15% på ett köp för medlemmar*
Fakta & Råd

Identifera larver i trädgården

Larv av stor rosenstekel - AS
 
Rosenstekel som äter på buske - x
Den stora rosenstekelns larver kan snabbt kaläta en buske.
 
Här beskrivs hur man identifierar de olika larver som hör till våra värsta skadegörare så att du kan sätta in rätt motåtgärd.
Se vårt stora sortiment för effektiv bekämpning och förebyggande mot ohyra och skadegörare i webshopen.
 
De flesta larver som härjar i trädgården är arter av fjärilslarver. Av dem är i sin tur många ovärderliga dagfjärilar, som citronfjäril och nässelfjäril. Läs mer här om ofarliga vanliga fjärilar
 
Har du bilder på larver och skador på dina växter får du gärna hjälpa oss att göra denna sida ännu bättre genom att skicka in dem till oss här.
 

Metoder att hindra larver i trädgården

Lär dig känna igen djuren så att du kan se skillnad på harmlösa larver och larver som är skadedjur. 
 
fiberduk på båge som odlingstunnel
Med en fiberduk hindras flygande insekter att lägga ägg i grödorna. Odlingstunnlar på båge gör odlingen lättskött.
 
  • Odlingstunnel med insektsnät eller fiberduk är det absolut bästa sättet att fysiskt hindra flygande insekter att kunna lägga ägg vid begärliga växter i grönsakslandet. Fiberduken kan dock bli för varm för vissa växter som kål under högsommaren, då funkar de finmaskiga näten bättre.
  • Inspektera ofta om du vet att du brukar få angrepp! Kolla särskilt unga skott och blad, glöm. Inte undersidan. Genom att vara tidigt ute och handplocka ägg, larver och insekter hålls skadedjuren i schack. Har larver börjat kräla, lägg ett lakan under buskar och värdväxter och skaka kraftigt så att de trillar ner och kan samlas in.
  • Lär dig skadedjurets livscykel och sätt in åtgärder i rätt fas. Klematisbladstekeln lägger ägg i årsskotten på småblommiga klematis. Äggen syns som små knottror på rankor och bladskaft. Klipp genast bort dessa så fort du ser angrepp. Om larverna hunnit kläckas fram, plocka bort dem genast.
  • Så eller sätt ut småplantor av begärliga växter senare på sommaren när många skadegörare har svärmat klart och inte längre lägger ägg. 
  • Med en lämplig växtföljd i köksträdgården kommer inte skadedjuren att kunna föröka sig lavinartat.
  • Om du inte rår på larverna finns effektiv biologisk bekämpning. Larvskydd som består av bakterien Bacillus thuringiensis har länge använts med mycket gott resultat i utomhusodlingar mot fjärilslarver. Den sprayas ut på begärliga växters blad. Så kallade feromonfällor hindrar svärmande vecklare att lägga ägg i äpplen och plommon. Nematoder (små rundmaskar) oskadliggör larver av öronvivel, pingborrar, minerarflugans larver, fjärilar och vecklare. En limring på begärliga träd hindrar vissa skadegörare att klättra upp från marken.
 

Känn igen fjärilslarver

Fjärilarna i sig gör ingen skada, de pollinerar tvärt om våra växter. Men många larver är glupska och kaläter trädgårdsväxterna. 
 
larv av citronfjäril - x
Fjärilslarven skiljer sig från andra larver med några enkla kännetecken: munnen har käkar. Bakom huvudet kommer kloförsedda bröstfötter. Mitt på kroppen syns de lite runda bukfötterna, max (som här) fyra par. Här citronfjärilslarven som vi ska vara rädda om!
 
Fjärilslarven har på framkroppen kloförsedda, spetsiga bröstfötter. Dessutom har fjärilslarven högst fyra par bukfötter (de fötter som sitter kring magen och ser ut mer som sugkoppar). Huvudet är skilt från kroppen och har stora käkar på undersidan med bitande mundelar. Larverna bekämpas effektivt biologiskt med Larvskydd som vattnas ut.
 
