Midsommar-REA - Upp till 50% på utvalt!
Fakta & Råd

Odla i pimpsten

odla med pimpsten
Pimpsten är ett mycket poröst, lättviktigt substrat som är ett perfekt odlingsmedium och jordförbättringsmedel. Det bidrar till en sund odlingsmiljö då det har en negativ inverkan på sorgmyggor, svampar och bakterier.
Pimpsten för användning till odling
Pimpsten har olika färg, beroende på ursprung. Vanligen är det ljusgrått som här.
 
Det är också suveränt för odlingar i hydrokultur

Pimpsten – en vulkanisk naturresurs

Brytning av pimpsten i Oregon
Pimpsten bryts på många håll världen över. Här i Washington state, där vulkanen Mount S:t Helen levererade berg av pimpsten efter sitt utbrott 1980.
 
 
Pimpsten är ett vulkaniskt material som bildas när magman skjuter ut ur vulkanen i hög hastighet. Stenarnas porösa håligheter bildas när magman sedan kyls ner och gasen försvinner. Strukturen blir som en tvättsvamp med myriader av porer. 
Pimpsten innehåller ingen näring, förutom kisel, som det till största delen består av. Pimpsten är en näst intill oändlig naturresurs som bryts på många håll i världen.
 
 

Egenskaper hos pimpsten

 • Pimpstenen har en mycket låg vikt, tack vare sin porösa struktur.
 • Det är kemiskt neutralt och släpper inte ifrån sig någon näring, mer än kisel.
 • Det har en stor förmåga att både suga upp vätska men också dränera bort överskottsvatten. 
 • Porerna kan också hålla mycket luft.
 • Det är strukturstabilt. 
 • Det är hållbart och kan återanvändas om och om igen. Skölj av med rinnande vatten tills vattnet är klart.
 • Pimpsten finns i flera storlekar. För odling är den vanligaste fraktionen 2-8 mm.

Användning av pimpsten

Pimpsten till odling
Pimpsten är användbart till mycket, framför allt som jordförbättring.
 
Pimsten har ett stort användningsområde inom odling. Det har länge använts framgångsrikt i yrkesodling av tomat och gurka. 
 • Den höga kiselhalten gör att sorgmyggor och vattenflugor inte trivs. Plantrötterna tar upp kiseln varvid växtens celler stärks, så att svampar och bakterier inte får fäste. 
 • Pimpsten är ett utmärkt substrat för hydrokultur. Stenarna hålls lagom fuktiga och rötterna får en fin utveckling.
 • Det kan blandas i odlingsjord för en mer porös och samtidigt vattenhållande förmåga. Rötterna har med sin rotandning ett stort behov av syre och man kan tydligt se en god rotutveckling i jordar med pimpsten. Blanda i proportionen 2-7 delar pimpsten till 10 delar jord.
 • Tack vare sin lätta vikt funkar pimpsten utmärkt att blanda i jordar för odling på balkongen, tak och i stora amplar. 
 • Pimpsten är utmärkt som dräneringslager i krukor. Samtidigt som överskottsvatten rinner ner, håller stenarna fukte som ett extra vattenmagasin.
 • Det kan läggas runt rothalsen på känsliga växter som klematis och gurka. 
 • Pimpstenen upplevs som oattraktiv av sniglar, den kan därför läggas kring begärliga plantor i landet eller överst i utekrukan.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.