Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Odla hortensia - Plantering och skötsel

Hortensia Hydrangea - pix
Hortensior är skuggans juveler med maffiga blommor i skiftande färger. Blomningen är riklig och varar länge.
 
Hortensior som friande häck i skugga - x
Kan du erbjuda ett halvskuggigt läge och mullrik, fukthållande jord är detta en lättskött växt. Denna frodiga hortensiahäck av 'Nikko Blue' kan avnjutas på Norrvikens trädgårdar utanför Båstad.

Hortensior har dessutom ett frodigt och vackert bladverk. Vi har ett fint sortiment av hortensia som är en lättodlad växtgrupp om du bara kan erbjuda en mullrik, fukthållande jord. Vi har också ett stort sortiment av andra vackra prydnadsbuskar.
 

Så odlar du hortensia

Svårighetsgrad: lätt-medel
 
Härdighet: Zon 1-7 beroende på sort och art. Skydda den nyplanterade hortensian med vintertäckning som täckbark eller lövkompost. Det gäller framför allt första åren, innan rötterna gått ner och etablerat sig ordentligt.
 
Läge: Vindskyddat, då hortensian är känslig för uttorkning. Silande ljus i vandrande skugga är idealet för de flesta arter. Vipphortensian klarar ett soligt läge.
 

Plantera hortensia

Under hela växtsäsongen.  Hortensian har ytliga rötter och behöver en rejäl grop, dubbelt så bred och djup som krukan. Fyll på med mullrik, okalkad torv , rhododendronjord eller gödslad barkmull.
 
Hortensia planterad i trädgård med buskstöd av pil - x
I silande ljus trivs hortensian och skimrar som vackrast. Låga sorter med tunga blommor kan behöva stöd för att blomman ska komma till sin rätt. Det är inte svårt att fläta vidjor av pil eller hassel som snyggt buskstöd.
 

Skötsel av hortensia

Näring/jord: En fukthållande mullrik jord med lågt pH, ca 5, är idealet. För en befintlig jord kan pH-värdet sänkas och mullhalten höjas med okalkad, grov torv, barkmull, rhododendronjord och kompost av barr, ek, bok eller lönn.
Berika med kogödsel varje vår för riklig blomning. Se upp med för mycket kväve som ger mer blad och skott på bekostnad av blomningen.
 
Vatten: Hortensior tål inte att torka ut. Vattna gärna med regnvatten som har naturligt lågt pH. 

Beskärning: Behöver ingen beskärning. Frostskadade grenar gallras bort under senvåren. Klipp ovanför en utåtriktad knopp en bit ner i busken. Se upp så att inte fjolårets blomknoppar klipps bort bara.
Föryngringsbeskärning kan göras under vårvintern genom att gamla grenar tas bort nere vid marknivån. 

Ohyra/sjukdomar: Vanligen frisk och bekymmersfri. 
 

Övervintra hortensia

Beroende på art har hortensior en härdighet mellan zon 1-8. Välj med omsorg så att du inte äventyrar övervintringen där du bor.
För krukodlad hortensia tål rötterna några minusgrader men inte sträng kyla. Läs i artikeln Övervintra växter i kruka om tips för vinterskydd.

Användning av hortensia

Hortensia i plantering

Hortensia i plantering med perenner - x
Hortensian trivs med sällskap. Här en fin plantering med högrest buddleja i fonden och lavendel som inramning.

 

Även om hortensian är praktfull på egen hand är det också en suverän kombo-växt med till exempel prydnadsgräs, lökväxter och perenner. Buskarna trivs också i det silande ljuset från höga träd som ger en sur jordmån, som bok, ek, tall och lönn.

Hortensia som krukväxt

Hortensia som krukväxt vid uteplats - IV
Krukodldad hortensia är idealisk för balkong och terrass med sin långa blomningstid. Man får lite merarbete med vattning bara.

 

Vanlig hortensia trivs utmärkt i utekruka på balkong eller altan. Bor du i kalla trakter kan krukan ställas svalt, mörkt och frostfritt vintertid. Läs vidare i artikeln 10 tips för hortensia i kruka.

