Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Gröngödsling – så funkar det

Gröngödsling LL
Jord som odlas dräneras på sikt på näring och mull om inte förrådet fylls på. Gröngödsling är det smartaste sättet att få en livskraftig jord.
 
Fält med hongsfacelia som gröngödsling
I lantbruket används gröngödsling flitigt. Här ett fält med honungsfacelia som bidrar till att luckra jorden, öka mullhalten, hindra ogräs och attrahera pollinerande insekter.
 
Genom att mylla ner näringsrika växter berikas jorden, samtidigt som den blir lucker och mullrik. Läs här om hur det går till!

Fördelar med gröngödsling

Kortfattat innebär gröngödsling att man odlar speciella växtslag som sedan myllas ner och därmed berikar jorden på näring. Samtidigt luckras jorden på djupet och får en högre mullhalt. Det är enkelt, klimatsmart och bidrar till att grödorna som odlas efter, eller tillsammans med, gröngödslingsväxterna blir friska och starkväxande.
 
 • Flera har en förmåga att binda luftens kväve, N, genom bakterier på rötterna. Kvävet lagras in i hela växten, både rötter och ovanjordiska delar. Hit hör baljväxterna, som bönor, ärter, lusern och lupin samt blodklöver.
 • Några har mycket djupa rötter som bryter igenom även kompakta jordlager och därmed luckrar på djupet. Det skapar gångar som ger en lucker struktur som gynnar transporten av vatten, luft och näring samt mikroliv och maskar. Hit hör lupin, honungsfacelia och gul sötväppling.
 • Växter med djupa rötter hämtar också upp näring från djupare lager. Den frigörs sedan i det övre matjords-skiktet där den blir tillgänglig.
 • Rötterna utsöndrar också så kallat rotexudat, som påverkar mineraliseringen i jorden och gör hårt bundna mineralämnen lösliga och tillgängliga
 • Några har en stor förmåga att snabbt bre ut sig. Det kväver ogräs och hindrar jorden att torka ut. Hit hör bovete och honungsfacelia
 • De flesta blommar och är viktiga pollineringsväxter – dessutom vackra! 
 • Några har stor biomassa som ökar jordens mullhalt. Det gynnar mikrolivet och rötternas utveckling. Hit hör till exempel honungsfacelia och gurkört.
 • Gröngödslare kan användas som fånggröda. De sås under sensommaren och binder in jordens överskottskväve så att inte marken ligger bar och lakas ur under höst och vinter.

Gröngödsling – så här sår du

Olika sorters gröngödsel - LL
 
Vi har ett stort sortiment av växter för gröngödsel som är bara är att så ut. Det finns färdiga mixer eller rena sorter av dessa superväxter (se förteckning nedan). 

Odla som bottengröda

Gröngödslingväxerna odlas tillsammans, strax före, eller efter befintliga växter i landet. 
 
Gröngödsling med bovete
Bovete täcker snabbt marken och hindrar orgäs från att etablera sig.
 
 • Så frön av gröngödslingsväxter mellan raderna i köksland, pallkrage eller var du odlar. 
 • Du kan också så in mellan plantorna, till exempel bönor mellan potatisplantor. 
 • Så efter tidig skörd av till exempel rädisa och sallat.
 • Så och odla före en sen gröda, som asiatiska bladväxter.
 • Om främsta syftet är att kväva ogräs; så tätt så att gröngödslaren har en chans att göra sitt jobb.

Odla som huvudgröna

Fröna sås på vår eller höst, året innan du tänker köra igång med en grönsaksodling. Passar till exempel i en mager sandjord eller styv lerjord. De får då stå kvar i landet hela säsongen för att grävas ner under hösten.

Odla som fånggröda

Så under sensommaren när grönsakerna skördats, för att hindra att jorden är bar och näring lakas ur.

Nedmyllning av gröngödslingsväxter

Nermyllning av gröngödsel
Nedmyllningen påskyndar förmultning och gör näringen tillgänglig.
 
Antingen myllas växtresterna ner, eller får de ligga kvar på ytan som marktäckning.
 
 • Slå/klipp av växterna innan de gått i frö – om du inte vill att de ska stå kvar och självså sig. Några kommer igen och kan slås av flera gånger under växtsäsongen. Låt växtresterna ligga kvar som ett täcke över dina grödor.
 • Mylla ner ettåriga gröngödslingsväxter på hösten.
 • Fleråriga växter får stå kvar. Växtresterna myllas sedan ner antingen sent på hösten eller tidigt på våren.

Växter för gröngödsling

Välj växtslag efter dina behov. En mager jord behöver kväve och mull, lerjorden behöver luckras på djupet. Pollinerare är alltid välkomna och ogräs behöver ofta motas.
 
Blodklöver som gröngödsling - LL

Blodklöver, Trifolium incarnatum. Kraftigt rotsystem, kvävefixerare och snabbväxande. Ettårig.
 
Blålusern som gröngödsling

Blålusern, Medicago sativa. Kallas också alfaalfa. Bra marktäckre, torktålig med djupt rotsystem. Flerårig.
 
Bovete som gröngödsling

Bovete, Fagopyrum esculentum. Marktäckare som kväver ogräs. Hör trots namnet inte till sädesslagen, utan är närmare släkt med rabarber. 
 
Dotklöver

Doftklöver, Trifolium resupinatum. Kvävefixerare. Ettårig. 
 
Fodervicker som gröngödsling

Fodervicker, Vicia sativa. Kvävefixerare, snabbväxande. Ettårig.
 

Grävklöver, Trifolium subterraneum. Kallas också subklöver. Bra marktäckare, kvävefixerare. Kraftigt, djupt rotsystem. Skuggtålig.
 
Gul sötväppling

Gul sötväppling, Melilotus officinalis. Kraftig, djup pålrot och kvävefixerare. Två-årig.
 
Gurkört som gröngödsling

Gurkört, Borago officinalis. Kraftig pålrot som luckrar på djupet och frodigt växtsätt. Blommorna ger dricksvatten en frisk gurksmak.
 
Honungsfacelia som gröngödsling

HonungsfaceliaPhacelia tanacetifolia. Marktäckare, frodig och djupt och kraftigt rotsystem. Snabbväxande. Ettårig. 
 
Tagetes som gröngödsling

Tagetes, Tagetes. Ger både höjd mullhalt och motverkar skadliga små rundmaskar, nematoder, i jorden.
 
 
Foto: Karin Elmberg, Hans Hillewaert, Lena Ljungquist, Michael Kurz, Lamiot, Matt Lavin, Gilles San Martin och Krzysztof Ziarnek.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.