Allt för din odling Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Plantera fruktträd

Planterat fruktträd - AS
 
Fruktträd med stöd - AS
 
Välväxta fruktträd hör till trädgårdens främsta tillgångar. De blir förhoppningsvis långlivade och det är mycket värt att ge dem en bra start med en genomtänkt plantering. I denna artikel hittar du information om vad du behöver tänka på innan du planterar, hur du ska plantera samt hur du ertableringsbeskär ditt nya fruktträd.

När plantera fruktträd?

Krukodlade fruktträd kan planteras året om, så länge marken inte är frusen. 

Förberedelse för plantering

Läge och placering

Innan du väljer placering, kolla upp hur stort trädet blir när det efter några år är i sin fulla prakt. De flesta fruktträd är okulerade på grundstammar som bestämmer trädets slutstorlek. Samma äppelsort kan alltså bli olika stort; ’Aroma’ som har den starkväxande grundstammen A2 ger rejält stora träd, medan ’Aroma’ okulerat på den svagväxande grundstammen B9 ger ett nätt litet träd. En vägledning är 3-4 meter mellan svagväxande fruktträd och 5-6 meter mellan starväxande. Spaljé- och häckträd planteras med ca 1-2.5  meters mellanrum.
 
Se till att marken där trädet ska stå är väl dränerad så att inte vatten blir stående på vårarna eller länge efter skyfall. Det tyder i så fall på en kompakt jordsula längre ner i marken vilket kommer att hindra trädens rötter att spridas neråt. Dessutom blir det snabbt syrebrist i jorden om vatten blir stående.
Fruktträd behöver stå soligt för att frukten ska få fin kvalitet och svampsjukdomar inte ska härja.
 
Fruktträd har ett skönhetsvärde hela säsongen; från vårblomningen, via den frodiga sommargrönskan till höstens frukter. Det är därför en stor bonus om ditt nya fruktträd syns inifrån huset.
 
 

Härdighet

Rätt härdighet ger trädet förutsättningar att bli långlivat. Chansa inte på odlingszonen om det är gränsfall. På samma tomt kan det skilja mycket i mikroklimat. Även om trädet är härdigt där du bor är frost i blomningen förödande och resulterar i utebliven skörd den säsongen. Undvik om möjligt att plantera fruktträd på tomtens svackor, där kalluft samlas. Stenblock och berghällar kyler på våren men avger värme på hösten.

Jordtrötthet

Plantera inte i samma jord som där det tidigare stått fruktträd i Rosacea-familjen (hit hör bland andra päron, äpplen och rosor). Jorden är där utsatt för så kallad jordtrötthet som är ett samlingsbegrepp för skadliga, jordlevande mikroorganismer och utarmning av växtnäring. Välj en annan plats eller byt ut jorden i en rejält stor grop.
 
 

Plantera fruktträd

Plantering av fruktträd med stöd - LS/AS
Det kan tyckas vara lite väl mycket pyssel vid planteringen, men en god början borgar för en bekymmersfri fortsättning och ett långt, fruktsamt trädliv. Så här ska det se ut när nya äppelträdet är "jordat".
 
