Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Planteringsråd för perenner

Nyköpta perenner i kruka
Nyköpta perenner i kruka
Det är klokt att förbereda växtplatsen innan man kommer hem med växter som fort ska i jorden.
 
Krukodlade perenner kan planteras när som helst under odlingssäsongen. Men vår och sensommar är bästa tiden då markfukten är högre. I kalla trakter inte senare än augusti, så att de hinner rota sig före vintern. Sommarplantering innebär annars passning med vattningen i torrväder. 
Dessa råd gäller de flesta perenner. För dem som kräver specialförhållanden, kan du läsa om skötselråd vid växtbeskrivningarna. Det gäller till exempel så kallade stenpartiväxter och sumpväxter.
 
*Jorden behöver vara någorlunda porös, så att både luft och vatten kommer till. En kompakt lerjord behöver luftas med mycket kompostjord eller växtrester. En mager sandjord kan behöva stärkas med komposterad kogödsel, kompostjord eller planteringsjord.
 
*Är jorden kompakt och vatten ofta blir stående, behöver den dräneras så att luft kommer till. Blanda ner rejält med väl förmultnad kompostjord djupt ner i jorden. Övervintringen försvåras av en dåligt dränerad jord. Ett alternativ är att höja markbädden.
 
*Rensa ogräs, som annars konkurrerar med dina perenner. Det är särskilt viktigt att få bort fleråriga rotogräs som kvickrot, tistlar, åkerfräken och kirskål.
 
*Vattna upp perennerna före plantering så att rötterna är saftspända.
 
 
 
*Onödigt långa eller intorkade rötter klipps bort med en vass sekatör. Det stimulerar nya, friska rötter att bryta fram.
 
*Plantera inte för glest, följ rådet om sortens planteringsavstånd.  Då kommer plantorna snabbare att bilda ett vackert bestånd och konkurrera ut ogräs.
 
Jättevallmo och serum perenner i kruka
Två kontraster i jorddjups-behov: jättevallmo har en pålrot som går på djupet, medan det kaukasiska fetbladet (till höger) bara behöver några centimeters jorddjup.
 
*Plantera på samma nivå som växten stått i krukan. Djupet beror på rotsystemet, brudslöja och jättevallmo har en pålrot som kräver djup och lucker jord. Aubrietia och fetblad har ett grunt rotsystem och klarar sig i ett 5 cm jordlager. Iris, pioner och funkia har rötter som trivs nära jordytan. 
 
*Vattna rejält efter planteringen, då får rötterna kontakt med jorden och etablerar sig snabbare. Vattna därefter måttligt så att du ser att plantan etablerat sig och börjat växa. Därefter bara vid långvarig torka.
 
*Täck jorden med växtrester, ogräsrens, gräsklipp eller dylikt. Då hindras avdunstningen, marktemperaturen ökar och etableringen går snabbare. Växtresterna blir sedan livgivande mull.
 
*Vänta med att gödsla några veckor efter planteringen, då du ser att plantan börjat växa. Följ doseringen på förpackningen om du inte har tillgång till kompost eller komposterad djurgödsel.
 
Foto: Karin Elmberg
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.