Midsommar-REA - Upp till 50% på utvalt!
Fakta & Råd

Gör din egen jord

Mullrik jord - KR
Egen jordblandning till krukväxter
Här skapas en egen såmix genom återbruk av gammal blomjord, lite extra såjord och vermikulit.
 
Att blanda till sin egen jord är inte svårt och bidrar till ett hållbart kretslopp där hemma. Du hittar alla tillbehör för komplettering under vår avdelning för Jord och odlingssubstrat. I artikeln Välj rätt jord för krukan får du massor av tips på hur du ska tänka kring jord för en lyckad odling.

Kort om hur du gör:
 • Utgå om möjligt från en bas av den jord du har. 
 • Blomjorden från sommarens utekrukor blir basen för såjord. Trädgårdsjord blir grunden för ny krukjord.
 • Mixa sedan med lämpliga tillskott beroende på vad som ska odlas. 
 • Såjord ska vara mager och porös, här passar vermikulit eller perlit som extra inblandning.
 • Odlingsjord för krukväxter behöver vara mer näringsrik och strukturstabil. Biokol, humusämnen (någon slags biostimulator), pimpsten och lecakulor är bra tillskott här.
 • För jorden i trädgården kan du utgå från tomtens jord som boostas med kompost, växtrens, naturtorv, kogödsel och barkmull - beroende på vad den ska användas till.

Blanda egen såjord

En bra såjord har lågt näringsinnehåll. Många frön gror inte i en näringsrik jord. Dessutom är de första rötterna känsliga för höga salthalter i jorden.
Använd också denna typ av jord till sticklingar, som har samma krav på en luftig, näringsfattig jord som stimulerar rotbildning.
 
 • Jorden ska gärna ha en inblandning av sand som underlättar för fröet att få fäste och inte flyta omkring vid vattningen.
 • Utgå gärna från gammal jord från sommarens utekrukor eller krukväxterna inomhus. Eventuellt kan du behöva sterilisera denna typ av jord, särskilt om du haft probelm med svampsjukdomar.
 • Tillsätt sedan sand och gärna perlit eller vermikulit som jämnar ut fuktighet och temperatur. Perlit förbättrar dessutom syreupptagningen vilket bidrar till snabbare groning och rotning. 
 • Ett bra mått på proportionerna är 3/4 delar gammal jord - 1/8 del sand - 1/8 del perlit eller vermikulit.
 • Jord är i regel en färskvara, men eftersom såjord är näringsfattig kan du spara överbliven såjord i åtminstone ett år. Lägg jorden i en plastpåse och förvara så svalt och mörkt som möjligt.

Blanda egen krukväxtjord

Blandning av jord för odling i kruka
En mullrik, strukturstabil kompostjord, mineraljord (sand), ny blomjord och pimpsten blir en suverän allroundjord för krukväxterna.
 
Krukväxterna vill vi vårda i många år. Därför är en kvalitetsjord basen för välmående, långlivade och prunkande krukväxter.
Jorden ska vara strukturstabil och näringsrik för att främja blomning, frodighet och friska växter.
Denna jord fungerar också för grönsaksodlingen i kruka, men tillsätt då extra mycket gödsel till näringskrävande växtslag som tomater och gurka.
 
 • Som bas kan du om möjligt använda din egen trädgårdsjord och kompostjord (välbrunnen). I Faktabanken kan du hitta många artiklar om jord och kompost.
 • Utgå annars från en blomjord av hög kvalitet.
 • Tillsätt också en strukturstabil del, som pimpsten eller små lekakulor.
 • Kokosfiber ger en extra luftig jord, som rötterna älskar. 
 • Biokol fungerar som en näringsdepå och gynnar också strukturen i jorden. Läs om denna fantastiska produkt i Faktabankens Vad är biokol?.
 • Om du inte har egen kompostjord eller mullrik trädgårdsjord är tillskott av någon form av biostimulator ett suveränt sätt att öka jordens livskraft.
 • Till näringskrävande växter lägger du till långtidsverkande allgödsel, rester från bokashi eller pelleterad hönsgödsel (för utekrukor).
 • Ett bra mått på proportionerna är 5/8 delar jordbas - 1/8 del sand - 1/8 del pimpsten eller lecakulor - 1/8 kokos. För övriga tillskott som biokol och gödselmedel - läs på förpackningen.
 • En välgödslad jord är en färskvara. Förvara överbliven jord i en säck, så svalt och mörkt som möjligt. Använd den sedan under odlingssäsongen. 

Blanda egen trädgårdsjord

Mullrik trädgårdsjord - KR
En välmående trädgårdsjord är mörk av mull, doftar gott och dränerar bort överskottsvatten.

I trädgården handlar jordförbättring framför allt om att få upp en hög mullhalt och att dräneringen fungerar.
Läs mer om hur du får en Bördig jord.
 
 • Kompostera ditt trädgårds- och köksavfall. Det ger ovärderlig mylla att blanda med. Här kan du läsa om olika komposteringsmetoder.
 • Om du har en sandjord behöver den boostas med mycket mullämnen. Det ger långsitkigt en mer vatten- och näringshållande förmåga.
 • Gräsklipp och nässlor ger ett bra näringstillskott för sandjorden.
 • Är sandjorden mycket mager kan den blandas upp med en ”allroundjord” som rosjord. Den innehåller lite lera och har en hög mullhalt.
 • Biokol gör stor nytta i en mullfattig sandjord. Här kan du läsa mer om biokol och hur den används.
 • Om du utgår från en lerjord behöver den tillföras mycket kompostjord för att bli lucker och brukbar.
 • Komposterad djurgödsel som häst- och kogödsel, är ett bra näringstillskott för lerjorden. 
 • Växtrester som löv och ogräsrens är också bra att blanda upp lerjorden med för en porös struktur, liksom okalkad torvjord.
 • Om du har en tomt med ett tunt lager jordmån och behöver mera odlingsjord, vänd dig till kommunens returstation. De säljer ofta prisvärd odlingsjord att hämta i släp.
  Utgå sedan från denna jord och blanda till så att det passar eventuella specialgrödor. Till exempel ogödslad torv till blåbär och rhododendron och plusa på med rosjord till rosor och fruktträd.
 
Om du inte har tillgång till organiskt material som löv, växtrester och kompost, hör med grannar som kanske har överskott och vill dela med sig. Häststall har ofta överskott på halm och gödsel som de gärna delar med sig av.
 
ads
 
 
Foto: Karin Elmberg, Karin Runge m fl.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.