Allt för din odling Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Barrotade växter – Hantering och plantering

Barrotade rosor packade för transport

KÖP VÄXTERKÖP ROSORKÖP HÄCKVÄXTER

 

Vad är barrotade plantor

Med barrotade växter menas plantor som har vuxit ute på fältet i plantskolan, till skillnad från krukodlade växter. De tas upp på hösten och jorden skakas av, så att rötterna blir ”bara”.
Därefter lagras plantorna i ett perfekt klimat; mörkt och svalt i plantskolans kylrum, så att växten är i vila och inte avdunstar någon fukt.

Barrotade plantor säljs under vår, höst och vinter och ska planteras så fort som möjligt när de når mottagaren. 
 
Plantering av barrotad liguster - JM
Barrotade plantor ser ofta kanske inte så roliga ut då de är i vila men tar sig snabbt efter plantering. Här liguster.
 
 
ads
 

Fördelar med barrotade plantor

Barrotade rosor packade för transport
Barrotade plantor är betydligt lättare att packa på ett kompakt och lättviktigt sätt, jämfört med krukodlade växter. Här rabattrosor på väg till en av våra kunder.
 
 
Barrotade växter har flera fördelar.
 
  • De är lättviktiga och tar liten plats i paketet, vilket ger energieffektiva och miljösmarta transporter.
  • De är tåliga att hantera, eftersom växten är i vila. 
  • De har ofta ett lägre pris än motsvarande växt planterad i kruka.
 

Växtslag som skickas barrotade

Avenbok häckpplantor som barrotade
Häckväxter är allra mest tacksamma att skicka i barrotat skick. Här prima avenboksplantor redo för leverans.
 
De här växtslagen lämpar sig att hantera och transportera i barrotat skick.
 
 
Liljekonvalj som barrotad perenn 
Liljekonvaljplanta som är redo för plantering med sovande rötter och knoppar.

Hantering av barrotade växter

Det är viktigt att du omgående packar upp och tar hand om dina växter.
 
  • Barrotade växter ska helst planteras så fort som möjligt (inom 2-3 dygn) när de når mottagaren.
  • Om du inte kan plantera direkt, lägg paketet i kylskåp eller på en annan mörk och kall plats. 
  • Plantorna kan också grävas ner i lucker jord, det kallas för att jordslå växten. Gräv ett grunt dike och häll jord över. Se till att alla rötter är täckta med jord och att jorden är ordentligt fuktig. Täck gärna med en presenning och vattna vid behov så att jorden fuktighet bibehålls. 
 

Plantering av barrotade växter

Barrotade växter är i vila och ska hindras att ”vakna” tills de planteras. Det är enkelt under hösten och tidiga vårvintern, men kan vara en utmaning längre fram under våren och försommaren.
Då är det mycket viktigt att rötterna och knopparna inte börjar torka. Följ råden nedan för lyckad plantering av dina barrotade växter.
 
Drivning av barrotade pioner i kruka
Pioner är tacksamma att först plantera i en rejäl kruka om man önskar tidigarelägga blomningen. Eller kanske inte bestämt var den ska få sin slutgiltiga plats i täppan.
 
  • Förbered planteringsgropen innan det är dags. I Faktabanken hittar du noggranna planteringsråd när du söker på respektive växtslag.
  • Ansa bort rötter som ser taniga eller torra ut med en vass sekatör som t.ex. tvåskärssekatör, 18 mm. Korta också in de längsta rötterna.
  • Ställ plantan att dra vatten minst en timma före plantering i en hink, så att rötterna blir saftspända.
  • Perenner kan gärna planteras i en kruka för drivning om man önskar en tidigare blomning och marken ännu inte är brukbar.
 
 

Foto: Karin Elmberg, Omnia Garden och Johanna Mattila

Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.