Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Bekämpning av mjöllöss, vita flygare

Angrepp av vita flygare på engelsk pelargon
Vita flygare, mjöllöss på pelargonblad
Angrepp av mjöllus på engelsk pelargon
 
Mjöllöss, Aleyrodidae, eller vita flygare som de ofta kallas är samlingsnamnet på ett antal olika arter där växthusmjöllusen ,Trialeurodes vaporariorum  är den vi ofta träffar på i våra växthus och uterum, och ja, inomhus ibland också tyvärr.
Utomhus trivs den inte alls i vårt klimat, utan vill ha det varmt och gärna lite hög luftfuktighet, men på sommaren kan man ibland se den utomhus under kortare perioder. Då främst i närheten av växter som odlas i, eller har flyttats ut från ett växthus.
 
Den vuxna mjöllusen är 1-2 mm och har två vingar. Ägg och larver är genomskinliga eller ljust gråvita.
Namnet mjöllus syftar på det vita mjöliga vaxpuder den är täckt av.
Mjöllusen livnär sig på växtsaft som den suger i sig genom att göra hål på bladen. Det är inte bara de vuxna djuren, utan även larverna som parasiterar på plantan.
Mjöllössen, liksom många andra sugande insekter avger sockerhaltiga exkrementer, sk. honungsdagg.
Livslängden på vuxna djur är 3-4 veckor och under sin livstid hinner honan lägga ett par hundra ägg.
 
Mjöllöss föredrar vissa växtslag framför andra. Tomater, pelargoner, gurkväxter och fuchsia tillhör favoriterna, men även många andra växter kan drabbas.
De väljer oftast en värdplanta och håller sig till den ett tag innan den söker sig vidare. Därför kan man ibland se angrepp på bara en av två plantor som står bredvid varandra.
 
Ett angrepp börjar oftast på de nyaste bladen i toppen av plantan där de helst lägger sina ägg, men det kan även börja längre ner.

Mjöllössen sitter nästan alltid på undersidan av bladen vilket gör att det kan dröja innan man ser dem eftersom det ofta tar lite tid innan några spår från ett angrepp syns på plantan.
 
Angrepp av vita flygare på blomsterlönn

Man kan ibland se små hål eller prickar och områden som är lite ljusare gröna i tonen där de sugit växtsaften.
 
Sugmärken på undersidan av bladet från mjöllöss
 
Men angreppet behöver vara relativt omfattande innan växten tar stryk. Då har man säkert sedan länge redan sett de vuxna mjöllössen flyga omkring.

Sotdagsvamp

Sotdaggsvamp på tomatblad
 
Även om den angripna plantan självklart inte mår bra av att stora mängder mjöllöss suger dess växtsaft så är egentligen ändå det största problemet oftast den sotdaggsvamp som brukar växa till på och runt honungsdaggen. Där bildar den ett gråsvart, klibbigt hölje på bladen och i förekommande fall också på frukterna. Detta gör att plantan försvagas och tillväxten hämmas.

Behandling av växter med angrepp av mjöllus/vita flygare

Förebyggande mot mjöllöss

Vintertid är mjöllusen inaktiv och sitter på en värdplanta och väntar in värmens återkomst. Så snart temperaturen stiger brukar man kunna se enstaka flygfän och då kan man vara förvissad att ett större angrepp är på gång.
 
Bästa behandlingen går ut på att man tidigt identifierar angrepp och snabbt sätter in åtgärder.
Man bör ta som vana att ofta titta extra noga på sina växter. Då upptäcker man tidiga angrepp och kan stoppa dem innan det får för stor spridning.
Mjöllössen upptäcker man mycket enkelt genom att dra handen över bladen eller skaka lätt på plantan. Då flyger de vuxna djuren iväg för att snart återvända till sin planta.
En gul klisterskiva är alltid bra att hänga upp. Då ser man direkt vilka djur som finns i luften kring växterna.
 
 

Mekanisk bekämpning av mjöllöss

Är man lite händig kan man jobba på att klämma ihjäl både vuxna djur, ägg och larver. Eftersom man inte kommer åt alla djur kan man betrakta detta som en första åtgärd.
Svårt angripna blad som är fulla med ägg och larver är en god idé att ta bort. Släng i soporna och inte på komposten.

Spraya mot mjöllöss

Enkelt och effektivt är att spraya angreppen med såplösning eller växtsåpa som är ännu mer effektivt.
Recept på såplösning hittar du här

Det är viktigt att spraya direkt på alla djur, såväl vuxna som larver och ägg. Spraya noga på undersidan av alla blad och alla toppskott.
Behandlingen behöver upprepas efter ett par veckor.
 
Tips! Om växten klarar att stå utomhus kan det vara bra att kombinera spraybehandling med ett par veckors utomhusvistelse i skyddat läge.
Eftersom mjöllusen inte gillar vårt utomhusklimat får plantan möjlighet att återhämta sig utan risk för förnyade angrepp under en period.
Vänta gärna ett par dag efter sprayandet innan växten flyttas ut.

Bekämpning av mjöllöss med parasitstekel

Det finns utmärkt biologisk bekämpning att tillgå mot mjöllöss. Parasitstekeln Encarsia formosa lägger sina ägg i mjöllössens larver som efter 10 -14 dagar blir till "svarta puppor" som därmed förgörs. Parasitstekeln är  mest aktiv från en temperatur av ca 17 grader.
 
Encarsia, predatorer mot mjöllus
 
För oss hobbyodlare kommer parasitstekelns puppor fästa på praktiska kartongbitar som enkelt hängs upp på plantorna. De kläcks snart därefter och börjar sitt arbete att reducera antalet mjöllöss. Efter några veckor kan man tydligt se resultatet även om bekämpningen totalt sett tar längre tid så är minskningen påtaglig.
 
Kort med biologisk bekämpning av mjöllöss upphängd på en planta
 
 
Foto: Lena Ljungquist
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.