Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Olika system för hydrokultur

Rötter i hydrokultur - KTM
Rötter av sallat i hydrokultur - KTM
Allt fler upptäcker hydrokultur (eller hydroponisk odling som det också kallas efter engelskans hydroponic system) – odling i näringslösning utan jord eller odla i vatten. Stora skördar, odling året runt, enkelt och snabbt är några fördelar. Här beskriver vi hur de olika systemen funkar. Här hittar du vårt sortiment för odling i hydrokultur.
 
-"Gynna växten, inte jorden", säger Ian Ilett, som är produktspecialist för Wexthusets näringar. 
Detta är kärnan i varför hydrokultur är så fantastiskt, menar Ian. Växtens rötter behöver inte gå någon omväg och lägga energi på att hitta näring. Den serveras i stället näringslösningen direkt. Rötterna stormtrivs och man ser hur de snabbt fyller odlingsbägaren med vita, friska, spänstiga rötter – och växttakten blir hög.
 
Skördarna blir minst tre gånger så stora som plantor som odlas i jord – och på betydligt snabbare tid.
I hydrokultur förekommer inte jord, utan plantan växer i ett substrat som är inert (kemiskt inaktivt) som kokos, rockwool (stenull), pimpsten eller lecakulor.
 
I denna artikel berättar vi om hur de olika systemen funkar. De flesta system har engelska namn beroende på att de utvecklats i USA eller England som är ledande inom denna teknik.

Hydrokultur med självvattnande system 

Hydrokultur med självvattnande system
Till vänster vår odlingsstation med inbyggd belysning. Till höger det självvattnande systemet Mona Tank.

Självvattnande system är egentligen inte renodlad hydrokultur, utan ett hybridsystem, då man kan odla på vanligt sätt i jord, men rötterna kan söka sig ner till en vattenreservoar. 
Ett så kallat passivt system. Rötterna suger åt sig vatten och näring från en tank eller matta. 
Det kan vara självvattnande krukor där näringslösningen är skild från odlingssubstratet (som kan vara jord, kokosfibrer eller vad man önskar) och man fyller smidigt på vatten genom ett rör eller dylikt. Odlingsmediet och rötterna kommer sedan att suga upp vatten. 
Eller så används ett odlingstråg (eller odlingsstsation) med en bevattningsmatta på en bricka som krukorna ställs på. Då suger mattan upp vätskan från en underliggande tank.
 
Fördelar: Enkelt att komma igång. Behöver ingen el och funkar för både små och stora växter, men är bäst för större plantor som kräver mycket vatten. Billigt.

Nackdelar: Kan bli för blött och därmed orsaka syrebrist. Inte så effektivt och ger därmed sämre växtkraft. Fungerar inte med ekologisk näring som i flytande form behöver mer syre och därför ett cirkulerande system. 
 
 

Hydrokultur med DWC-system

Hydrokultur med Harvy DWC-teknik - LH / NG
Att låta rötterna själva söka sig ner i en behållare med näringslösning är den passiva och enklaste formen av hydrokultur. Till vänster Harvy med växtlampa för vinterodling på köksbänken. Till höger syns de fina rötterna som ger skördeklar sallat på bara några veckor.

DWC betyder Deep Water Culture. Den vanligaste och mest populära metoden. Plantan sitter i en stenullskub eller liknande, som passar i en behållare, vanligen en nätkruka. Rötterna söker sig sedan ner i en behållare med näringslösning. 
Finns med eller utan (passiv) cirkulation av näringslösningen.
Ett passivt system fungerar för växtslag med litet rotsystem som t.ex sallat och basilika som inte fordrar så mkt syre. Men det fungerar sämre för tomat och chili.
Ju större system (odlingslåda), desto enklare skötsel då större volym ger en jämnare näringsmängd, pH-nivå etc. 
 
Fördelar: Enkelt att komma igång och att lyckas med. Prisvärt. Kan odla det mesta. Ger stora skördar på kort tid, särskilt med växtlampa.

Nackdelar: Känsligt för pH-förändringar, obalanserad näring och sjukdomar som bakterier och svampar. I ett passivt system kan plantan drabbas av rothalsröta (främst av bakterien Pythium) på grund av syrebrist. Rötterna kollapsar då och plantan dör. Ett passivt system har också betydligt sämre tillväxttakt.

