Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Detta är permakultur

Köksträdgård enligt permakultur
Permakultur är egentligen ett enkelt ord för en hållbar odlingsmetod i samklang med naturen. På så vis gynnas både mångfalden och en bördig jord.
Läs gärna vidare i Faktabankens artiklar om hållbarhet och miljö.
 
Köksträdgård enligt permakultur - x
En köksträdgård odlad enligt permakultur med fleråriga växtslag, marktäckning och en skyddande trädridå.

Detta är permakultur

Kort om permakultur:
 
  • En hållbar, ekologisk odlingsform.
  • En filosofi med naturen som förebild.
  • Stommen i trädgården är fleråriga växter.
  • Träd är viktiga, de ger det bästa mikroklimatet kring odlingen.
  • Marken är aldrig naken, utan täckt av organiskt material året om.
  • Mångfald är ett ledord; en bredd av tåliga växtslag som växter i olika höjder.
  • Djurlivet gynnas för en ekologisk balans. 
  • I vid bemärkelse har permakutlur också en ideologisk tanke om ett rättvist, hållbart och hälsofrämjande samhälle.
 
Begreppet myntades under slutet av 1970-talet i Australien av biologerna Bill Mollison och David Holmgren. De hämtade inspiration från regnskogens kretslopp. Ordet kommer av permanent agrikultur, som enkelt kan översättas med hållbar odling.
När odlingen enligt permakulturens idéer är etablerad är den lättskött, bördig och mycket energisnål.

Inspiration från naturen

Löv som marktäckning i odlingsbädd - LS
Löv är en fantastisk resurs som enklast gör nytta som marktäckning kring övervintrande växtslag, här timjan och dragon.
 
Liksom i naturen ligger inga ytor nakna, utan alla odlingsbäddar och rabatter är täckta av växtavfall året om. Det ger en bördig jord med minskat behov av vattning och extra näringstillförsel.
Träd utgör stommen i utemiljön. De ger det bästa mikroklimatet med skuggning och minskade, uttorkande vindar. Träden är också viktiga för djurlivet och som koldioxidbanker.

Mångfald av växer

Samodling med purjolök och persilja - x
Samodling med persilja och purjolök. I bagrunden pollengivande blommor.
 
Fleråriga växter är basen, med frukt, bär och köksväxter som sparris, piplök och rabarber. Läs gärna vidare om fleråriga köksväxter.
Växtslagen lever i olika skikt, från marktäckande smultron, via bärbuskar till högresta fruktträd.
Samplantering med växtslag som förstärker varandra är också en grundbult. Till exempel att låta bönor slingra upp kring majsplantor eller odla skuggtåliga växter som persilja under solälskande persikoträd.
 

 

Gynnar djurlivet

Höns i trädgård - x
Höns gör en stor insats i ett ekologiskt kretslopp; de gödslar och håller efter sniglar och skadinsekter.
 
Djurlivet är en viktig del av en trädgården i ekologisk balans. Fåglarna blir stamgäster, liksom nyttoinsekter som pollinerare. Jorden kryllar av ett rikt mikroliv.
Också husdjur som höns, ankor och får är välkomna, de bidrar till att gödsla, beta och hålla undan skadeinsekter.

Design enligt zoner

Bäck I trädgård med stenar som gångplattor
Likt en bäck sipprar vattnet långsamt ner och kommer djurlivet till nytta. Stenarna funkar samtidigt som gångplattor.

Design och planering av trädgården utgår dels från platsens naturliga förutsättningar, men också från hur ytorna används.
Idealet är ett slutet kretslopp, där inflödet av energi från sol, vatten och vind fångas in och lagras. Vattnet samlas upp i vattentunna eller damm och avrinningen fördröjs så att rinnande vatten görs tillgängligt för djurlivet. 
Trädgården delas in i zoner, där ytor som används ofta ligger närmast huset. Till exempel ligger örtagården, där man skördar dagligen, nära köket.

Foto: Karin Elmberg och Linda Sandström
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.