Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Invasiva växter – känn igen och bekämpa

Lupiner sprider sig på äng - LS
Invasiv lupiner sprider sig över ängen - LS
Blomsterlupinen hör till de arter som först uppmärksammades för sin aggressiva spridning.
 
Den ekologiska balansen hotas när främmande, invasiva växter sprider sig ohämmat. Dessa växter hör inte hemma i vår natur och saknar därför en roll i vårt ekosystem. Det gör att vår ursprungliga flora kan ta skada och den biologiska mångfalden hotas.
Flera av dem har tyvärr vandrat ut från våra trädgårdar. Vi måste nu alla hjälpas åt för att hejda deras framfart. Läs här om de allvarligaste invasiva arterna att ha koll på - och om framtida varningsväxter.

Om invasiva växter

 Till de vanligaste hör jätteloka, vresros, blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide och parksallat.Flertalet har spridit sig från våra trädgårdar med frön, rotskott eller groddknoppar.
 
De är förbjudet att sälja och sprida dessa växter. Du hittar dem på Artdatabankens lista som uppdateras kontinuerligt. På samma sida kan du kan du rapportera dina observationer.
Det är heller inte tillåtet att dumpa dem som trädgårdsavfall i naturen eller att lämna dem som trädgårdsavfall på återvinningsstationer. 

Invasiva växter – lista

Vresros invasiv art vid strand
Vresrosor planterades flitigt i allmänna planteringar under 1970- och 80-talen - innan man insåg hur de kvävde allt i sin väg.''
 
De här växterna är förbjudna att odla och sprida i Sverige. Listan utökas för varje år. Kika in på Artdatabanken för att hålla dig à jour med nytillkomna arter.
 
Läs om flera ogräs att ha koll på i Faktabankens Känn igen 15 vanliga ogräs.
 

 • Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus
 • Gul skunkkalla, Lysichiton americanus
 • Jättebalsamin, Impatiens grandulifera
 • Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
 • Jättesimbräken, Salvinia molesta
 • Kabomba, Cabomba caliniana
 • Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis
 • Kirskål, Aegopodium podagraria
 • Parksallat, Lactuca macrophylla
 • Parkslide, jätteslide, Reynotria cuspidata, R. japonica och R. saccharlinensis
 • Sidenört, Asclepias syriaca
 • Sjögull, Nymphoides peltata
 • Tromsöloka, Heracleum persicum
 • Uppländsk vallört, Symphytum x uplandicum
 • Vresros, Rosa rugosa (OBS! Inte namnsorter i handeln)


Invasiva växter – riskgrupp för framtiden

Dessa växter står på tur att förbjudas i handeln. I takt med att vårt klimat blivit varmare har dessa tidigare harmlösa arter nu lyckats etablera sig i naturen med osäkra konsekvenser för inhemska växter och djur.
 • Fjäderborstgräs, Pennisetum setaceum
 • Gudaträd, Ailanthus altissima
 • Röd jättegunnera, Gunnera tinctoria
 • Sibiriskt fetblad, Phedimus hybridus
 • Snöbär, Symphoricarpos
 • Spärroxbär, Cotoneaster divaricatus
 • Strandcotula, Cotula coronopifolia
 
ads

Invasiva växter – bekämpning

Björnloka i naturen som invasiv art
Slå larm till artdatabanken om du ser jätteloka i det vilda.
 
Vi måste alla hjälpas åt för att få bukt med dessa ogräslika växter. Du som trädgårdsägare har ett stort ansvar och alla vi som vistas i naturen behöver slå larm.
 
 • Bekämpa de listade arterna i din trädgård.
 • Destruera dem på din tomt, alternativt lägg dem i en sopsäck som brännbart avfall.
 • Kör absolut inte dessa växter i öppna släp - växtdelar kan lätt falla av och därmed spridas i naturen.
 • Plantera inte spridningsbenägna växter som anses vara i riskgruppen.
 • Fågelfröblandningar kan vara en källa till att nya ogräs slår rot. Håll extra utkik efter groddplantor på tomten.
 • Det är strängt förbjudet att kompostera växter utanför tomten. Denna typ av ”skogskompostering” har visat sig vara en stor källa till spridningen av invasiva arter.
 • Rapportera fynd i naturen till Artdatabanken.
   
JÄttebalsamin invasiv växt
Jättebalsamin är en vacker växt - men tyvärr kraftigt spridningsbenägen....

Bekämpa invasiva växter – tips

Första steget i att stoppa spridning av nya plantor är genom att klippa bort blomställningar så att de inte sprider sig med frön. Flera av dem förökar sig dock väldigt effektivt via rötterna. Ta reda på hur växten sprider sig och hindra dem så långt möljigt. 
Om du ändå inte får bukt med dem, kontakta länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för råd om vidare strategier. 
 
Så här kan du få bort dessa aggressiva ogräs på din tomt.
 
 • Jättebalsamin, jätteloka, lupin, skunkkalla, vresros och uppländsk vallört grävs upp. Dessa har inga rhizomer som sprider sig under marken.
 • Kirskål och parksallat grävs bort. Se upp med alla små rötter som växer med rhizomer under marken och skapar nya plantor. Klipp av blommor som sätter frö och skapar nya plantor. Kan också täckas med mörk duk under minst ett år. Helst på våren innan plantorna hunnit växa till. 
 • Parkslide är extremt svårt att bli av med och särskilda restriktioner gäller. Läs mer här om: Parkslide
 

Alternativ till invasiva växter

Om du har bekymmer med ogräslika växter på din tomt är en god idé att mota dem med andra tuffa växter.
Här är några förslag på arter som är vackra och konkurresnkraftiga, men inte på samma sätt spridningsbenägna. 

Fler tips hittar du i artikeln om Marktäckande perenner.
 
 • AklejaAquilegia vulgaris
 • Blanknäva, Geranium nodosum
 • Brunnäva, Geranium phaeum
 • Lungört, Pulmonaria
 • Kaukasisk förgätmigejBrunnera macrophylla
 • Parksmultron, Fragaria moscata
 • PlymspireaAruncus dioicus
 • Törel, Euphorbia

Foto: Holger Ellgaard, Karin Elmberg, Linda Sandström och Katrin Schneider.
Källa: Artdatabanken, Thomas Lagerström
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.