Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Näringsbrist hos krukväxter

manganbrist på blad
Växter är fenomenala på att reglera sitt näringsupptag för att fungera optimalt. Men ibland uppstår brist, ofta kan ämnet finnas i jorden men är otillgängliga på grund av yttre faktorer som pH eller obalans med andra näringsämnen. För mycket av ett visst ämne kan hindra upptag av andra ämnen så att växten i alla fall tacklar av. 
Det kan vara svårt att avläsa vilket ämne som fattas. Egentligen är det bara en jord- eller växtanalys som säkert kan svara på frågan. Men det är dyrt för bara några enstaka växter. Däremot kan du enkelt avläsa pH som ger en fingervisning om hur det står till. 
pH värde och näringsämnen för växter
pH är ett mått på antalet fria väte-joner i jorden. Denna tabell visar hur olika näringsämnen är tillgängliga vid olika pH-värden. Till vänster i en jord. Till höger syns hur tillgängligheten förändras radikalt i hydrokultur, odling i näringslösning. Wexthuset har pH-mätare för både jord och hydrokultur. Källa: Baramineraler.

I trakter med mycket kalkrikt vatten ka man misstänka för högt pH för många växter. Använd då regnvatten, använd pH-sänkande medel eller avkalka vattnet med en svag dos ättika (1/2 tsk per liter vatten). Använd specialjord till surjordsväxter som citrus, azalea och gardenia.
 
Omplanering av krukväxt
En omstart med ny, fräsch jord är ett enkelt sätt att komma till rätta med plantor som lider av näringsbrist.
 
Ett enkelt sätt att rädda en planta med bristsymtom är att plantera om i ny, fräsch jord. Ta först reda på så mycket som möjligt om hur växten vill ha det så att den får en så bra nystart som möjligt. 
Ett allsidigt gödselmedel är också viktigt för att växterna ska kunna prunka. Wexthuset har ett fint sortiment av växtnäring
Här kan du läsa vidare om vad olika näringsämnen gör för nytta i växten och hur de kan avhjälpas. 

Näringsbrist hos krukväxter

I detta felsökningsschema kan du ställa rätt diagnos och hjälpa din växt att nå sin fulla potential. Det pågår en finstämd balans i växten där många faktorer spelar in, oftast beror sjukdomssymtom på flera faktorer så man får vara detektiv.  Här kan du läsa om hur andra miljöbetingade faktorer kan ge skador som temperatur, vattning och ljus.

Kvävebrist

Kvävebrist på blad
Växter med stor bladmassa kan lätt drabbas av kvävebrist, till vänster ett tomatblad med tydlig brist jämfört med det friska till höger.
 
 • Allmänt dålig tillväxt med små skott. 
 • Bladen bleknar och vissnar efter ett tag. 
 • Bristen börjar i äldre blad
 • Pelargon och begonia kan få rödaktiga blad. 
Åtgärd: gödsla med kväverikt medel eller plantera om i ny, näringsrik jord.

Överskott: Det är vanligt att plantan får för mycket kväve med alltför frikostig gödsling. Det ger en frodig bladtillväxt på bekostnad av blomning. Bladen blir mörkgröna och lösa i växten och drabbas lättare av ohyra. Ett stort överskott bränner rötterna och ger plantan följdskador som torka.

Åtgärd: Dra ner på kvävegivan. Plantera om i ny jord med mindre kvävehalt.

Fosforbrist

Fosforbrist på avokadoplanta
Stråk med glålila fläckar är ett tydligt tecken på fosforbrist. Iblan blir hela bladen mörkt blålila. Här avokado.
 • Mörkgröna blad med dragning åt eller fläckar med blålila
 • Starkt brist ger bruna bladkanter och utebliven blomning eller små blommor. 
 • Rotsystemet försvagas vilket ger allmänt dålig tillväxt.
 • Låg temperatur (under 12 grader) försvårar upptagningen av fosfor.
Åtgärd: Använd ett allsidigt gödselmedel med rejäl fosforgiva eller plantera om i nya, näringsrik jord. Se till att växterna inte står för kallt.

Kaliumbrist

Kaliumbrist på blad
Kaliumbrist med bruna bladkanter som kantas av gult.
 • Bruna bladkanter och spetsar som torkar.
 • Äldre blad drabbas först.
 • Gul färg närmast skadade partier.
 • Mer kompakt tillväxt.
 • Bleka blommor
Åtgärd: Använd ett allsidigt gödselmedel som innehåller rejält med kalium. Eller plantera om i ny, näringsrik jord. 

