Just nu: 20% på perennfröer
Fakta & Råd

Rost hos fikon

Rost på fikonblad
Rost på fikonblad
 
Vi är många som upptäckt hur hur trevligt det är att odla fikon också på våra breddgrader. De härdigaste sorterna kan ju faktiskt planteras ut i de mildaste delarna av landet, men för resten av Sverige funkar odling av fikon som övervintras inomhus ganska bra. 
Här i faktabanken kan du läsa mer om odling och skötsel av fikon
Tyvärr är det ganska vanligt att fikonplantor som odlas här drabbas av rost.

Vad är rost

Rost är benämningen på skadeangrepp som bildas en grupp olika svampar som kan angripa många olika slags växter. Främst ser man rostangrepp på blad men även stam och frukt kan angripas.
Rost identifieras oftast genom orange till gul-bruna, ibland nästan svarta sporer på bladen. Angripna blad blir gula och faller efter ett tag. Rost trivs bäst i en något fuktig miljö.
 
Rost kan ha en påverkan på växtens utveckling men behöver inte innebära någon större risk om plantan är väl etablerad även om det finns växtslag som får mer kraftig påverkan av ett angrepp.

Rost hos fikon

Fikonrost
 
Hos fikon är angrepp väldigt vanliga då luftfuktigheten här är högre än längre söderut där de ursprungligen växer. Särskilt i växthus brukar rostangrepp dyka upp och då ofta under sensommaren när luftfuktigheten normalt ökar.
 
Det är alltså svårt att undvika rost på fikonträd här hos oss men det går att minska eller minimera angreppen. 
 
Rost påverkar inte plantan särskilt mycket om inte angreppet blir väldigt kraftigt. Frukten mognar ändå även om bladen gulnar och faller (vilket de ofta gör ändå under vintern). 
Blad med rost ska slängas i soporna för att minska spridning. Blad med kraftigt angrepp bör klippas bort direkt och slängas. Hanteras försiktigt eftersom mogna sporer lätt kan spridas med vinddraget.

Behandling och bekämpning av rost på fikon

Det finns åtgärder för att minska risken för, och storleken av rostangrepp på fikon även om det normalt inte gör stor skada.
 
  • Se till att det finns god ventilation runt plantan för att på så sätt minska luftfuktigheten.
  • Vattna direkt på jorden och inte på bladen för att hålla luftfuktigheten kring bladen låg.
  • Om plantan är väldigt tät kan man beskära den lätt för att underlätta luftcirkulation.
  • Gynna mikrolivet i jorden. Mykorrhizasvampar, som bland annat finns i Binab, ger en gynnsam svampflora. 
  • Kogödsel är rik på fosfor och kalium som gynna blomsättning och ger samtidigt ett bra tillskott av mullämnen.
  • Spruta busken med svavelpreparatet Kumulus, som är starkt svamphämmande
 
I tillägg kan man öka motståndskraften hos växten genom att gödsla med kisel som finns rikligt hos bland annat nässlor och åkerfräken. Se hur du blandar detta i vår artikel Nässelvatten som gödning.
 
Foto: Angelica Falchetti och Lena Ljungquist
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.