 
Fjäril och larv av kålfjäril
Kåljfärilens larv är glupsk och kan kaläta kålväxter, paradisblomster och krasse. Fjärilen är lätt att känna igen på sina ljusa vingar med två mörka prickar.
 
Larv av frostfjäril och grönsaksfly
Till höger: frostfjärilens larv är en så kallad mätarlarv som viker sig upp för varje steg. TIll vänster: larv grönsaksfly gillar tomater, både blad och frukter slinker ner.
 
Mätare har en karaktäristisk gångstil, då de vecklar ihop sig inför varje ”steg”. De har två par bukfötter och ett par fötter vid baken. Hit hör frostfjärilen vars larver kan mumsa i sig frukt- och lövträdsblad. De oskadliggörs med limringar.
Flyn är nattaktiva och kålflylarverna kan göra minst lika stor skada som kålfjärilslarverna. De gnager dessutom gångar in i kålen.
 
Larv av äppelvecklare och träd-ödare
Till vänster: Vecklarlarver kan angripa både blommor, blad och frukter. I äpplen gör vecklarlarven en grov gång in till kärnhuset, till skillnad från rönnbärsmalen som gör många små gångar i hela frukten. Bekämpas med feromonfälla. TIll höger: Träd-ödarens 10 cm långa larv gnager på lövträd och lämnar efter sig ett gnagmjöl. 
 
Olika stadier av vecklarfjäril på rosblad
Det finns några arter av vecklarfjärilar vars larver går hårt åt rosblad och blomknoppar. Här olika stadier. Fån väster puppa och i mitten svarta avföringshögar och den vita väven som larven spinner i sig i vid förpuppning. Till höger larven med svart litet huvud. Bekämpas med handplockning och Larvskydd.
 
Krusbärsmott är en fjärilsart som lägger ägg i bärkarten och vars små larver sedan lever i bären.
Rönnbärsmalens larv gör många små gångar i äpplen som blir helt sförstörda. Skiljs från äppelvecklaren som gör en grov gång in i kärnhuset. Larven är ca 0.7 cm lång och blekröd. Under dåliga rönn-år lägger malhonan ägg i äpplen i stället för i rönnbär. På hösten klättrar larven ner i jorden och förpuppas. Plocka därför bort fallfrukt om du brukar ha angrepp av rönnbärsmalens larver. Hindras också med feromonfälla
 
 

Känn igen stekellarver

Stekellarven liknar fjärilslarven men skiljer sig med antal ben. Den har minst fem par bukfötter. Dessutom tillkommer ofta ett bakre par så kallade analfötter samt bröstfötter längst fram. Den övervintrar i en kokong i marken under värdväxten.
 
stekellarv pa spirea nematic spiraeae
Typisk stekellarv, här spireaälskaren Nematus spiraeae, som bara äter på brudspirea och plymspirea. Längst fram syns tre par bröstfötter, därefter sex par bukfötter.
 
Steklarna hör till trädgårdens mest glupska larver. De angriper många trädgårdsväxter och är ofta specialiserade på en speciell värdväxt. Var uppmärksam och handplocka tidigt ägg, puppor och larver där du vet att de håller till.
 
Larver av rosenbladstekel och rosenskottstekel.
Rosor är hårt ansatta av olika steklar. Rosenbladstekelns larver knaprar snabbt i sig blad efter blad. Till höger: rosenskottstekeln förstör blomningen genom att larven lever inne i skotten som vissnar i toppen och blir svart. Klipp av dessa skott och släng i soporna innan den ljusa lilla larven hunnit  kräla iväg. Lilla rosenbladstekeln gör att bladen rullar ihop sig; kolla bladen ofta och plocka bort dem direkt.
 
 

Känn igen fluglarver

Fluglarver äter på grönsaker, hallon och perenner. Många är artspecifika och angriper bara av en speciell värdväxt. Vissa lever inuti blad där de gör gångar, då är det minerarflugans larver som är framme.
Fluglarven saknar ben och avgränsat huvud. Använd fiberduk för att skydda begärliga grödor.
 
