Just nu: 20% på perennfröer
Fakta & Råd

Om grodor och paddor

Groda i sumpmark
Visste du att det finns hela åtta olika grodarter och tre olika sorters paddor i Sverige?
 
Grodor och paddor. De är inte bara gulliga utan gör också nytta i trädgården genom att de äter det som annars ofta betraktas som skadegörare på våra odlade växter.
Groda i dammen

Grodor och paddor är nyttodjur!

Grodor och paddor är fascinerande varelser som gör stor nytta i trädgården där de äter sniglar, snäckor, insekter och andra små skadegörare.
De bor i olika fuktiga områden i högar med ved, stenrösen, gräs och fuktiga ängar och likande ställen där det är fuktigt och de kan hitta en bra undanskymd liten håla att gömma sig i.
Grodor utsätts för många faror och flera av arterna är till och med utrotningshotade. Anledningen är att den typ av miljöer de söker sig till blir färre på grund av hur jordbruket utvecklas och diken dräneras. De är också känsliga för miljögifter och bekämpningsmedel och den nedsmutsning som sker av marker där de inte kan föröka sig och leva vidare på grund av att marken helt enkelt är förorenad.

Många har svårt att skilja på grodor och paddor så nedan en liten beskrivning av skillnaderna:

  • Paddans skinn är torrt med vårtliknade yta och har kortare ben än grodor
  • Paddor kryper fram medan grodor tar sig fram med korta hopp
  • Grodans huvud har en mer distinkt form med tydliga vinklar än paddors
  • Endast grodorna har en mörk fläck mellan ögonen
  • Grodor lägger sina ägg i en klump, medan paddorna lägger långa strängar med ägg
Skillnaden mellan grodor och paddor
 
De är båda amfibier, vilket innebär att de lever både i vatten och på land. De har förmågan att andas både genom skinnet och genom lungorna.

Så här kan du hjälpa grodor och paddor

På grund av de förändringar som sker i vår miljö kan det vara tufft för våra kväkande vänner och det gör det ännu viktigare att värna och vara rädda om de som kommer och bor med oss i våra trädgårdar. 
Undvik köra automatisk gräsklippare annat än dagtid då det är torrt. De letar sig ofta ut i kvällningen och nattetid för att jaga när omgivningen blir fuktigare.
Samma sak gäller när du går med trimmern. Var försiktig! Särskilt om du trimmar kring stock och sten där de kan ligga och söka skydd från dagens hetta.
Skaffa en liten damm. För den som har möjlighet är det väl värt jobb och investering.
Jag har sedan jag anlade min damm för många år sedan varje år haft fullt med både grod- och paddyngel simmandes runt där.
 
Nylagda grodägg i dammen
 
Grodyngel som simmar i en damm
 
Det underbara ljudet när hanen sitter och lockar på sin hona på våren är något som alltid fyller mig med glädje. 

Hjälp grodorna med ett hem!

Skapa små skrymslen på undanskymda platser där de kan skydda sig och bo. Man kan stapla en liten vedhög eller bygga ett mindre stenröse och låt gräset bli lite längre på undanskymda ställen i trädgården.
Det finns också fina små grodhus man kan placera på en fuktig, sval, skuggig och lugn plats. På vintern kan man täcka huset med ett extra lager vegetation (löv och grenar) för att ge ett extra skydd.
 
Hus för grodor och paddor
 
Flytta inte grodor eller paddor från ett område till ett annat. I värsta fall kan det orsaka att smittor sprids till områden som inte har byggt upp motståndskraft mot dessa än.
Hjälp grodorna att komma över vägen, varna bilister vid vanliga grodövergångar genom att sätta upp en varningsskylt! 
 
Varningsskylt för grodor och paddor
 
Vill man lära mer om dessa underbara djur och rapportera in fynd kan man ladda ner grodguiden som är en gratis app via www.naturskyddsforeningen.se/kvack.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.