Allt för din odling Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Odla utan att gräva

Upphöjd odlingsbadd
 
Frodigt grönsaksland med grävfri odling på bäddar - x
Bördigt köksland med grävfri odling och täckta ytor. En grep är bästa redskapet vid skörd av rotfrukter och lök.
 
Var rädd om din jord! Bästa sättet att få en bördig, livskraftig jord med en god struktur och ett rikt mikroliv är att tillföra mullämnen och att inte röra runt i onödan. Detta kalla även för "No dig-metoden".

Man härmar helt enkelt naturen där organiskt material kontinuerligt tillförs ovanifrån (fallande löv, vissnande örter, djurspillning etc). Maskar och mikrolivet tar sedan hand om nedbrytningen och resultatet blir en bördig jord.
I trädgården blir skötseln enklare och skördarna rikare.
 

Odla utan att gräva – fem steg för bördig jord

Odling på drill med bäddar och täckodling - x
 

Med "No dig-metoden" kommer du garanterat att få ett enklare trädgårdsliv och en bördigare jord. Här är fem enkla råd.
 

1. Odla på upphöjda bäddar

Odla på upphöjda bäddar, så kallade drillar. Genom att höja marknivån något där du odlar blir jordmånen luftigare och varmare. Dessutom kan överskottsvatten dräneras bort. Som bonus blir skötseln enklare och du kan starta odlingssäsongen tidigare på våren. Bäddarna bygger du upp genom att börja med att lägga ris i botten och sedan varva med trädgårdsjord, kogödsel (eller hästgödsel) och kompost till en höjd av ca 30 cm. Om du inte har egen kompostjord brukar kommunala renhållningsstationer sälja till bra pris.
Uppbyggnaden görs bara en gång. När bäddarna väl är anlagda fyller du sedan kontinuerligt på med organiskt material under odlingssäsongen och de kommer därför att hålla sin höjd, eller öka något med åren.
 

2. Täckodla

Titta i naturen –inga nakna jordytor. Med ett täcke av organiskt material som tång, gräsklipp, löv, växtrens eller vad du har – minimeras avdunstning från jorden och mullhalten ökar. Dessutom hindras ogräs att etablera sig. Beroende på materialet som du lägger på höjs också näringshalten, framför allt om du har tillgång till gräsklipp eller tång.
 

3. Grundgödsla

Grundgödsla på våren med en omgång kogödsel. Det är en bra basgödsel som samtidigt ökar mullhalten. Mylla försiktigt ner gödseln med en klohacka så att den får kontakt med det översta jordlagret. 
 

4. Tilläggsgödsla

Tilläggsgödsla senare under säsongen. Beroende på vad som odlas gödslar du ytterligare en eller flera omgångar under odlingstiden. Välj organisk gödsel som hönsgödsel, tång, gräsklipp eller kogödsel.
 

5. Bädda för nästa säsong

Under sensommaren/hösten tillförs en rejäl giva med växtavfall och/eller kompost. Räkna med en full skottkärra per kvadratmeter så att du får ett ca 5 cm tjockt lager. Nu har du bäddat för vintern och en lyckad odlingsstart våren därpå!
 
Skottkärra med växterna till täckodling - AS
En skottkärra med växtrens är lagom dos för en kvadratmeter inför vintern.

Grävfri odling – vanliga frågor

Grävfri bäddodling med täckodling - x
Bäddat för vintern! Den styva lerjorden har mest att vinna på grävfri täckodling - resultatet blir en smulig, näringsrik jordmån.
 

Bönderna har ju alltid plöjt, det talar väl emot en grävfri metod? 

Det är att betrakta som ett nödvändigt ont, då jordbruk i stor skala behöver rationella metoder. Men många bönder och grönsaksodlare ställer nu om och inför plöjningsfritt med täckodling då forskning visar att jordens bördighet långsiktigt försämras vid plöjning, som dessutom bidrar till packning av jorden med tunga maskiner på fältet. Man hamnar också i en dålig spiral med att mer handelsgödsel måste kompensera den sämre näringsstatusen. 
Täckodling bygger på att man har tillgång till mycket organiskt material, vilket lantbrukare många gånger inte har, särskilt om de inte har djurhållning på gården.
 

Styv lera behöver väl grävas för att luftas?

Ja – om alternativet är traditionell markodling utan att täcka jorden. Det stämmer då att täta, styva lerjordar blir luftigare om de vänds upp på hösten och därmed frostsprängs under vintern. Samtidigt vänds säsongens växtrester ner i jorden och blir till mull. Strukturen blir smuligare och leran mer lättarbetad till våren. 
Men enorma mängder av marklivet, som daggmaskar och småkryp stryker med vid plöjning och grävning. Den styva lerjorden är den jordtyp som vinner mest på bäddodling, då luft automatiskt kommer till. Denna jordtyp behöver då inte bearbetas och vändas upp och tillförseln av mycket organiskt material gör leran luftigare med bättre struktur. Miraklet kanske inte sker första säsongen, men på sikt får man en fantastiskt bördig och lättarbetad lerjord med bäddodling och skippad grävning.
 

Hur funkar grävfri odling i blomrabatten?

Här är det svårare att skapa en upphöjd bädd, även om det går. Framför allt är det en stor fördel om man har styv lerjord att utgå ifrån.
Principen att täcka jordytan är densamma och möjliggör därmed grävfritt också i rabatten. Här kan man använda sig av marttäckande perenner som bas. I artikeln Marktäckande perenner hittar du flera tips!
 
Foto: Karin Elmberg m fl.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.