Midsommar-REA - Upp till 50% på utvalt!
Fakta & Råd

Fruktträdskräfta - symtom och bekämpning

fruktträdskräfta på äppelträd
Har ditt äppelträd insjunkna mörka partier i barken? Då kan fruktträdskräfta ha slagit till. Det är en besvärlig svampsjukdom som måste åtgärdas tidigt. Vassa beskärningsverktyg är en viktig faktor för att hindra smittan.
 
Fruktträdskräfta i äppelträd
Ett långt gånget angrepp av fruktträdskräfta med djupa sår i äppelträdets grenverk.
 
Korta fakta om fruktträdskräfta:
 • Svampsjukdom som drabbar fruktträd och vissa lövträd som rönn, ask, poppel och hagtorn.
 • Unga träd är särskilt känsliga.
 • Ger insjunkna, mörka partier i barken.
 • Sprids med sporer under höst och vinter.
 • Angreppet sker i sår som uppkommer efter beskärning, skavande grenar, frostskador mm.
 • Också frukterna drabbas med insjunken, mörk röta.
 • Ta omedelbart bort skadade grenar.
 • Beskär på sommaren med vassa verktyg, när trädet är i god tillväxt och kan läka såret snabbt.
 • Kraftigt angripna träd måste tas bort.
 • Ge unga träd en bra start med gnagskydd.
Så här känner du igen och hindrar att fruktträdskräfta får fäste. 

Fruktträdskräfta - symtom och bekämpning

Grenvinkel på plommonträd med fruktträdskräfta
Grenvinkelns bark är något tunnare och därför en utsatt plats för angrepp av fruktträdskräfta. Här skador plommonträd.

Symtom på fruktträdskräfta 

Fruktträdskräfta,  är en svampsjukdom som orsakar insjunkna, mörka skador i barken hos fruktträd och lövträd (kallas då lövträdskräfta) som poppel, rönn, ask och asp.
Angreppet börjar i skadad vävnad som kan ha uppkommit av beskärning, frost, insektsangrepp, gnagskador eller skavande grenar. Grenvinkeln är också ett vanligt angreppsställe, utan att där finns öppna sår. Här är barken lite tunnare och känslig vävnad ligger ytligt.
 
Fruktträdskräfta i grenar på plommonträd
Skavande grenar ger sår där fruktträdskräftan kan komma in. Här i bark på plommonträd.

Först syns ytliga, mörka partier i barken. Dessa utvidgas senare och kan nå djupt in i grenen och gördla runt om så att grenen dör.

Under höst och vinter bildas svampens fruktkroppar och spridningsorgan. De syns som mörkröda små prickar på barken.
Ur dessa kommer sporerna som sprider svampen långa sträckor. Fuktig väderlek är extra gynnsamt för att sporerna ska få fäste.
 
Fruktkroppar och sporer av fruktträdskräfta
Fruktkroppar med svampsorer av fruktträdskräfta.
 
Också frukterna drabbas. Rötan går ofta in genom fodret och ger insjunkna, mjuka rötor.
 
Fruktträdskräfta som röta på äpple
Röta av fruktträdskräfta på äpple.

Bekämpning av fruktträdskräfta

Bästa sättet att undvika fruktträdskräfta är förebyggande åtgärder.
 • Beskär under sommaren, när trädet är vid god vigör och snabbt kan valla över såret.
 • Använd vassa verktyg som ger rena, fina snitt.
 • Om du vill göra stora bekärningar, dela upp dem på flera år så att trädet hinner ta igen och valla över såren.
 • Ta bort angripna grenar direkt om skadorna är relativt lindriga. 
 • Kraftigt angripna träd måste tyvärr tas bort.
 • Svampsporernas angrepp gynnas av fukt. Vid nyplantering; plantera på väldränerad jord så att inte vatten blir stående i planteringsgropen. Se också till att kronan är luftig och väl beskuren så att bladverket kan torka upp efter regn.
 • Uppbindningsanordningar med stödkäppar etc får inte ge skavsår.
 • Undvik kvävegödsling, som gynnar kraftig, vegetativ tillväxt med lös vävnad som är mer sårbar.
 • Vid beskärning, tag bort grenar som växer inåt i kronan och skaver mot varandra. 
 • Om du vet att smittan finns i närheten, skydda unga fruktträd med svamphämmande medel. Kisel ( i och svavel (i Kumulus) är naturligt svamphämmande.
 • Skydda unga fruktträd med gnagskydd.
 • Om du haft probelm tidigare på tomten, undvik att plantera särskilt känsliga äppelsorter. Till dem hör 'IngridMarie', 'Cox's Orange', 'Cox's Pomona', 'Gravensteiner','JamesGrieve', 'Spartan' och 'Åkerö'. Grundstammen M9 är också känd för att vara extra mottaglig för fruktträdskräfta.
Läs om beskärningstips i Faktabankens Odlingsskolan del 3: Grunder för beskärning
 
Foto: Karin Elmberg, Markus Hagenlocher, Jerzy Opioła och Sternrenette.
 
 
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.