skötsel, gäller det att välja rätt sort för din plats. Kolla särskilt jorden, så att du vet om den är sandig, lerig eller kanske en mix (som gäller i de flesta fall). Här kan du läsa om olika jordmåner och hur du vet vad för slags jordtyp du har. Trädgårdsredskap för plantering hittar du i vår webbutik.
 

Barrotad eller krukodlad häck

 
barrade häckplantor och häckplanta i kruka
Till vänster barrotade plantor som är i vila när de planteras. TIll höger en krukodlad planta. När man lyfter ur växten ska hela jordklumpen följa med och vara genomvävd av rötter. 

Plantor som säljs utan kruka kallas barrotade. De planteras när de är i vila. Antingen på hösten, när de gått i vintervila, eller på våren när tjälen släppt sitt grepp men växten ännu är i vila.
Krukodlade plantor växer i krukan och kan planteras under hela växtsäsongen. 


Förbered plantering av häck

  • Gräv ett rejält dike, om du gräver bort gräsmatta, spara grässvålen som sedan vänds upp och ner och läggs tillbaka i botten på planteringsdiket. Det blir både gödning och mull. Ett riktmärke är 40 cm djup och minst 1 m bredd – alltså betydligt djupare och bredare än häckplantans rotsystem. Här hittar du vårt breda utbud av spadar och grepar.
  • Om du snabbt vill få en bred häck, sätt plantorna i förband, alltså i zicksack. Häcken blir då extra bred och dubbelt så kraftig på kortare tid. Gräv då diket ännu lite bredare från början.
  • En bred planteringsmån ger mindre konkurrens från omgivande gräsmatta, annan vegetation eller hård markyta. 50 cm bredd mätt från stammen till gräsmattan är ett minimum för att hindra konkurrens om vatten och näring. Välj gärna 1 meter för storvuxen häck, som ger plantorna en bra start och en mer lättskött plantering. 
  • Om jorden är mager, tillsätt komposterad kogödsel, eller kompostjord, i planteringsdiket. Det ger både mull och näring. Är jorden styv lera kan den lättas upp med kompostjord, gräsklipp eller torv för en bättre, luftigare struktur.
 
Plantering av barrotad häck - AS
 
  • Spänn ett snöre längs med diket så att du enkelt har en linje att gå efter när du planterar.

Plantera häck

  • Se till att plantornas rötter är ordentligt genomvattnade. De ska helst planteras inom 2-3 dygn efter leverans. Se annars till att de står skuggigt och att jorden och rötterna hålls fuktiga.
  • Sätt ner häckplantorna och se till så att de hamnar lite djupare än de stått tidigare. Se till att rötterna spretar åt olika håll. Långa, tunna rötter kortas in med en sekatör.
  • Skyffla över jord efter hand så att jordytan hamnar på samma djup som plantan stått tidigare i krukan eller som markodlad. Plantorna kommer nu att stå lite djupare än markytan bredvid planteringsdiket. Det gör det enklare att vattna, då vattnet stannar kvar i stället för att rinna iväg.
  • Tryck till försiktigt och vattna rejält, så att jorden sluter tätt kring rötterna.
  • Täck jordytan med gräsklipp, löv eller liknande. Det hindrar avdunstningen och bidrar på sikt med både näring och mull. Dessutom hindrar det ogräs att slå sig ner. Håll fortsatt jordytan täckt på detta vis så spar du mycket vatten och tid med att rensa ogräs.
 

Vattna nyplanterad häck

En nyplanterad häck behöver vattnas rikligt men sällan. På hösten är markluften fuktig och vattningsbehovet mindre än under den torra våren. Någon gång i veckan brukar vara lagom under växtsäsongen de första etableringsåren, därefter bara vid väldigt torr väderlek.
 
 

Beskära nyplanterad häck

 Man skiljer på flergrenad häck och häck med genomgående stam men alla häckar klipps med svagt konisk lutning så att ljuset når också de nedersta grenverket med tät tillväxt hela vägen.

 

Beskära flergrenad häck

En flergrenad häck behöver stimuleras att bryta nya skott för att bli riktigt tät och fin. Hit hör liguster, idegran, buxbom, oxel och häggmispel. Den klipps tillbaka vid plantering, eller veckorna efteråt. Klipp skotten ner till ca 20 cm ovanför marken, ovanför utåtriktade knoppar. Även om det känns hårt kommer snabbt nya, friska och livskraftiga skott som garanterar en tät häck.

beskärning av flergrenad häck
Så här utvecklas den flergrenade häcken på bara några år med rätt beskärning.


Även om du vill ha en flergrenad häck som friväxande och naturligt yvig mår också den bra av att förgrena sig ordentligt nerifrån som ung planta. Till denna typ av häck passar ölandstok, häggmispel, aronia och bukettapel.

 

Beskära häckar med genomgående rak stam

För häckar med genomgående, rak stam beskär man bara sidogrenarna vid planteringen så att formen blir svagt koniskt. Först när häcken nått önskad höjd toppas häckplantan. Hit hör bok, oxel och avenbok
 
beskärning av häck med genomgående stam
Så här utvecklas en häck med genomgående stam på bara några år med rätt beskärning.

 
Tujor växer naturligt mycket tätt och beskärs först när de nått önskad bredd och höjd. De putsas bara lätt under försommaren vid behov, så att de håller önskad form.
 

Uppbindning av nyplanterad häck

Arter med genomgående stam som bok och avenbok når snabbare sin fulla höjd om de binds till en bambukäpp eller liknande. Välj en käpp som har samma, eller något högre, önskad sluthöjd. Sätt käppen intill huvudgrenen och knyt till med lösa band som inte får strama åt barken.

 

 

Foto: Karin Elmberg, PPH m fl.

Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.