Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Känn igen 16 vanliga ogräs

Olika ogräs på samma plast - LS
 
Olika ogräs på samma plast - LS

 
 
Ogräs är en växt som hamnat på fel ställe. De gör stor nytta i naturen, som pollengivare eller föda åt vilda djur. Men i täppan stjäl de näring och utrymme från de växter vi vill odla. 
Brännässlan är en både- och-växt som är en fantastisk nyttoväxt, bara beståndet hålls efter. Den är kväve- och kiselrik och viktig barnkammare åt fjärilslarver.

I denna guide kan du identifiera de 15 vanligaste, svåra ogräsen. Läs i artikeln Rensa ogräs om hur du effektivt får bukt med dem.
 

Vanliga fröogräs

Med fröogräs menas växter som sprider sig effektivt med frön. Några gror direkt efter att fröet fallit till marken. Andra gror efter några veckor, eller åren därpå. De är ett- eller tvååriga.
I trädgårdsjorden finns alltid ogräsfrön som gror när man börjar gräva runt. Rör därför så lite som möjligt i jorden - läs vidare om hur du får bördig jord utan att gräva.

1. Lomme, Capsella bursa-pastoris

Lomme ogräs med vita blommor - LS

Växer överallt i näringsrik jord. Djupt parflikiga blad som växer i rosett. Blommar under hela växtsäsongen och får triangulära frökapslar. Världens vanligaste ogräs efter våtarv. Fröet gror både höst och vår och blommar från maj till september.

Fröplanta av lomme - x
Fröplanta av lomme.

2. Penningört, Thlaspi arvense

Penningört med vita blommor - x

Trivs i mullrik, kalkfattig men näringsrik jord. Bladrosett med lätt tandade blad, ur vilken blomstjälken skjuter upp. Hela plantan luktar lök. Blommar under hela växtsäsongen. Blommar under hela sommaren, fröna gror sedan höst eller vår. De behåller grobarheten i många år i jorden.
 
Fröplanta av penningört - x
Fröplanta av penningört

3. Svinmålla, Chenopodium album

Ogräs svinmålla - x

Trivs överallt, men främst i näringsrik, lucker jord. Bladundersidan har en mjölaktig beläggning. De grönvita blommorna sitter i täta samlingar i stjälkarnas förgreningar. Blir ett stort ogräs med kraftig pålrot. Blommar från juli till september.
 
Fröplanta av ogräs svinmålla - x
Fröplanta av svinmålla.

4. Våtarv, Stellaria media

Våtarv ogräs med vita blommor - x

Trivs överallt, men främst i fuktig, näringsrik jord och är världens vanligaste ogräs. Småblad som sitter parvis på marktäckande stjälkar som bildar täta mattor. Blommar med små, stjärnlika vita blommor under hela växtsäsongen.
 
Våtarv ogräs som fröplanta - x
Fröplanta av våtarv.
 
 
 

Vanliga rotogräs

Rotogräs är fleråriga med ett effektivt rotsystem som både kan gå djupt och i sidled. Många sprider sig också med frön.

5. Brännässla, Urtica dioica

Ogräs brännässla - x

Trivs i kväverik jord. Både blad och stjälkar är täckta med brännhår. Växer i täta bestånd och förökar sig med krypande jordstam och frön. 
 
Fröplanta av brännässla ogräs - x
Fröplanta av brännässla.

6. Kirskål, Aegopodium podagraria

Kirskål som ogräs i trädgård - x

Trivs i både sol och skugga i näringsrik jord. Sågtandade blad och vita, hundkäxliknande blommor i juli-augusti. Förökar sig med både frön och underjordiska utlöpare. 
 
Groddplanta av kirskål - x
Småplanta av kirskål.
 

7. Knölklocka, Campanula rapunculoides

Knölklocka ogräs med lila klockor - x

Trivs i lätta, väldränerade och kalkrika jordar. Ur bladrosetten kommer under tredje året en blomstjälken med blålila klockor i juni-september. Förökar sig med både utlöpare och frön. 
 
Fröplanta av knölklocka - x
Småplanta av knölklocka.

8. Kvickrot, Elymus repens

Kvickrot gräs som ogräs - x
 
Trivs i lätt, mullrik jord. Ett gräs med platta, sträva blad och finhårig ovansida. Jordstammen är vit och får lätt nya rötter. Sprider sig med både frön och stamutlöpare precis under jordytan. 