Magnesiumbrist

Magnesiumrist hos tomatplanta
Magnesiumbrist syns tydligt med ljusgula partier över de äldsta bladen (som sitter nederst på plantan). Vanligt hos tomat.
 
 • Gula stråk mellan bladnerverna.
 • Vid svår brist övergår det gula i döda partier och bladen faller av.
 • Drabbar de äldre, nedre bladen först.
 • Vanligt i lätta, sandiga jordar, vid lågt eller högt pH och vid överskott av kväve och kalium. 
Åtgärd: Försök rätta till pH i vattnet eller plantera om i en näringsrik, välbalanserad krukväxtjord. Eller tillskottsgödsla med ett magnesiumrikt medel som CalMag.

Manganbrist

Manganbrist på blad
Typiska, klorotiska (ljusa) fläckar i lepoardmönster mellan bladnerverna signalerar manganbrist.
 
 • Gul vävnad, så kallad kloros, mellan de gröna bladnerverna.
 • Vid svår brist övergår det gula i döda, bruna partierr, precis som vid magnesiumbrist.
 • Unga blad drabbas först, men till slut uppstår också bristsymtom i äldre blad. 
 • Manganbrist uppstår lätt i jordar med högt pH och vid överskott av järn i vatten eller jord. Järn och mangan konkurrerar vid upptagningen i växten.
Åtgärd: Försök om möjligt sänka pH i vatten och/eller jorden. Prova att vattna med regnvatten som har naturligt lågt pH och är fritt från järn. Plantera om i ny, näringsrik jord.

Järnbrist

Järnbrist på citrusblad
Järnbrist är vanligt på citrus som behöver ett lågt pH i jorden för att kunna tillgodogöra sig järn.
 
 • Ljusgul vävnad, kloros, mellan de gröna bladnerverna.
 • Drabbar först de yngsta bladen.
 • Bladen gulnar senare  helt och faller av
 • Uppstår vid högt pH. Drabbar vanligen växter som behöver lågt pH för att ta upp järn som citrusväxter, gardenia och brunfelsia.
Åtgärd: Vid brist, justera ner pH genom att vattna med regnvatten, använd pH-sänkande medel eller välj en jord avsedd för surjordsväxter.

Överskott av järn: För mycket järn i vatten och jord kan ge manganbrist, eftersom dessa ämnen konkurrerar vid upptagning i växten.
Åtgärd: plantera om i ny jord och vattna med regnvatten

Kalciumbrist

Kalciumbrist på blad
De översta, yngsta bladen får bruna nerver och kanterna böjer sig inåt. Här pilspetsranka.
 
 • Bruna bladnerver och bladkanten böjer sig inåt i båtform.
 • Drabbar de yngsta bladen först. Bristen syns därför först i plantans toppar.
 • Torra bladkanter och ljusgula blad
 • Vanligt vid en kombination av lite ljus, hög temperatur, hög luftfuktighet och hög halt av andra näringsämnen som kväve, fosfor och kalium.
 • Tomatfrukter får pistillröta.
Åtgärd: Det är oftast inte förekomsten av ämnet utan andra faktorer som gör att rötterna inte kan ta upp kalcium. Se till att jorden är ordentilgit genomvattnad och försök att ställa plantan lite torrare så att växten börjar transpirera (svetta ut vatten). Byt till ett allsidigt gödselmedel med låg kvävegiva och plantera eventuellt om i ny jord. 

Överskott av kalcium: Hög kalciumgiva höjer pH i jorden, det hindrar upptag av järn och mangan som då ger bristsymtom med klorotiska, bleka blad. 

Åtgärd: Sänk pH genom att vattna med regnvatten, tillsätta pH-sänkande medel eller plantera om i ny jord med mycket okalkad torv. Använd sedan ett välavvägt gödselmedel som Formulex.

Fluoröverskott

Fluorskada på palmblad
Många palmer är känsliga för höga fluorvärden.

Fluor är ett så kallat mikronäringsämne som är skadligt i för hög dos.
 • Bladen får torra, bruna bladkanter som efterhand smälter ihop och till slut är hela bladet visset.
 • Fluor finns i framför allt vatten, jord och gödsel.
 • Till krukväxter som är känsliga för fluor hör yucca, ampellilja, palmer och dracena.
Åtgärd: Halten kan minskas genom att höja pH-värdet med kalkning till över 6.0. 
 
Foto: Karin Elmberg och John Richfield.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.