Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Återvinn i trädgården - kompostera mera!

Återvinn i trädgården med olika typer av kompostering - lövsäck
 
Kompostering av löv i en lövsäck
 
När du komposterar gynnar du inte bara miljön, utan också plånboken.
Läser man på Wikipedia står det om kompostering att det är en del av ett kretsloppssystem där det organiska avfallet bryts ned på ett naturligt sätt av mikroorganismer (svampar och bakterier) och större organismer (till exempel maskar).
Man kan också utvidga begreppet och säga att man tar tillvara organiskt avfall och återanvänder det för att gynna ny och befintlig växtlighet. Jag menar då att avfallet inte nödvändigtvis behöver vara nedbrutet för att det ska komma till användning. 
 
Hunden Spike står i trädgårdskomposten
Hunden Spike gömmer sig i Varmkomposten Biokub
 
När vi återanvänder skonar vi inte bara miljön genom att minska sopberg, transporter och användningen av kemikalier, vi får också näring till våra växter, minskar avdunstningen, får ny jord och bättre kvalitet på jorden vi odlar i och ett bra skydd mot ogräs. 

Alla kan kompostera och det kan till och med vara ganska roligt! 

Varför inte göra det till en utmaning och se hur myckat av trädgårens avfall du faktiskt kan återvinna.
Det finns flera olika komposteringsmetoder så välj den eller de metoder som passar dig bäst. 
 
Trädgårdskompost Garden Easy är en sluten trädgårdskomposte
Trädgårdskompost Garden Easy är en sluten kompost

Utomhus har vi trädgårdskomposten för trädgårdens avfall och varmkomposten för hushållsavfall. 
 
 
Bokashikompost
Kompostering av hushållsavfall i hink för bokashi.
 
 
Maskkompost
Maskkompost är kompostering inomhus av skal och grönsaksavfall
 
 
Inomhus kan vi kompostera grönsaksrens, skal och växtdelar i maskkomposten eller i bokashikomposten där vi även kan kompostera mejerivaror, kött- och fiskrester. 
 
 

Tips för lyckad kompostering

Även om det är ganska lätt att kompostera finns det många tips och knep för de olika metoderna som gör det enklare att lyckas. Här nedan några saker som är viktigast att tänka på. 

Syresättning av komposten

Hur du komposterar varierar naturligtvis mellan olika sorters komposter. Det speciella med bokashikomposten är att den pågår i en syrefri miljö, men för de övriga är tillförsel av syre tvärtom en viktig del för att nedbrytningen ska fungera effektivt.
Materialet ska alltså inte vara allt för tätt packat. I trädgårdskomposten och i varmkomposten är det därför bra att vända och röra om när nytt avfall läggs på. I maskkomposten sköter maskarna om ventilationen så där ska man absolut inte röra om.

Finfördelning av komposterat material

Finfördela avfallet: Mindre bitar bryts ner fortare än större eftersom bakterier och svampar kan ta plats på fler ytor. Skiva, mal, strimla eller klipp det som ska läggas i komposten så sker nedbrytningen snabbare.

Blanda innehållet i komposten

Blanda innehållet: Kol och kväve måste vara i balans för en framgångsrik trädgårds- och varmkompost. Varva rens och skal med kvistar och löv eller fint strimlat papper. Denna typ av blandning passar också mycket bra i maskkomposten.

Rätt fuktighet i komposten

I torr miljö sker ingen nedbrytning. Är det allt för blött ruttnar det eftersom syret inte kommer åt. En lagom fuktig miljö är viktig för ett snabbt och effektivt resultat. 

Återvinn trädgårdsavfall direkt utan nedbrytning

Löv kan återanvändas i komposten utan kompostering
Finfördelade löv kan återanvändas direkt som täckmaterial eller lämnas kvar i gräsmattan på hösten för att tillföra mull.
 
En hel del av trädgårdens avfall går att använda direkt, utan att det komposteras. Man kan till exempel använda små löv eller löv som körts över med gräsklipparen och gräs för att täcka eller blanda ut i jorden för att skapa en bättre struktur. Med tiden bryts de ner och ger då ifrån sig näring.
 
FInfördelat trädgårdsavfall kan användas för täckning

Grenar kan flisas eller klippas i mindre bitar för att användas som täckning mot ogräs, för att hålla kvar fukt, eller som material i gångar.
 
Mer om kompost hittar du här:
 
Lycka till!
 
Foto: Lena Ljungquist
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.