9. Parksallat, Lactuca macrophylla subsp. Uralensis

Parksallat ogräs - x
 
Trivs i de flesta jordar. Fintandade, elliptiska blad och blålila små blommor i korglika samlingar. Sprider sig med långa löpare och ett omfattande rotsystem. Parksallat grönskar tidigt på våren då den snabbt bildar täta, gröna mattor som kväver allt under sig. Läs vidare i Faktabankens Hur får man bort ogräset parksallat?.
 
ads

10. Revsmörblomma, Ranunculus repens

Revsmörblomma ogräs med gula blommor - LS

Trivs i de flesta jordar. Glest håriga, handflikiga blad. Krypande växtsätt och gula blommor i maj-juli. Förökar sig med ovanjordiska utlöpare som slår rot. Sprider sig också med frön. Besvärlig i gräsmattor.
 
Ogräs revsmörblomma som fröplanta - x
Småplanta av revsmörblomma.
 

11. Åkerfräken, Equisetum arvense

Åkerfräken ogräs - x

Trivs i alla jordar som har nära till grundvatten. Karaktäristiska, ljusgröna och granlika, ca 30 cm höga bladställningar. På våren kommer sporbärande, gulbruna ax, som också sprider växten. Kallas också rävrumpa. Ett mycket djupt och välförgrenat rotsystem.
 
Åkerfräken med sporsamling - x
Sporsamling av åkerfräken.

12. Åkertistel, Cirsium arvense

Åkertistel ogräs med lila blommor - x

Trivs i alla jordtyper. Pardelade, taggade, grågröna blad. Upprätt växtsätt med små, lilarosa tistelblommor i juli-september. Djupgående rotutlöpare. Sprider sig också med frön. 
 
Småplanta av åkertistel ogräs - x
Småplanta av åkertistel.

13. Åkervinda, Convolvulus arvensis

Åkervinda som ogräs - LS

Trivs bland bärbuskar, i rabatter och köksland i kalk- och näringsrik jord. Slingrande växtsätt med pilspetsformade blad och ljusrosa blommor i juni-september. Rikt förgrenade, underjordiska rötter och stamdelar. Förökar sig också med frön. 
 
Fröplanta av åkervinda - x
Fröplanta av åkervinda.

Stationära ogräs

Stationära ogräs kallas de som är platsbundna och fleråriga. Flera sprider sig också med frön. De ställer mest till besvär i gräsmattan, gångar och fogar.

14. Groblad, Plantago major

Groblad ogräs  - x

Trivs i gräsmattor, gångar, i fogar och på andra lite hårda ytor. Envist rotsystem och en bladrosett med ovala blad som ligger tryckt, platt mot marken. Blomställningen är ett tätt packat ax som ger mängder av grobara frön. 
 
Fröplantor av groblad - LS
Fröplantor av groblad.

15. Maskros, Taraxacum officinale

Maskros ogräs - px

Trivs i de flesta marker. Det finns flera arter, rotsystem och växtsätt kan se lite olika ut. Fröet har hög grobarhet och gror direkt. Plantan blommar sedan året därpå. Läs vidare i Faktabankens Hur bekämpar man maskrosor?.

16. Svalört, Ficaria verna

Svalört
Svalörten hittar vi främst i södra och mellersta Sverige och tillhör ett av de tidigaste ogräsen där blomningen kommer igång redan i mars-april. Den trivs i fuktig, lerhaltig jord där den sprider sig flitigt med rötterna. Sommartid när jorden blir torrare vissnar de ofta ner och syns endast i form av gula blad.
 
Rötter hos svalörtRötter med rotknölar hos svalört 
 
Svalörten kan sprida sig snabbt genom underjordiska knölar och lägger sig som en matta i rabatter, gångar och i gräsmattor. Stjälkarna är mycket sköra och därför krävs att man gräver upp rötterna. Att rycka upp dem fungerar inte då knölen finns kvar och delar sig till fler plantor.
 
Foto: Caronna, Karin Elmberg, Forest & Kim Starr, Duarte Frade, T. Kebert, Matt Lavin, Stefan Lefnaer, Lena Ljungquist, Salicyna, Linda Sandström, Frank Vincentz och Krzysztof Ziarnek.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.