Midsommar-REA - Upp till 50% på utvalt!
Fakta & Råd

Regler för att handla och ta med växter från utlandet

Sticklingar och plantor nedpackade för hemresa från utlandet
Det är roligt att handla och plocka med frön och växter när man är utomlands. Men vilka regler gäller? Vårt ökade resande och den globala handeln medför stora risker för spridning av allvarliga skadegörare. Klimatförändringarna med ett mildare och fuktigare klimat gör också att nya skadegörare lättare får fäste i vårt land.
 
Nedpackade växter och sticklingar utomlands för hemfärd
 Som växtintresserad är det naturligt att handla och plocka med sig spännande växter från utlandet. Men se upp så att du följer de regler som gäller!
 
Jordbruksverket, JV, är den myndighet som har till uppgift att bestämma vilka regler som gäller. De är i sin tur knutna till EU:s växtskyddslagar som ställer allt högre krav på införseln av växter utanför EU. Håll utkik på denna sida där vi kontinuerligt kommer att uppdatera informationen för vilka regler som gäller.

Risker med växter från utlandet

Det finns flera anledningar till att vi behöver vara försiktiga.
  • Skydda vår inhemska natur och odling från främmande och potentiellt farliga skadedjur och sjukdomar. 
Almsjukan som drabbat en alm i den svenska naturen
Almsjukan slog ut nästan hela Sveriges bestånd av detta praktfulla träd under 1980-1990-talen. Den sprids med almsplintborren som kom in med oaktsam växthandel.
  • Skydda vår natur från invasiva, nya arter som slår ut vår naturliga flora. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för vilka de är, här hittar du den aktuella listan.
Lupiner som invasiv art i den svenska naturen
Lupiner är vackra men har blivit ett gissel då de slår ut andra naturliga arter i vår natur.
  • Skydda världens natur från utrotning av hotade arter. Till exempel är alla orkidéer skyddade, liksom hela törelsläktet, aloesläktet, kannrankesläktet, cyklamen och de flesta kaktusarter. Här hittar du mer information om regelverket kring hotade växter som alltså är förbjudna att ta med sig.

Nya regler med sundhetscertifikat och växtpass

Den 14 december 2019 inför Jordbruksverket nya regler för växthandel och införsel av växter från länder utanför EU. Kanarieöarna tillhör EU, men i frågor som har att göra med växtskydd räknas Kanarieöarna som ett område utanför EU. Tidigare undantag för privatpersoner gäller inte längre.
Till exempel måste all handel med växter ha ett giltigt sundhetscertifikat som garanterar att de är friska och kontrollerade. 
-Med ”växter” menas: levande växter och växtdelar som färska frukter grönsaker och snittblommor. Också frön till utsäde räknas som ”växter”. 
-Med ”växter för plantering” menas: frön, plantor och sticklingar liksom lökar, knölar, rhizomer, ympkvistar etc.
-Vissa träprodukter.
 
Ett sundehetscertifikat är ett dokument som intygar att växterna garanterat uppfyller EU:s krav på frihet från skadegörare och sjukdomar. Det utfärdas av växtskyddsmyndighetern i exportlandet, eller av producenten inom ett land. Den internationella beteckning är PC, Phytosanitary Certificate.
När importerade växter kommer till Sverige genomgår de en gränskontroll av Jordbruksverket. Om du privatimporterar (oavsett om du köper eller tar med frön och växter som du plockat) måste du anmäla importen, det gör du via växtkontrollenheten, läs mer här om hur det går till. Dock gäller ett undantag för privatpersoner: gränskontrollen gäller inte för bagage och postförsändelser med växter och växtprodukter som inte är avsedda för plantering eller sådd.

Växthandel och införsel inom EU 

Växtsjukdomen bakterien Xylella som dödat en häck.
Bakterien Xylella fastidiosa har kommit till Europa via kaffeplantor. Den är aggressiv och har slagit ut många gamla olivträd i södra Europa som dör  av nedvissing. Populära växtslag som visat sig bära på bakterien är Lavendula, Rosmarinus och Vinca

För handel och införsel av växter inom EU behöver du inte ha ett sundhetscertifikat. Däremot gäller från och med den 14 december 2019 att köpta växter måste kunna spåras. De åtföljs därför av ett växtpass som visar varifrån de kommer så att man kan spåra källan om någon sjukdom eller skadegörare skulle upptäckas. Detta gäller också e-handel både inom och utom Sverige. Du kan därför känna dig trygg med att handla växter, frön, knölar och rötter från oss på Wexthuset även framöver. Vad gäller växter som du plockar och tar med dig inom EU gäller relgerna ovan för hotade, invasiva arter samt för karantänskadegörare och förbud att föra in vissa högriskväxter (se nedan).
 
 

Karantänskadegörare

Vissa växter eller växtprodukter kan bära med sig farliga sjukdomar som kan slå ut hela odlingar och inhemska växter om de får fäste i vårt land. De kallas karantänskadegörare. Men delar in dem i två grupper.

  • Karantänskadegörare som inte finns i EU. Hit hör tallvedsnematod, tripset Thrips palmi, svampen potatiskräfta och skalbaggen asiatisk långhorning.
Allvarlig skadegörare trips Thrips palmi
Thrips palmi är en allvarlig skadegörare som angriper många växtslag, framför allt inom gurk- ärt- och potatissläktet och prydnadsväxter som orikidéer, cyklamen och fikussläktet. Trips suger växtsaft ur bladen och orsakar missväxt. Om du misstänker att du har denna måste du kontakta i första hand stället du köpte plantan hos och även Jordbruksverket. Här hittar du mer information om Thrips palmi.
  • Karantänskadegörare som finns på vissa ställen i EU. Platser som är fria från skadegöraren kallas skyddade zoner. Delar av Sverige har status som skyddad zon för koloradoskalbagge (gör allvarlig skada på bland annat potatis), bomullsmjöllus (Bemisia tabaci  B. argentifolii) och kastanjekräfta (Cryphonectria parasitica).
Listan på karantänskadegörare är lång och alla är inte aktuella för Sverige. Här hittar du listorna på Jordbruksverkets hemsida med bilder. Oavsett vilka regler som gäller ansvarar du för att inte föra in dessa skadegörare i Sverige. Vissa växter är särskilt benägna att föra med sig allvarliga skadegörare. De klassas som högriskväxter och har därför importförbud, vare sig de är köpta eller plockade. HIt hör många barrträd, citrusväxter och potatisväxter som potatis, tomat och änglatrumpet. Här hittar du listan över många flera som hör hit. 
 
Vippjasmin som krukväxt i fönster
Den vackra, väldoftande vippjasminen tillhör släktet Jasminum som har importförbund från länder utanför EU. Den kan bära med sig den allvarliga tripset Thrips palmi - så skippa att ta med plantor eller sticklingar av denna!
 
Foto: Karin Elmberg, Floradania, Florida Division of Plant Industry Archive, Ninjatacoshell och I Pompilid.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.