 • Ställ krukan att dra vatten någon timma före planteringen så att rötterna är saftspända.
 • Gräv en bred grop, minst 3-4 gånger bredare än krukan som trädet står i. Djupet något djupare än krukan. När man gräver en bred grop bryts omgivande jordmån så att trädrötterna lättare kan bre ut sig. Bottna med nervända grästorvor eller mineraljord uppblandad med lite lera (rosjord av god kvalitet kan fungera bra). Undvik att bottna med torvjord eller kompost som kommer att sjunka ihop med tiden då den bryts ner. Trädet kommer då också att sjunka ner och stå i en grop där vatten samlas. 
 • Lirka loss krukan och kontrollera så att inte rötterna ligger som en kaka i botten. Klipp i så fall in dem rejält med en vass sekatör. Det kallas wounding (sårning) och kommer att locka rötterna att förgrena sig i stället för att fortsätta växa i en så kallad rotsnurr.
 • Identifiera rothalsen vid stambasen. Det är den lilla utbuktning där trädet är okulerat (inympat på grundstammen). Den behöver hamna ovan jord när trädet är planterat. Ställ ner trädet och fyll på med jord av god kvalitet. Rosjord passar för de flesta fruktträd. Den innehåller vattenhållande lera och långtidsnäring. Marknivån ska hamna något högre än trädet stått i krukan. För djup plantering hämmar trädets tillväxt som stannar av. För grund plantering torkar ut rothalsen och det översta rotsystemet. 
 • Vattna rejält så att jorden får kontakt med rötterna. Jorden sjunker nu ihop, fyll eventuellt på med ytterligare jord så att marknivån blir rätt. 
 • Stötta eventuellt med två käppar. Använd uppbindning med elastiska band så att inte stammen riskerar att strypas när trädet växer. Stammen ska dock kunna röra sig något, det ger bättre rotning och starkare stam. När du beställer ditt fruktträd hos oss kan du välja att få fruktträd med uppbindning.
 
 
ads
 

Skötsel av nyplanterat fruktträd

Se till att gräsmatta eller ogräs hålls borta i en sektor på ca 1 m från stammen. Täck gärna den bara jorden med gräsklipp eller annat växtmaterial som hindrar avdunstning, håller jorden lucker och ger lite näring och mull när det bryts ner.
 
Första säsongen behöver trädet vattnas, sällan men rejält så att vattnet tränger längst ner i planteringsgropen är bästa metoden. Småskvättar ger ytliga, klena och bortskämda rötter. På sikt ska trädet klara sig själv då rötterna kommer att söka sig utåt både på djupet och åt sidorna. En tumregel är att trädets rotstystem sträcker sig lika lång ut åt sidorna som kronan når ut ovanför marken. Undantag är träd med pålrot, som tall, som istället specialiserat sig på en mycket djup huvudrot.
 
Om vilt som rådjur, älg och gnagare härjar i trakten är unga fruktträd smaskens, särskilt vintertid. Skydda stammen med stamskydd första åren. Läs mer om att Skydda växter mot rådjur och vilt på bästa sätt.
 
Den första tiden behöver trädet ingen näring, det kan tvärt om skada de unga rötterna. Äldre fruktträd behöver en giva av kalium, kalcium och fosfor på försommaren. Det finns i de flesta allgödselmedel.
 

Beskärning av unga frukträd

Den första beskärningen kallas etableringsbeskärning och görs kommande vår eller sommar när trädet har rotat sig på sin nya plats och du ser att det börjat växa. Beskärningen görs av två skäl: 
 
 • Få en balans mellan rotsystemet och kronan.
 • Ge fruktträdet en fin form.
 
Om du är osäker – avstå från att beskära ditt träd. Det blir oftast ett vackert träd i alla fall och betydligt bättre än felbeskurna träd som kan se ut som kvastar. Äpplen och päron kommer att behöva beskäras framöver om du vill få optimal form och avkastning. Stenfruktsträd (plommon och körsbär) ska helst inte beskäras alls efter etableringsbeskärningen, mer än om någon gren växer alldeles fel. Läs mer om grunder för beskärning.
 
 

Fem steg i etableringsbeskärning

Beskärning av ungt fruktträd, illustration - LS
 1. Beskär på våren före knoppsprickningen eller under JAS-månaderna (juli, augusti, september).
 2. Klipp bort eventuella konkurrensskott. Det är grenar som växer två och två och strävar mot samma håll. Tag bort den gren som ser svagast ut.
 3. Korta in årets skott så att kronan får en svag pyramidform. Lämna ca ¾ av toppskottet och ca 2/4 av sidoskotten. Klipp precis ovanför en utåtriktad knopp.
 4. Tag bort klena skott helt. Klipp intill stammen eller närmaste gren. Lämna inga tappar.
 5. Tag bort grenar som strävar rakt inåt i kronan eller grenar som skaver på en annan gren.
 
 
 
Illustration: Linda Sandström
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.