Hortensia som häckväxt

Hortensia som häckväxt - x
Hortensior är idealiska häckväxter som är prydliga hela året.

 

Hortensior är med sin frodiga karaktär och långa blomningstid härliga häckväxter. Välj art efter höjden du önskar. Häcken ska vara friväxande, annars klipper man bort blomknopparna. 

Hortensia som klätterväxt

Hortensia som klätterväxt, klätterhortensia - pix
Klätterhortensian är härlig med sitt robusta växtsätt med skira blomställningar vars fröställningar är vackra hela vintern.
 
Klätterhortensian är en av de bästa klättrarna, särskilt för skuggiga lägen. I artikeln Robusta, frodiga klätterväxter hittar du fler tips.

Arrangemang med hortensia

Hortensia som snittblomma - x
Hortensiablomman har den fantastiska egenskapen att ändra färg vartefter den slår utBlombollarna kan ockås torkas som eterneller.

Få blommor är så vackra och hållbara i vas som hortensior. De fyller ut och är lätta att kombinera med till exempel prydnadsgräs. Skär ett långt snitt i stjälken med vass kniv. Tag bort så mycket blad som möjligt, de kan ruttna i vattnet och blommorna står längre utan bladmassa.
 
Hortensior i olika färger som snittblomma vaser - x
Som snittblomma har hortensian lång hållbarhet. Här en kavalkad i mättade färger.
 
Hortensia i bukett - x
Några få kvistar ger en hel bukett!
 
Hortensiablomman har den fantastiska egenskapen att ändra färg under sin olika utvecklingsstadier. Det ger en underbar akvarellton.
Blomman behåller sin skönhet som torkad. Läs här om hur du kan torka hortensia
 
Torkad dörrkrans av hortensia och ljung - x
Det är lätt att göra en hållbar dörrkrans av en stomme av grov ståltråd. Vira fast blommor av ljung och hortensia med grön myrtentråd.
 

Fakta om hortensia

Svenskt och vetenskapligt namn: Det finns minst 80 arter inom hortensiasläktet, Hydrangea som hör till familjen Hydrangeacea, hortensiaväxter. 
Namnet betyder fuktälskande och berättar hur växten vill ha det. Det svenska namnet hortensia betyder ’från en trädgård’.

Dessa trevliga arter trivs i svenska trädgårdar:
Hortenisa, Hydrangea macrophylla
Klätterhortensia, H. anomala ssp petiolaris
Vidjehortensia, H. arborescens 
Vipphortensia, syrenhortensia, H. paniculata
Purpurhortensia, H. serrata 
Sammetshortensia, H. aspera ssp sargentiana
 
Botanik: Ett stort släkte med över 80 arter och tusentals sorter. Vildväxande i Sydostasiens och Nordamerikas skogstrakter. De flesta hortensior är upprätta, stora buskar, några arter klättrar.  

Hortensior har två sorters blommor, som kan finnas på samma stängel. Dels de färgstarka, så kallade skyltblommorna som är sterila. I mitten sitter de små, oansenliga fertila blommorna. 
 
Hortensia med sterila skyltblommor och fertila blommor - pix
 

Blomställningarna har lite olika form, bollar, platta eller som vippor. Dominerar skyltblommorna blir blomformen tät, med många fertila blommor blir den luftig.
Blomfärgen är i det vita, rosa eller blå spektrat. Markens pH avgör hur blå blomman blir. I surt pH kring 4-5 frigörs aluminium och järn som ger den blå färgen. Vid högre pH är dessa ämnen hårt bundna i jorden. Vid neutralt pH blir färgen därför rosa, vit eller röd.

Olika arter av hortensia

Hortensia, H. macrophylla.

Hortensia 'Endless Summer'
Den nya generationens hortensior får blommor på både ett-och fjolårsskott. Hit hör  'Endless Summer'-sorterna.
 
