Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Välj rätt grundstam till äppelträd

Äppelträd som rumsdelare i trädgård
Eftersom äppelsorter inte kan förökas med frön eller sticklingar, ympas önskad sort på en grundstam.
En kvist (kallad ymp) från den önskade äppelsorten fästs nere vid stambasen på grundstamssorten där kvisten sedan växer fast. Det nya äppelträdet består alltså av två individer: grundstammen som utvecklar rotsystemet och den önskade sorten som utgörs av stam och krona. Läs mer om ympning.
Du finner vårt stora sortiment av äppelträd under Fruktträd.

I plantskolan hittar du alltså 'Aroma' som är ympad på olika grundstammar och därför kommer att bli ett litet, lagom eller stort träd, beroende på vilken grundstam plantskolan använt. Detta ska framgå av namnetiketten, nedan hittar du en lista på de olika grundstammar som används i Sverige.

Ympning av äppelsort på grundstam
Här syns hur den lilla äppelympen nu vuxit fast vid grundstammen och börjat skjuta skott. När trädet åldras syns ympstället som en liten knöl nere vid stambasen.

Grundstammen är avgörande för hur trädet utvecklas, framför allt hur stort och härdigt det blir. Andra egenskaper är hur tidigt det kommer i bördighet, skördestorlek och hur gammalt det kan bli. Genom att välja grundstam kan du alltså välja vad för slags äppelträd du vill ha. Det är trevligt att göra sitt eget träd med önskad grundstam och ympris. I säsong hittar du här vårt sortiment av ympris och grundstammar.

Svagväxande grundstam


Äppelträd som häck och rumsdelare i trädgården
Svagväxande grundstammar som bildens B9 ger nätta träd som med fördel kan användas som rumsdelare och häckar i trädgården, eller rama in uteplatsen i den lilla täppan.
 

Balkongodlaren som önskar ett nätt träd i kruka väljer en svagväxande grundstam, dessa träd kallas ibland dvärgträd. Svagväxande grundstammar ger mindre träd som kommer tidigt i bördighet. Yrkesodlingarna använder bara denna typ av grundstammar. De är rätt val för den lilla täppan, för spaljéring på mindre ytor liksom för träd i kruka. Nackdelen är sämre härdighet och kortare livslängd, dvärggrundstammar blir vanligen bara 15-20 år. De har ett svagare rotsystem och är därför mer känsliga för torka och den svagare stammen kan behöva stöttning livet ut

Spaljérat äppelträd med svagväxande grundstam
Spaljérade fruktträd är vackert och ger mycket frukt på liten yta. Här är de svagväxande grundstammarna ett bra val.

Starkväxande grundstam

Storvuxet äppelträd med grundstam A2
A2 ger de största fruktträden i svenskt klimat. God härdighet och vackra, robusta träd är fler fina egenskaper för denna svenska grundstam.
 
Starkväxande grundstammar ger vackra, härdiga träd med kraftigt rotsystem. De kommer senare i bördighet men kan bli över 100 år gamla. Givetvis påverkar också klimat, jordmån och själva sorten storleken på trädet, men grundstammen avgör förtutsättningen.
 
Röd aroma på A2 som grundstam
'Summerred' ympad på grundstam MM 106 som blir ett lagom till stort äppelträd, lite beroende på jordmån och odlingszon.

Egenskaper hos grundstammar till äppelträd

Dessa grundstammar förekommer inom hobbyodlingen i Norden. Fråga alltid i plantskolan om du är osäker på vilken grundstam som använts till ditt önskade äppelträd. Man kan också beställa fruktträd med en bestämd grundstam om man är ute i god tid.
 
Antonovka
En rysk, mycket härdig grundstam som är vanligast i Finland där den motsvarar vår A2 (se nedan). Ger en stark tillväxt med höjd 6-8 m och bredd 5-8 m. Träden blir mycket gamla, härdighet zon 6-7 (något bättre än A2).

A2
A står för Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Denna mycket populära grundstam togs fram under 1940-talet. Orsaken var att Sverige behövde egna, härdiga fruktträd. De stränga krigsvintrarna 1939-42 hade slagit ut större delen av vår inhemska fruktodling. A2 är än idag vår vanligaste grundstam, om inget namn anges på plantskoleetiketten kan man utgår från att det är A2. 
Ger starkväxande, rejäla träd med väl förankrat rotsystem. Något mindre starkväxande än Antonovka. God härdighet, zon 6. Mycket rik och relativt tidig bördighet (2-3 år beroende på sort). 

B9 
B betyder ryska försöksstationen Budgovska utanför Moskva. Ger mycket svagväxande träd som kommer tidigt i bördighet (2-3 år efter planteringen). Den mest vinterhärdiga av de svagväxande grundstammarna, zon 5-6. Trädet mognar av tidigare på hösten och gör det möjligt att odla äpplen i mycket kallare trakter. Äppelsorter som normalt är härdiga vid en zon klarar nu två zoner kallare förhållanden (zon 3 blir zon 5) med denna grundstam. Behöver stödjas och bevattnas för att utvecklas väl. En vanlig grundstam för nätta träd. Blir 15-20 år.

B118
Medelstark tillväxt och härdigt i hela landet. Livslängden är 20-30 år.

B396
En svagväxande grundstam med tidig bördighet. Livslängden är 15-20 år och härdigheten zon 4-5.

B491
Samma egenskaper som B396 men utvecklar sig bättre på tunga lerjordar

Bemali
B betyder Balsgård och kommer från Sveriges lantbruksuniversitets försökstation utanför Kristianstad. En svagväxande grundstam med en livslängd på 15-20 år. God härdighet, zon 3-4, och tidig bördighet

M9
M betyder Malling, och avser engelska försökstationen East Malling Research Station. 
En svagväxande grundstam med en livslängd på 15-20 år. Tidig bördighet. Dåligt härdig, zon 1.

M26
Svagväxande men med ett kraftigt rotsystem som ger en bättre härdighet än M9, zon 3-4. Tidig bördighet och blir ca 3 m högt. Livslängden är 15-20 år. En vanlig grundstam i södra-mellersta Sverige. Behöver stödjas för ordentlig förankring.

M27
En dvärggrundstam för små träd som passar i kruka eller för yrkesodling i södra Sverige. Kommer tidigt i bördighet och ger stora skördar, men fordrar stöd och bevattning på grund av det svaga rotsystemet. Livslängden är endast 10-15 år.
 
MM106
MM står för Mist Malling och avser också East Malling Research Station i England. Ger en medelstark tillväxt med god härdighet, zon 3. Tidig och rik bördighet och en livslängd på 20-30 år.
 
MTT1
En lovande sort från finska försökstationen i Pikis. En svagväxande grundstam som ger halvstora träd med god härdighet, zon 4
 
 
 

Mini och maxi i äppelriket
 

Blommande pelaräppelträd
De så kallade pelarträden är visserligen ympade på svag grundstam, men grundstammen har ingenting med själva pelarformen att göra.
Pelarsorterna har egenskapen att sätta mycket korta sidoskott och ge frukt direkt på stammen. 

Gammalt äppelträd i naturen
Skönhetsdrottningen i trädgårdsriket måste vara ett knotigt gammalt äppelträd i maj månad. I naturen är dessa pampiga matronor självsådda vildäpplen. Frukterna är ofta små och halvsura, men har man tur är de värda att ta vara på. 

Foto: Karin Elmberg, Iverde och Kobako.

 
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.