Fri Frakt på Fröer hela helgen!
Fakta & Råd

Växtzoner och härdighet

Blommande Junimagnolia, M. hypoleuca
Junimagnolia i zon 2
Blommande Junimagnolia, M. hypoleuca. Angiven som härdig för zon 1 men odlas med framgång hos mig i skyddat läge zon 2
 
Det är bra att känna till vilka odlingsförutsättningar som gäller för den egna trädgården, inte minst för att slippa besvikelser.
 
I en och samma trädgård kan det i praktiken finnas flera olika växtzoner och man kan göra mycket själv för att ge växterna ett mer gynnsamt klimat. 
Till hjälp för oss när vi väljer växter till vår trädgård är flertalet växter som säljs i Sverige försedda med en zon-eller härdighetsangivelse.
För vedartade växter (träd och buskar) gäller den zonkarta som Riksförbundet Svensk Trädgård ansvarar för.
 

Digital zonkarta för växter härdighet

 
 
Zonkarta över växters härdighet

Publicerad med tillstånd från Riksförbundet Svensk Trädgård

 

Härdighet för olika perenner

För perenner  finns en egen kategorisering för fleråriga, örtartade växters (perenners) härdighet som är framtagen av svenska perennodlare.
Perenner delas in i följande härdighetsklasser:
A - Övervintrar pålitligt.
A*- Övervintrar pålitligt i väldränerat läge.
B - Övervintrar vanligtvis.
B*- Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge.
C - Övervintrar ibland.
C*- Övervintrar ibland i väldränerat läge.
D - Perenner som bara kan odlas i de delar av landet som är mest värmegynnade. Stora krav på dränering och vinterskydd krävs.
- - Erfarenhet saknas.

Odlingsklimat i förändring

Svensk Trädgårds zonkarta ritades fösta gången 1910 av Sveriges Pomologiska förening för att beskriva olika fruktträds härdighet.
Detta har sedan utvecklats till att även omfatta prydnadsträd och buskar.
Med det föränderliga klimat som råder ändras också förutsättningarna för de växter vi odlar. På SMHI tror man att klimatet i mellansverige kommer likna det i Skåne inom femtio år, och redan nu märks förändringar i härdighet där fler växter klarar en högre växtzon än vad de tidigare rekommenderats för.

För den som är intresserad att prova växter som kanske ligger på gränsen till vad som klarar sig finns all anledning att prova. När man odlar växter som rekommenderas för lägre växtzoner brukar kallas att 'zonknäcka'. Intressant och kul för den som är lite växttokig! Det finns en hel del tips om zonknäckning på nätet för den som vill veta mer.

Flera växtzoner i samma trädgård!

Oavsett var i landet du bor kan klimatet i din trädgård avvika från vad zonkartan beskriver.
Om din trädgård ligger i en nord- eller sydsluttning, ligger nära vatten, om marken innehåller mycket sten, etc. Dessa faktorer och många andra påverkar klimatet.
Till och med inom trädgården kan flera klimatzoner finnas, man kan prata om mikroklimat
 
 

Tips för bättre härdighet

Skydda nya växter

Nyplanterade växter är mer känsliga. Om man planterar större, eller kraftigare exemplar etablerar de sig snabbare än mindre, klenare exemplar. Nyplanterade växter och växter som är känsliga klarar sig mycket bättre om de blir ompysslade med vintertäckning och extra uppmärksamhet beträffande jord och gödsling första åren. När de väl etablerat sig tål de oftast mer.

Odla i upphöjda bäddar

Plantering i höjda bäddar som t.ex i pallkragar gör att marken fortare blir varm på våren och gör den samtidigt bättre dränerad.

Vintertäck

Täck nya växter och de du misstänker kan vara känsliga. Läs på om dina växter. Då får du besked om vilka som alltid bör vintertäckas där du bor.

Rätt jord

Porös och väldränerad jord gör att växterna blir tåligare.
Stenar av potatisstorlek i odlingsjorden värmer upp och håller värmen kvar i jorden längre.

Gödsla rätt

Ge inte gödsel med kväve från sensommaren och framåt. Kväve gör att växterna uppmuntras till tillväxt. Istället bör de avmogna och förbereda sig för en viloperiod.

Solskydd på våren

Skydda mot solen på våren. Kraftig vårsol bränner växten och den kan drabbas av Tjältorka. Det är en köldskada som främst drabbar vintergröna växter men även andra om vädret växlar mycket mellan varmt och kallt. När växten blir uppvärmd försöker den suga vatten ur den frusna jorden. Resultatet blir då istället att den torkar. Bladen vissnar, barren blir bruna. 

Planteringsläget

På en skyddad, soliga plats i lä kan ömtåliga växter klara sig bättre än på en öppen, blåsig plats.
Bredvid en stor sten som samlar värme, på en innergård med högst plank osv, kan man få ett gynnsammare mikroklimat.

Andra zonkartor

Om man handlar frö eller växter utanför Sverige kan det vara bra att kontrollera vilken härdighet som gäller för den växten lokalt. Det finns flera olika zonkartor där några av de vanligaste finns på nedan länkar:

USDA Plant Hardiness Zones - Information om växtzoner i USA.

Plant Hardiness Zones in Canada - Information Växtzoner i Canada.

Hardiness Zone Map of Europé - Information Växtzoner i Europa

Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.