Den vanligaste arten med hundratals sorter. Säljs också som krukväxt. Välförgrenade, täta buskar med vackert, frodigt bladverk. Blir vanligen 1-1.5 m höga men kan också bli rejäla buskage. Härdiga till zon 2-4.
Blommar i juni-juli på fjolårsskotten. Nyare sorter blommar på både fjolårs- och årsskotten, vilket är en stor fördel om busken skulle få köldskador. Dessutom ger det en lång blomningstid över hela sommaren och långt in på hösten. Hit hör ’Endless Summer’- och ’Bride’-sorterna.
 
Hortensia 'Fireworks' med stjärnformade dubbla blommor - pix
På senare år har det kommit sorter med stjärnlika blommor, som ’Fireworks’.

Sorter med flack, fat-lik blomställning kallas Teller-hybrider (tyska för fat).

Klätterhortensia, H. anomala ssp petiolaris.

Klätterhortensia som häck
Klätterhortensian är vacker hela året. Vintertid pryder det knotiga grenverket och vissna blomställningar som blir kopparbruna eterneller.

Klätterhortensia är en av våra bästa klätterväxter; snygg i alla skeden då också grenverket är vackert knotigt och de intorkade blomställningarna pryder hela hösten.
En mycket användbar klätterväxt som också kan odlas som effektiv marktäckare. Med sina luftrötter klamrar den sig fast och kan nå upp till åtta meters höjd.
 
Vinterståndare av blomma av klätterhortensia - x
De skira, intorkade blomställningar av klätterhortensia sitter kvar hela vintern.
 
Blommar med vita skyar i juni-juli, därefter pryder de blomställningarna hela hösten. Bladverket får gulsprakande höstfärger. Härdig till zon 4.

Purpurhortensia, H. serrata.


Purpurhortensia som häck vid entré - x
Purpurhortensian 'Blue Bird' får rikligt med blommor i vackra skiftningar mot rosa när pH i jorden är lite högre. Härdig till zon 3.
 
Gracila buskar med flata eller välvda blomställningar med små fertila mittblommor omgivna av skyltblommor. Bättre härdig och mer torktålig än vanliga hortensior. Ofta röda eller mörkblå med skiftande färg vartefter blommorna slår ut under sensommaren.

Sammetshortensia i trädgård - pixSammetshortensia, H. aspera ssp sargentiana.

Sammetshortensian är släktens elegant med finludna blad och gracila blommor.
 
Finludna, mjuka blad på långa, starka grenar som kan nå upp till två meter. Blommar under hela sensommaren i blått och lila. Härdig till zon 2.

Vidjehortensia, H. arborescens

Vidjehortensia Annabelle - LS
Rikblommande 'Annabelle' hör till de mest tåliga hortensiorna.


En Nordamerikansk art. ’Annabelle’ är funnen vildväxande i Illinois för drygt 100 år sedan. En av de tåligaste hortensiorna.
Blommar på årsskotten med stora bollar från juli in i september. De skiftar färg från limefärgade knoppar till vita som fullt utslagna. Vidjehortensian har ett lite glest växtsätt och blir finast några i en grupp eller som häck. Härdig till zon 4.

Vipphortensia, syrenhortensia, H. paniculata

Vipphortensia, syrenhotensia i blomning - x
Syrenhortensians konformade, tjusiga blommor slår ut under sensommaren när vi som bäst behöver fägring i trädgården. De står vackra i minst två månader. 

 

En storvuxen art som får konformade, rosavita blomställningar från slutet av juli till långt in på hösten. Mest känd är sorten ‘Grandiflora’.
Vipphortensian är tålig och klarar att växa i soligt läge. Den kan stammas upp till ett vackert träd. ’Kyushu’ är en gammal, japansk rikblommande sort. Härdig till zon 5
 

Vidjehortensia Limelight - pix
Limelight’ får ovanligt limefärgade blommor med rosa schatteringar efter hand som blommorna vissnar.

 


Foto: Karin Elmberg, Iverde, Derek Ramsey, Linda Sandström och Marco Schmidt.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2023 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.