Allt för din odling Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Prydnadskörsbär - odling och sorter

Japanskt prydnadskörsbär med rosa blommor

Fakta om prydnadskörsbär

Varje vår inträffar samma mirakel, när prydnadskörsbäret slår ut sitt blomstrande paraply. Dessa fantastiska sagoträd är värda en plats i varje trädgård; friska, lättskötta och vackra året om med sitt skultpurala växtsätt.

Du hittar de vackra prydnadskörsbären under Prydnadsträd.
 
japanskt prydnadskörsbär Kanzan
Den ymniga blomningen hos japanskt prydnadskörsbär 'Kanzan' är bokstavligen himmelsk!
 
Svenska och vetenskapliga namn: Det finns hundratals arter och mångfaldigt fler sorter av prydnadskörsbär. För svenska förhållanden är dessa särskilt odlingsvärda:
Bergkörsbär, Prunus sargentii
Dvärgkörsbär, Prunus incisa 'Kojou-no-mai'
Fylldblomigt fågelbär, Prunus avium 'Plena'
Glanskörsbär, Prunus serrula
Japanskt hängkörsbär Prunus Sato-zakura-guppen 
Japanskt prydnadskörsbär, Prunus serrulata och P. Sato-zakura-gruppen 
Kurilerkörsbär, Prunus nipponica var. kurilensis 
 
FamiljRosaceae - rosväxter

Sorter: Det är en stor variation i storlek och kronform inom prydnadskörsbären. Men alla har ett vackert, skulpturalt växtsätt och överdådig vårblomning.
Vissa har en paraplyformad krona, andra en upprättväxande. Några blir 1.5 meter höga, de mäktigaste 15 meter.
Många får en maffig, orangesprakande höstfärg.
Tänk noga igenom hur mycket svängrum och höjd du kan erbjuda, så att trädet inte måste tas ner när det nått sin mogna storlek. Körsbär är känsliga för beskärning, särskilt av grova grenar och blir dessutom vackrast som frivuxet.
Blommorna kan vara enkla, halv- eller helfyllda, rosa, vinröda eller vita. Härdigheten varierar med sort, men de flesta klarar zon 2-3.
Läs gärna om de bärrika fruktträdssystrarna i Körsbär - odling och sorter.
 
Bergkörsbär med rosa blommor
Bergkörsbär har snygga, mörka stammar som vacker konstrast till den ymniga, rosa blomningen. Härdigt till zon 4.
 
Japanskt hängkörsbär sat sakura
Japanskt hängkörsbär 'Kiku-shidare-zakura' är förtjusande vid en uteplats. Zon 2.
 
Bergkörsbär Accolade
Prydnadskörsbär P. sargentii x subhirtella 'Accolade' är poetiskt vacker i sin enkelhelt med blommor på bar kvist och mörka stammar. Trädet har ett vackert, paraplyformat växtsätt. Får vacker höstfärg. Härdigt till zon 3.
 
Dvärgkörsbär med vita blommor
Dvärgkörsbär 'Kojou-no-mai' blir ett nätt litet prydnadsträd på max 1,5 meter. Grenarna har ett snirkligt, vackert växtsätt. Zon 3.
 
jamasakurakörsbär
Jamasurakörsbär, P. serrulata var. spontanea, får vackra bär som fåglarna uppskattar. Zon 3.
 
KAnzan prydnadskörsbär
Japanskt prydnadskörsbär 'Kanzan' får fyllda, vackra blommor. Härdig till zon 3.
 
Kurilerkörsbär med rosa blommor
Kurilerkörsbär 'Ruby' blir ett nätt, 2-4 meter högt träd med utsökta små rosa blommor på bar kvist. Zon 4.
 
PRunus avium Plena vita blommor
Fylldblommigt fågelbär 'Plena' är en vit vårdröm. Härdigt till zon 3.
 
 

Botanik: Prydnadskörsbären tillhör det stora plommonsläktet, Prunus, som innefattar runt 400 arter. De prydnadskörsbär vi odlar i Sverige härstammar alla från östra Asien, främst Kinas och Japans bergstrakter. 
 
Vildväxande japanskt körsbärsträd
Vildväxande japanskt körsbär vid Kasayamabergets sluttning ner mot Japanska havet.
 
Träden växer i soliga lägen, i ganska näringsrika marker och i trakter där vintertepmeraturen når ner mot minus 20 grader. Vårarna är sena, varför blommorna inte riskerar att slå ut för tidigt och därmed skadas av frosten.
 
Prydnadskörsbären är en formmässigt mycket heterogen grupp. De kan blir 20 meter höga och breda träd, liksom buskträd på en meter. Kronan kan vara bred med paraplyform, eller växa i pelarform.
 
Många har vacker, kopparskimrande eller brunsvart bark.
 