Kokong, larv och fullbordad fluga av blomfluga
Blomflugan hör till trädgårdens vänner! Larverna är en av våra mest effektiva bladlössätare. De känns igen genom att framänden är något tillspetsad. Själva flugan är en duktig pollinerare. Den skiljs från getingar genom att den saknar midja.
 
Lökfluga med larv
Lökflugans larver äter av både löken och rötterna så att plantan snabbt tacklar av.
 
Kålflugans larver gör gångar i kålen, morotsflugans larv gnager gångar i morot och palsternacka. Minerarflugans larv gnager gångar i blad på perenner och köksväxter som gurka, melon och tomat. Plocka bort angripna blad direkt. Är angreppet stort, som det kan bli i växthus, botas den effektivt med NemaMygga.
 
 
Minerarflugans larv med gångar i akleja och blåklint
Minerarflugans larv gör karaktäristiska gångar i bladen. Här på akleja (tv) och blåklint (th).

Känn igen skalbaggelarver

Skalbaggens larv har markerat huvud med bitande mundelar, den har väl utvecklade ben och är ofta böjd. Så grönsaker tidigt på våren eller på sommaren för att komma undan skalbaggens livscykel.  Några kan bekämpas med nematoder. Täck också med fiberduk
 
Ägg, larv och skalbagge av liljebagge
Liljebaggen kan flyga och är därför svår att fånga in. Då är det lättare att nitiskt plocka bort ägg och larver som sitter lite varstans på hela liljeväxten. Larverna lever i mörka klumpar.
 
Larver och skalbagge av pingborre
Pingborrens larver kan snabbt fördärva en gräsmatta som vissnar då rötterna äts upp.
 
Bladhorningarnas larver lever i jorden där de äter på rötterna. Hit hör ollonborre, pingborre och trädgårdsborre. De behandlas effektivt biologiskt med NemaGräs som vattnas ut.
 
 
Öronvivel larv på perenner
Öronvivelns larv härjar bland många trädgårdsväxter där den gnager på rötterna. Här en planta av alunrot, Heuchera, som mådde dåligt. På bladen syntes skalbaggens karaktäristiska kantgnag. När plantan grävs upp syns de små krumma larverna. Behandlas med nematoder mot öronvivel.
 
Vivlar har på huvudet ett förlängt snyte. Larverna är vita och ofta benlösa. Öronviveln kan inte flyga. Den gör typiska små gnag i bladkanten, medan larven gör störst skada då den äter av rötterna. Många vivlar äter på grönsaker och jordgubbar. Bekämpas med Nematoder mot öronvivel.
 

Hallonängern äter i bär och blomknoppar och öronvivelns larv tuggar på rötterna. Bekämpas med Hallonängerfälla.
 

Knäpparens larver äter av rotfrukter. De är hårda, långsträckta och gulbruna med tre par korta ben framtill på kroppen. 
 
ads
 

Känn igen mygglarver

Larver av harkrank och hårmygga äter av gräsrötter och kan göra stor skada i gräsmattan. De kan bekämpas med NemaMulti.
 
Larver av aklejagallmygga och harkrank.
Larver av aklejgallmygga är fotlösa, 2-3 mm långa och spetsiga i båda ändarna. Till höger: harkrankens larv är fotlös, gråbrun och ca 4 cm lång. Hårmyggelarven är snarlik men med ett svart huvud och små tornar på varje kroppsled.
 
 
Gallmyggorna lägger ägg i blad, blomknoppar och skott där larverna sedan kalasar. De är värdspecifika och angriper bara en slags växt. De övervintrar i jorden som puppor, leta där om du har påhälsning. Blomknoppar av akelja och daglilja kan vissa år härjas fullständigt av dessa myggor.
 
Foto: AJC 1, Richard Avery, Awewewe, Darius Bauzys, D. Dreise Bothe, Karin Elmberg, Entomartin, Bragi H, James Lindsey, Lena Ljungquist, Linse Patron, Notafly, Rasbak, Jozef Sokolowski, James Solomon, Spacebirdy och Harlad Süpfle m fl.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.