15% på ett köp för medlemmar*
Fakta & Råd

Häxring – svampar i gräsmattan

Häxring av svampar i gräsmattan - AS
Det händer ibland att små hattsvampar dyker upp i gräsmattan. De växer gärna i båg- eller cirkelform - fenomenet kallas häxring och orsakas av flera svamparter. Om du snabbt vill reparera en gräsmatta som drabbats, hittar du här vårt sortiment av gräsmattefrö.
 

Svampar i gräsmattan - häxring

Häxring av svampar i gräsmatta - AS
En "snäll" häxringssvamp som påtagligt gynnar gräset genom att frigöra kväve. Det syns på att gräset intill svampkolonin är saftigt grönskande.

Häxringar är vanligast i äldre, näringsfattiga gräsmattor. Svampen utgår från en ursprungskoloni. Kolonins underjordiska rottrådar, mycelet, växer sedan utåt i radie och bildar den båglika formationen. Bågen, eller cirkeln, vidgas med ungefär 30 cm/år. 

Flera olika svamparter ger upphov till häxringar. De lever av cellulosa från bark och vedämnen i jordar som innehåller gamla rötter, barkflis och stubbrester.
 
Nejlikbroskskivling i gräsmatta
Nejlikbroskskivling är ingen höjdare för gräsmattan. 
 
 • Några arter dödar, eller skadar gräset. Till dem hör de vanligaste arterna nejlikbroskskivling och jättetrattskivling. De verkar genom att utsöndra blåsyra och genom att svampmycelet torkat ut jorden. Ofta ser man en tydlig zon med skadat gräs. 
 • Andra arter stimulerar gräset, eftersom de vid nedbrytningen frigör näringsämnen (framför allt kväve) och mull. Till dessa hör champinjoner och musseroner.
 • Några svamparter, som röksvampar, påverkar inte gräset alls. 
   
ads
 

Bekämpning av häxring och svamp i gräsmattan

 • Det är viktig att redan vid anläggningen av en gräsmatta ta bort cellulosarikt växtmaterial som gamla rötter, barkflis och stubbrester. 
 • Mycelet går meterdjupt ner i jorden och det är därför omöjligt att försöka gräva bort.
 • Gynna gräset genom att gödsla med kväverikt gödselmedel som hönsgödsel.
 • Vattna rikligt, då svampens fina rottrådar, mycelet, torkar ut jorden.
 • Bekämpa biologiskt med Binab, ”goda” trichodermasvampar, som effektivt konkurrerar ut häxringssvamparna. Läs om dessa naturliga nyttosvampar i Faktabankens Trichoderma, nyttosvampar.
 • Undvik att dressa gräsmattan med cellulosarikt material som täckbark, vilket gynnar svamparna.
 • Svampen vänder inte tillbaka, du kan därför lugnt så in nytt gräs.
 
Läs om fler bra sätt att få en fin gräsmatta i Faktabankens Så här räddar du gräsmattan i nöd.

Foto: Luke Emski, Mushroom observer m fl.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.