Midsommar-REA - Upp till 50% på utvalt!
Fakta & Råd

Mosaikvirus - Symtom och drabbade växter

Gurkblad med gurkmosaikvirus
Blad med gurkmosaik virus
Typiska symtom av gurkmosaikvirus med oregelbundet, gulgrön-mönstrade blad.
 
Växtvirus är en extremt smittsam sjukdomsgrupp. När viruset väl etablerat sig är det dessutom omöjligt att bli av med, eftersom växter inte kan bli immuna. Bland växter är mosaikvirus vanligast.
Symtom på mosaikvirus är ofta oregelbundet mönstrade blad i gult, mörkgrönt och gulgrönt och strimmiga, buckliga blommor, blad och frukter. 
Bästa rådet är att odla resistenta sorter och vara uppmärksam hos växter som ofta drabbas. Till dem hör gurka, tomat, paprika, hallon, tulpaner, palettblad, liljor och dahlior.

Virus på växter

Mosaikvirus tulpan Orange breeze
Kejsartulpanen 'Orange Breeze' är som frisk helfärgat orange. Här har mosaikvirus givit en strimmighet. Tjusigt, men virusest sätter ner livskraften på sikt.
 
 • Virus är små, miljondels mm, stora partiklar, sammansättningar av molekyler. De bildar en nukelinsyra, DNA eller RNA, omgiven av ett proteinhölje.
 • Virus kan bara föröka sig i levande celler. Strategin går ut på att ta sig in i en cell och lura denna att kopiera upp fler viruspartiklar som sedan sprids systemiskt i hela organismen.
 • Virus dödar sällan växten, det ligger inte i virusets intresse. Men plantan blir ofta mycket försvagad.
 • Virus kan ligga "stilla", latent, i växten tills rätt omständigheter råder, som en viss temperatur, dagslängd eller fukthalt. Så är fallet med fröspridda virus.
 • Växtvirus sprids med växtdelar som sticklingar, lökar, knölar eller ympar. De kan också spridas med frön.
 • Till skillnad från hos människor och djur kan inte en växt bilda antikroppar och bli immun mot virus och på så sätt repa sig. I stället måste växten slängas och odlingsytan noga saneras.
 • Många växtvirus sprids med så kallade vektorer som inte själva blir sjuka. Den vanligaste vektorn är bladlöss, som suger växtsaft och flyger mellan olika växter.
 • Namnen på olika virus förkortas med enstaka bokstäver efter det engelska namnet. Tobaksmosaikvirus blir ToMV, gurkmosaikvirus CMV. Av dessa virus finns olika stammar som kan vara mer eller mindre aggressiva. Stammarna får ofta ett nummer, eller eget namn.
 

Mosaikvirus på växter

Olika symtom på tomatmosaikvirus
Tomatmosaikvirus kan se mycket olika ut. Vanligen blir bladen missformade och frukterna buckliga med ljusa mönster.
 
Mosaikvirus är en virusgrupp som fått sitt namn av att symtomen på blad ofta visar ett spräckligt, mosaikliknande, mönster. Några, som tomatmosaikvirus, ToMV och gurkmosaikvirus, CMC, är undergrupper till tobaksmosaikvirus, TMV.

Symtom på mosaikvirus

 • Vanligen får bladen ett oregelbundet, mosaikliknande mönster i ljusgrönt, gulgrönt eller mörkgrönt.
 • Unga blad missbildas och kan falla av.
 • Frukter får ljusa fläckar, blir buckliga och missbildade.
 • Blommor blir strimmiga.
Mosaikvirus på böna
Typiskt mosaikvirus på böna.

Växter som drabbas av mosaikvirus

Mosaikvirus på basilika
Basilika drabbad av mosaikvirus
 
Växtvirus är värdspecifika, det betyder att de endast drabbar vissa arter och därför inte sprider sig mellan olika växtgrupper.
 • Tomater. Förr var mosaikvirus en allvarlig sjukdom i yrkesodlingar. Men idag odlar man resistenta sorter. I takt med att hobbyodlingen vuxit med flera, icke resistenta, sorter har dock mosaikvirus kommit tillbaka som ett bekymmer för hemmaodlare.
  Samma virus infekterar också paprika och andra växter i Solanaceae-familjen.
 • Gurka. Gurkmosaikvirus, CMV, är det växtvirus som har störst värdkrets med drygt 1 000 mottagliga arter. Till dessa hör spenat, tomat, basilika, paprika, sallat, rabarber, dahlia, tagetes, höstflox, tulpaner, gladioler, liljor och många ogräs.
  På senare år har palettblad drabbast av CMV. Läs vidare om virus på palettblad i Faktabankens Palettblad - ohyra och sjukdomar.
 • Klockmalva och andra släktingar i Malvaceae-familjen.

Bekämpa mosaikvirus

Eftersom man inte kan bota en drabbad växt får hobbyodlaren rikta in sig på att förebygga och sanera om olyckan är framme. 
Virus är mycket smittsamt och sprids med insekter som trips och bladlöss, via beskärningskniven, med händerna, plantjord eller med sticklingar om moderplantan är smittad.
 • Skydda växter från växtsugande insekter som bladlöss, kvalster, vita flygare och trips. Växthusodlade tomater och gurka drabbas betydligt mindre än dem som odlas utomhus. Fiberduk på friland är effektivt.
 • Kassera den drabbade växten, eftersom viruset finns i hela växtens ledningsbanor.
 • Undersök andra mottagliga växter, som varit nära den drabbade plantan. Ställ dessa i karantän några veckor, tills faran är över. 
 • Tag också kontakt med eventuellt andra som du delat sticklingar med, eller där du köpt den drabbade växten. Det kan ta några veckor innan en virussjukdom bryter ut, därför är sjukdomen förrädisk.
 • Sanera noga kring odlingsplatsen, om det är inomhus - torka noga med T-sprit.
 • Satsa om möjligt på resistenta sorter.
 • Var noga med att desinfektera beskärningsredskap med T-sprit. 
 • Odlingsjord kan desinfekteras genom upphettning till minst 90 °C i 20 minuter.
 
Foto: Aviv Dombrovsky & Elisheva Smith, Karin Elmberg och Parthasarathy Seethapathy.
 
Källa: Identification of a Virus Causing a Mosaic on Coleus. Professor G. E. Holcomb m fl, Trädgårdens växtskydd, Maj-Lis Pettersson och Ingrid Åkesson.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.