Just nu: 20% på perennfröer
Fakta & Råd

Galler, ofarliga och skadliga

Lindblad med gallbildningar
Vad är det egentligen för konstiga små röda toppar på lindblanden? Och vad är det för 'luddig' röd boll på rosen?
Jo, det är en gallbildning. 
 
Lindblad med röda toppar, gallbildningar
Galler på lindblad ser ut som höga tomteluvor

Gallbildning är mer vanligt på vissa växtslag. De är ofta harmlösa för växten, även om de hos vissa växtslag kan vara till skada och bör åtgärdas.

Angrepp på vinbär, päron, hallon och prydnadsäpple bör åtgärdas med bekämpning med svavel under knoppsprickningen.
 
Om du har du angrepp på vinbär rekommenderas att plantan grävs upp. Undvik då att plantera vinbär igen på samma ställe då risk för att det uppstår igen är stor.

Vad är galler?

Galler visar sig i form av små knottror eller utväxter på blad eller stjälkar.
Utväxten är en reaktion på bakterier, virus, insekter, kvalster eller rundmaskar. Parasiten får växten att börjar bilda gallen som den sedan kommer användas till att lägga ägg i och/eller användas som föda då näringsrik stärkelse bildas av processen.
 
De är oftast värdspecifika, dvs en viss parasit håller sig och verkar på ett visst växtslag.

Lindgallkvalster

Lindgallkvalster - röda toppar på bladen
 
På lindens blad är det ganska vanligt att man hittar lindgallkvalster, eriophyes tiliae.
Här bildas det små toppar på ovansidan av bladen som ändrar färg från grön till rött så att det nästan ser ut som en koloni med små tomtar på bladet.

Gökblod

Gökblod, gallkvalster, Eriophyes longisetosus
 
En annan typ av gallbildning är det som kallas Gökblod, Eriophyes longisetosus. Det osakas av gallkvalster och förekommer mest hos björk, lönn, rönn och al där det täcker mer eller mindre stora delar av bldets yta. 

Rosgall - sömntornsstekel

Gallbildning på ros från sömntornsstekeln, Diplolepis rosae
 
Den håriga bollen som man inbland kan se på främst vilda rosor, men även på en del av våra trädgårdsrosor orsakas av sömntornsstekeln, Diplolepis rosae.
Den lägger ägg som utsöndrar något som växten uppfattar som växthormon och får då busken att sätta igång att växa runt ägget. Resultatet blir dessa 'håriga' bollar, galler. Inuti gallbildningen kläcks sedan ägget och larven äter av växtvävnaden. 
Denna typ av gallbildning är inte farlig för växten och ställer ofta inte till  något problem. De kan till och med vara ganska dekorativa! Klipp bort dem när de börjar vissna om de skämmer växtens utseende.

Almpunglus

Galler från almpunglus, Tetraneura ulmi
 
Almpunglusen, Tetraneura ulmi tillhör familjen rotlöss.
Den övervintrar som ägg på almen och kläcks efter lövsprickningen. Under maj-juni suger de saft från bladen vilket gör att galler i form av stora, runda knoppar bildas på bladens ovansida. Inuti dessa galler lever bladlössen och föder ungar utan behov att befruktas först.
Normalt gör den inte någon större skada och det finns egentligen ingen annan möjlighet att bekämpa dem än att minimera antalet genom att plocka och förstöra angripna blad.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.