Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Nya växter från plantskolan

Liten snigel på en rosa ros
Här kommer lite råd om hur du kontrollerar nya växter innan du plantera dem hemma i trägården. De passar både när du byter plantor i trädgårdsföreningenen eller på plantloppis och vid köp från en plantskola.

Det är självklart viktigt att undvika spridning av skadegörare så långt möjligt. Men det finns många ofarliga småkryp (de flesta nyttodjur) som kan finnas med på en nyinskaffad planta. Genom att lära dig vad som du ska se upp med och vad som är normalt kan du i de flesta fall slippa oroa dig och i andra fall hindra spridning av sånt vi vill undvika.
 
Liten snäcka på rosablommande ros
Den lilla snäckan på rosen är snäll medpassagerare och inget att oroa sig för. Vi vill ju inte ha en trädgård kliniskt ren från små djur....
 
Medpassagerare som småkryp på växten kan få varningsklockorna att ringa. För vana odlare är detta vanligen inga bekymmer. Småkryp är en del av naturen liksom växterna. Men är man nybörjare kan det vara bra att känna till lite mer om vad man kan förvänta sig när man köper eller byter till sig trädgårdsväxter. Tar vi med oss växter från utlandet krävs extra försiktighet eftersom där kan finnas andra arter och skadegörare än vi har här i Sverige. Restriktioner kommer inom kort där växtpass kommer att införas för att möjliggöra spårning av växters urspung och resa.
 
Det är viktigt att skilja på skadedjur och andra små kryp som är mer harmlösa. Icke att förglömma självklart skador som tyder på sjukdomar, svamp eller andra skadegörare. Allt för att minimera risk för spridning av skadedjur och skadegörare.

Skillnaden mellan odling av trädgårdsväxter och krukväxter 

Kanske förväntar man sig att trädgårdsväxten man köpt är helt fri från småkryp både i jord och i bladverket, men det är inte alls som när man köper krukväxter eftersom de odlas och förvaras helt olika.
 
Det är en stor skillnad på odling av växter utomhus i plantskolor och på växthusodling. I växthuset är odlingstiden kortare och där råder närmast full kontroll av miljö och material. Här ställs också helt andra krav där t.ex bladlöss, spinn och andra skadegörare inte får förekomma. 
 
Vid utomhusodling är förutsättningarna annorlunda. Dels är odlingstiden lång (ofta flera år). Växterna odlas i jordbäddar eller krukor där det inte ens i teorin går att utesluta att skalbaggar, tusenfotingar, maskar eller andra djur som lever i eller nära jord söker sig till växterna. Det är inte heller önskvärt med en steril, biologisk miljlö där en sund odling är i balans med nyttodjur.
 
Odlaren försöker undvika att djur följer med i leveransen, men det kan inte uteslutas att det kan hända. Alternativet med kliniskt rena växter skulle vara att använda otillåtna gifter i kombination med mycket kostsamma kontroller. Det är orimligt av både miljö- och kostnadsskäl.
I plantskolan görs dock regelbundna kontroller för att eliminera farliga sjukdomar och skadedjur.   
Ofarliga kryp som följer med på en växt är alltså naturligt och egentligen ett tecken på en sund odlingsform. Men invasiva, skadliga djur ska inte accepteras. Då ska du kontakta den du köpt eller fått växten ifrån för råd och eventuell kompensation.
 
Det innebär alltid en stress för växter att byta miljö vilket temporärt kan sätta ner motståndskraften hos plantan. Då kan ohyra snabbt slå till och behöver inte ha kommit med växten. Krypen kan lika gärna hamna på växten när den kommit fram. Därför ska du kolla in nyinköpta plantor lite extra. Så snart växten planteras och etablerar sig ökar motståndskraften igen. Då kommer plantan i de flesta fall att tolerera och motstå eventuella skadegörare på naturlig väg. Nyttodjur gör också att den biologiska balansen snart kommer att hålla ohyra och sjukdomar i schack.   
 
 

Karantän av nya växter

Om man är orolig vid inköp av krukväxter kan man ställa den nya plantan för sig själv (i karantän) några veckor  innan den placeras med de växter du redan har hemma. Här är det inte lika lätt att bli av med skadegörare och ett angrepp kan lätt sprida sig mellan växterna på fönsterbrädan. 
Utomhus råder i stället en biologisk balans. Klimatet är anpassat till växter och det råder balans mellan skadegörare och naturliga fiender. Men det finns undantag där vi bör vara uppmärksamma. Det gäller till exempel sniglar där vi måste undvika spridning av den spanska skogssnigeln (kallad mördarsnigeln). Om din trädgård är fri från dessa bör du vara extra noga när du tar emot nya trädgårdsväxter.
 
Sniggelägg från vinbergssnäcka
Krukan på bilden innehåller ägg från vinbergssnäckan som vi främst bör betraktas som ett nyttodjur.

Vi har ungefär 20 olika sorters sniglar i Sverige och de flesta av dem är i princip harmlösa och nyttodjur då de hjälper till att bryta ner förmultnande växtdelar. De utgör också föda till skalbaggar, snokar, grodor, fåglar mfl. Den spanska skogssnigeln är mycket ovanlig hos kommersiella odlare, men det skadar inte att vara uppmärksam. Sniglar kan komma med en växt främst som ägg eller som små, nykläckta individer. Mer sällan ser man större sniglar som också är lättare att upptäcka. Kolla särskilt under krukan vid hemkomsten där sniglar kan gömma sig. 

Stoppa mördarsnigeln

Förutom grundlig inspektion av växt, kruka och jord finns det i stort sett två sätt att minimera risken att få in den spanska skogssnigeln i trädgården:
  1. Avlägsna jorden. Skölj igenom och avlägsna all jord kring rötterna. Den här metoden innebär minst två svårigheter: Hur du gör dig av med den bortspolade jorden som då potentiellt innehåller små sniglar eller snigelägg, samt den extra stress som växten utsätts för vid denna tuffa behandling.
  2. Karantän: Efter inspektion kan plantan ställas i karantän under 3-4 veckor. Snigelägg tar ca 4 veckor på sig att kläckas. Riksförbundet Svensk Trädgård har bra information med tips och en instruktion för karantän i ett separat faktablad som kan laddas ner här.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.