Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Om släktet Pelargonium

Vildarten Pelargonium triste
Här kommer lite torra fakta men som ändå kan vara intressant att känna för dig som gillar pelargoner.

Om namnet Pelargonium


Fröställning hos pelargon
En zonalpelargon med mogen fröställning. en storknäbb.
 
Namnet pelargon kommer av det grekiska ordet pelargos, som betyder stork. Namnet kommer sig av att pelargonens fröer sades likna små storknäbbar.

Om släktet Pelargonium

Grundläggande om familj, släkten och arter

Alla växter är indelade i familj, släkten och arter. Arterna kan i sin tur vara indelade i grupper/sektioner och även ha underarter, varianter och former.
Förädlade växter kan också vara indelade i sorter och inom sorten finns namn. Dessa sorter kallas på engelska för cultivars och vi använder ibland den försvenskade varianter ‘kultivarer’, men mer ofta ordet ‘sort’ eller ‘hybrid’.

Pelargonens familj och släkte

Från början klassificerades pelargonerna in i nävesläktet;  Geranium. Det var Carl von Linné som namngav släktet Geranium och klassificerade in pelargoner i detta släkte.
1788 fick dock pelargonerna ett eget släkte, Pelargonium, av den franske botanikern Charles- Louis L`Hèritier de Brutelle.
 
Växtsläktet Pelargonium ingår i familjen Geraniaceae och innefattar alla pelargoner.
Släktet Pelargonium är i sin tur uppdelat i olika sektioner inom vilka de olika vilda arterna är indelade.
 
Arter inom varje sektion har gemensamma drag och därmed olika krav på skötsel. Därför kan det vara bra att känna till vilken sektion en viss art tillhör.
Det är mycket troligt att nya sektioner kommer att tillkomma framöver och att arter kommer att flyttas mellan sektioner, eller till dessa nya. Dessa förändringar av grupptillhörighet beror helt enkelt på att botaniker fortsätter att forska kring dessa arter och upptäcker att dagens klassificering kanske inte är helt korrekt.

Sortnamn på pelargoner

1959 fastslogs nomenklaturen för sorter. Kultursorter, dvs. de förädlade, icke vilda arterna, får inte ges namn på latin och skall skrivas med stor begynnelsebokstav inom enkla citationstecken.
Exempel: P. zonale 'Mrs Parker'.
För att komplicera det hela har en pelargon liksom många andra kommersiella växter ofta minst tre namn; förädlarens namn på plantan, namnet som används vid marknadsföring och det namn under vilket pelargonen är registrerad.
Ibland förekommer det dessutom att en pelargonsort ofta marknadsföras under olika namn i olika länder.
 
Det namn vi i allmänhet kommer i kontakt med är ju trots allt det som de marknadsförs under. De andra namnen är sällan något man kommer i kontakt med utan är bara bra att känna till att de finns.

Hur vet man att det är en pelargon?

Pelargonium alpinum har annorlunda övre kronblad
P. alpinum har tydlig skillnad på de två övre kronbladen och de tre undre.
 
De vilda pelargonernas blommor har nästan alltid 5 kronblad där de två övre oftast skiljer sig från de tre nedre i storlek, form och ibland även färg. Hos förädlade sorter är denna skillnad oftast inte lika tydlig, men finns ofta där ändå.
 
VIldart Pelargonium triste
VIldarten P. triste har blommor i vitt till gult med rödbrun teckning
 
Blomfärgen hos vilda pelargoner varierar från blekt gult, gröngult, rosa, violett och mörkt purpur. Det finns bara fyra vilda pelargoner som har riktigt röda blommor.
 
De flesta blommorna är enkla, dvs.  har fem eller färre kronblad. Ofta finns fläckar i annan och/eller mörkare färg på de övre kronbladen.
Dessa fläckar fungerar som nektarguide och är till för att leda pollinerande insekter och fåglar till blomman.
 
Pelragonblomma med nektarguide på kronbladen
Pelargonblomma med tydlig nektarguide
 
Blommorna är samlade i flockar där alla blomstjälkarna växer från en gemensam punkt; blomställningen.
 
Antalet blommor i flocken varierar. Till skillnad från de flesta andra flockblommande växter slår blomman i mitten av flocken ut först istället för tvärtom. Därför vissnar de också inifrån och ut.
 
Pelargon med ståndare och pistill
Ståndare och pistill hos pelargon
 
Pelargoner har 10 ståndare varav 2-7 är fertila, det vill säga att de innehåller pollen. Stiftet är uppdelat i fem märken.
 
 
 
Ståndare och pistill mognar inte samtidigt. Detta gör att pelargonens blomma inte kan pollinera sig själv.
 
Pelargonblommor som har befruktats
Pelargon med nydligen befruktade blommor.
 
Direkt efter pollinering/befruktning börjar pelargonens frukt att utvecklas kroppen börjar svälla.
Hos arter och enkelblommande sorter märks detta extra tydligt eftersom svullnaden orsakar att kronbladen börjar falla, ibland redan efter bara några timmar.
 
Mogna pelargonfröer
 
När den är helt mogen spricker frukten upp i fem delfrukter – fröerna.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.