Hydrokultur med NFT-system

Hydrokultur med NFT-teknik och sallat
Rötterna översköljs kontinuerligt med en näringslösning som cirkulerar och därför ger en syrerik miljö. Till höger en skördeklar sallat.

NFT betyder Nutrient film technique. Rötterna sköljs över av en sakta strilande näringslösning på ett sluttande plan så att överskottsnäringen automatiskt rinner tillbaka till tanken. Det kan vara en sluttande ränna, en bricka eller ett bord. Näringslösningen flödar kontinuerligt via en ström som sköts av en liten pump. Systemet ger en mycket syrerik miljö. Inget odlingsmedium behövs, man kan så direkt i stenullskuber. 

Fördelar: Man kan odla mycket på liten yta. Snabb tillväxt!

Nackdelar: Krävs lite tekniskt intresse i början och fordrar investering i en odlingsstation. Viss risk för sjukdomsspridning.

Hydrokultur med ebb- och flodsystem

Ebb och flodsystem för hydrokultur
Ebb- och flodsystemet är välbeprövat inom yrkesodlingen och är flexibelt då de flesta växtslag trivs i olika stadier.
 
Ett vanligt system för professionella trädgårdsmästare. Man odlar i krukor som står i en ränna eller på ett bord. Vattnet pumpas ut någon timma då rötterna suger åt sig vätskan. Därefter dräneras det bort några timmar osv. Cirkulationen sköts av en liten pump med timer. Hobbyodlare använder en större bricka som växterna står på med tillhörande vattenmagasin och en pump som ser till att brickan översköljs med jämna mellanrum och sedan drar sig tillbaka. Överskottsvattnet måste kunna dräneras bort. 
 
Fördelar: Växterna mår bra, det är ett naturligt sätt att ta upp vatten och näring i perioder. Man kan odla olika växtslag i olika storlekar samtidigt och använda olika substrat, också jord. Funkar bra med ekologisk näring. 

Nackdelar: Skrymmande inomhus, men passar bra i växthus. Risk för sjukdomsspridning med vattnet.
 
 

Hydrokultur med vertikalodling

Hydrokultur med vertikalodling
Vårt vertikala odlingssystem Minigarden är både en prydnad i hemmet och ett smart odlingssystem.
 
Ett system med behållare i moduler/krukor som hänger ihop så att vatten tillsätts uppifrån och leds ut via droppmunstycken eller slangar. Det vanligaste är att en tank samlar upp överskottsvattnet och skickar ut det på nytt i ett cirkulerande system. Vårt Minigarden är ett vertikalsystem som kan byggas ut på många sätt.
Passar fleråriga växtslag som jordgubbar och krukväxter men också sallat, ärter och bönor och kryddväxter. Fungerar sämre för stora växter med tunga frukter som tomat.
 
Fördelar: Spar plats och är fint att se på. Odling inomhus året om med växtlampa. Flexibel utbyggnad och odlingsform, funkar ockå med jord. Man får plats med många växter!

Nackdelar: En viss investeringskostnad och lite pyssel med att sätta upp systemet. Kräver lite eftertanke med dosering av hur mycket vatten och näring som går åt.

Hydrokultur med aeroponic-system

Hydrokultur med aeroponicsystem
 
Plantornas rötter hänger ner i en låda där de kontinuerligt duschas/dimmas  med näringslösning. En pump med duschmunstycken styrs av en timer. Systemet är ännu mest använt i yrkesodling, men spås en lysande framtid också för hobbyodlare. Har den högsta tillväxten av alla hydroponiska system. 

Fördelar: Rötterna älskar syret och den höga luftfuktigheten. De håller sig också friska i det slutna systemet. Man kan odla mycket på en liten yta. 

Nackdelar: Ännu finns inga färdiga system för hobbybruk. Stor risk för tekniskt strul med duschmunstyckena. Låter en del eftersom det är igång hela tiden.
 
 
Foto: Dezsery, Karin Elmberg, Nelson Garden, Louise Hållkvist, Karin Tanner-Malmén, Growth Technology och Ildar Sagdejev.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.