Blommor av bergkörsbär med brungröna blad
Vildväxande bergkörsbär med enkla blommor och karkaktäristiskt bronsfärgade blad som senare övergår i grönt.
 
Plommonsläktet blommor känns igen på de karaktäristiska, femtaliga kronbladen som kan vara enkla eller dubbla. Alltid i färgskalan vitt, rosa eller vinrött. De korsar sig gärna med varandra, vilket bidragit till den stora sortrikedomen.
 
ads

Odlingsråd för prydnadskörsbär

Nyplanterat prydnadskörsbär
Prydnadskörsbär kan gärna planteras i gräsmattan.
 
Svårighetsgrad: lätt

Läge: Utvecklas bäst både ett soligt läge. Gärna i gräsmattan, men låt en radie av en meter utifrån stammen vara fri från gräs. 
Det är viktigt att vatten inte blir stående i planteringsgropen. Rötterna behöver  god dränering för att trädet ska utvecklas väl.
Läs mer om att plantera fruktträd för fler tips.
 
Härdighet: 1-4 beroende på art och sort.
 
Näring/jord: Trivs i genomsläpplig, mullrik, gärna näringsrik jord. 
Prydnadskörsbär klarar att växa i näringsfattig jord också, men utvecklas bättre i måttligt näringsrik jord.
Gödsla varje vår med mullrik kogödsel som gynnar blomning och övervintring. 

Vatten: Ungträd trivs inte med torka. Vattna nyplanterade träd ordentligt de första åren, innan rotsystemet vuxit till sig. Äldre träd är mer torktåliga.
 
Övrigt: Ett lättskött träd om man kan erbjuda ett soligt läge. 
Ge trädet svängrum så att de kan utvecklas vackert. Prydnadskörsbär växer ganska fort de första fyra-fem åren och blommar redan som ungträd.
 
Höstfärg hos prydnadskörsbär
Dvärgkörsbär 'Kojou-no-mai' med sprakande höstfärg.

Beskärning av prydnadskörsbär

Kopparfärgad bark hos prydnadskörsbär
Glanskörsbärets fantastiskt vackra bark framträder bäst när trädet är uppstammat.
 

Körsbär är generellt känsliga för kraftig beskärning. De hör till de så kallade blödarna som savar tidigt på våren och därför beskärs under sommarens JAS-period, juli till september. Körsbärsträdet blir dessutom oftast vackrast om de lämnas i fred.

Den beskärning som görs sker när trädet är ungt samt att man tar bort torra, döda grenar på äldre träd.
Se till att knipsa bort skott hos ungträdet som växer inåt i kronan. Klipp precis intill stammen. Vill du forma ett utbrett växtsätt, beskärs också de unga skotten genom att 1/3 av de yttre grenarna klipps in. Klipp precis ovanför en utåtriktad knopp.

För några arter, som bergkörsbär, kan man välja antingen ett flerstammigt eller uppstammat träd. Läs vidare i artikeln Flerstammiga prydnadsträd  om hur de kan beskäras.

Läs gärna vidare i artikeln Odlingsskolan del 3: Grunder i beskärning om flera tips.

Samplantering med prydnadskörsbär

PRydnadskörsbär flerstammig
Flerstammigt bergkörsbär med en matta av vårblommande narcisser.
 

Prydnadskörsbär behöver lite svängrum för att bäst komma till sin rätt. Vårlökar är underbara partners, liksom marktäckande, vintergröna perenner som vintergröna, skuggröna eller hasselört.

Sjukdomar och skador hos prydnadskörsbär

En mycket frisk växtgrupp. Men några få bekymmer kan slå till.

Sprickor i barken med kåda hos prydnadskörsbär

Gummiflöde hos prydnadskörsbär

Gummiflöde. Barken spricker och fram sipprar en seg, bärnstensfärgad kåda. Orsakas vanligen av felaktig växtplats. Det kan vara i en sänka som ger ett för kallt läge med sena frostskador i savstigningen. Särskilt mot den sida som vetter mot söder. 
Det kan också orsakas av för kraftig beskärning eller för mycket kvävegödning som ger en för start tillväxt. 

Hål på bladen prydnaskörsbär

Hagelskottssjuka: En vanlig svampsjukdom som uppträder under regniga somrar och om trädet står för fuktigt. Bladen får först mörka fläckar som sedan blir ihåliga. Läs om behandling i artikeln Vad angriper plommonbladen?
 
Hagelskottsjuka på plommonblad
Hagelskottsjuka på plommonblad.

Vissna grenar, som börjar i topparna

Blom- och grentorka: En svamp som börjar sitt angrepp i blommorna, särskilt vid regnig väderlek. Välj motståndskraftiga sorter och klipp bort den yttersta, drabbade grenen direkt när angreppet syns.

 
Foto: Nino Barbieri, Bunjii2, Karin Elmberg, Nandaro och Koichi Oda, 
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.