Midsommar-REA - Upp till 50% på utvalt!
Fakta & Råd

Känn igen skador på äpple

Fuktskadat äpple - px
Hagelskada på äpple - px
 
Äpplen är begärliga och det är trist när en stor del av skörden går förlorad. Här kan du se vilken gynnare som varit i farten och hur du får bukt med skadegöraren.
 
Ibland är det vädret eller odlingsförhållandena som ställer till det. Följ guiden och se om skadorna på dina äpplen stämmer överens.

Skorv på äpple

Skorv på frukter av äpple - x

Orsakas av: svampen Venturia inaegualis
 
Skadebild: Hela trädet kan angripas men det syns tydligast på äpplena som blir svartfläckiga och får djupa sprickor. De kan också bli deformerade. Bladen får gröngrå-svarta fläckar och kan bli buckliga. Svampen övervintrar i huvudsak på bladen, ibland också på de unga årsskotten. Skorvsvampen gynnas av fuktig väderlek från blomningen och fram till högsommaren. 

Åtgärd: Räfsa upp alla blad och släng i soporna. Välj motståndskraftiga sorter (undvik bland andra ’Lobo’, ’Signe Tillisch’, ’Summer Red’ och ’Gravensteiner’. Håll trädkronan luftig.

Äppelvecklare

Larv av äppelveckare i äpple - x
Äppelvecklarens larv gör en grov gång in till kärnhuset.
 
Orsakas av: fjärilens, Cydia pomonella, larv.
 
Skadebild: Äpplet får en grov gång som leder in till kärnhuset. Larvens ingångshål syns som mörka, insjunkna hål där också larvens avföring tränger ut. Larven övervintrar i en kokong under barken där den sedan förpuppar sig. Larven är ca 2 cm lång, ljusröd med svarta prickar.
 
Åtgärd: Bekämpas med feromonfällor som innehåller honornas dofthormon. Fällorna hängs upp i trädet under juni-juli. De lockar till sig de svärmande hannarna som bokstavligen hamnar i klistret. Man kan binda fast decimeterbreda wellpappsremsor runt stammen mot barken på sensommaren/hösten. Larverna kryper in där för att övervintra. Ta bort remsorna på vårvintern och kasta i soporna. Gå över äppelträdet på sommaren och kolla efter angripna frukter som avlägsnas och kastas i soporna.

Rönnbärsmal

Rönnbärsmal med larv i äpple - x
Rönnäbrsmalen gör flera små gångar i äpplet som blir helt förstört. Till vänster syns äpplena med de typiska ingångshålen som får små vita prickar av stelnad fruktsaft.
 
Orsakas av: rönnbärsmalens, Argyresthia conjugella, larv
 
Skadebild: Flera slingrande, små gångar inuti hela äpplet. Runt ingångshålet syns en insjunken mörk fläck, ofta med små vita korn av stelnad fruktsaft. Hela äpplet förstörs. Malen väljer helst rönnbär för sin äggläggning och föda för larven. De år fruktsättningen är dålig söker den sig i stället till äpplen. Larven är ljusröd, drygt 0.5 cm lång. Den förpuppar sig och övervintrar nere i jorden. 
 
Åtgärd: Bekämpas med feromonfällor som innehåller honornas dofthormon. Fällan hängs upp i trädet när malarna svärmar, från rönnens blomning till mitten av juli. Fällan lockar till sig de svärmande hannarna som bokstavligen hamnar i klistret. En trädgård med biologisk mångfald drabbas mindre då fler marklevande insekter som jordlöpare och kortvingar äter pupporna. Gå över äppelträdet på sommaren och kolla efter angripna frukter som avlägsnas och kastas i soporna.

Bladlöss

Skador av bladlöss på äpplen - x
 
Orsakas av: röd äppelbladlus, Dysaphis plantaginea, m fl bladlusarter
 
Skadebild: Bladlöss suger inte bara på bladen, utan också på unga fruktkart. Äpplena blir missformade, små så kallade kattäpplen. I regel får man fina skördar ädnå, skadan är större på toppskotten hos unga fruktträd som fördärvas.
 
Åtgärd: En trädgård med en biologisk mångfald får stor hjälp med att hålla efter bladlöss som är favoritföda hos fåglar och många insekter som nyckelpigor, stinkflyn och guldögonsländor. 

Fruktmögel

Fruktmögel monilia på äpple - x

Orsakas av: svampen Monilia fructigena
 
Skadebild: Äpplena får mjuka, bruna fläckar. I dessa kommer gulvita små mögelvårtor som växer i ringar. Rötan börjar vanligen i skador på frukten orsakade av insekter, fåglar, hagel eller skorv. Äpplen som hänger tätt emot varandra för över smittan. Svampen övervintrar huvudsakligen i angripna frukter, så kallade fruktmumier.
 
Åtgärd: Håll kronan luftig och gallra äppelkarten så att frukterna hänger med mellanrum. Avlägsna sjuka frukter och släng i soporna. Välj motståndskraftiga äppelsorter.

Pricksjuka

Skada av pricksjuka på äpple - x
 
Orsakas av: Låg halt av kalcium, Ca. Det beror i sin tur på ojämn vattentillgång under fruktens utveckling. Höga kalium- och magnesiumhalter i jorden kan ge obalans och tränga under kalcium i rötternas näringsupptag. Vanligast hos unga träd hos storfruktiga sorter. 

Skadebild: Små fläckar eller prickar i skalet. De är först ljusa men mörknar efter hand. Fruktköttet under skalet får ljusbruna fläckar och bitter smak. Skadan visar sig ibland inte förrän vid lagringen. 
 
Åtgärd: Var försiktig vid beskärning, hård beskärning ger obalans i vatten- och näringsupptaget. Kalka för att höja kalciumhalten och undvik kvävegödsling. Se till att äppelträdet får en balanserad vattning, vattna vid försommartorka.

Äppelstekel

Skador på äpple av äppelstekel - x
Till vänster syns de slingrande ärren av stekelns larv som gnager på insidan av skalet. Till höger kikar larven fram; ljus med svart huvud.
 
Orsakas av: äppelstekelns, Hoplocampa testudinea, larv
Skadebild: Karten faller i förtid, då larven gnagt sig in ytligt för att äta av frukten. Gnagen syns på skalet som ringformiga ärr, ofta med torr så kallad korkrost. Stekeln är svart och flugliknande, larven ljus med svart huvud. 
 
Åtgärd: Ljusa klisterskivor i trädkronan fångar de flygande steklarna.
 
 

Äppelstinkfly och trädgårdsstinkfly

Skada av stinkfly på äpple - x

Orsakas av: Äppelstinklfly, Lygocoris rugicollis och trädgårdsstinfly, Lygocoris pabulinus
 
Skadebild: Unga äppelkart blir knöliga. Runt sticken bildas fota korkrost. Varma somrar kan stinkflyna vara talrika.
 
Åtgärd: Finns tyvärr inget botemedel. Ljusa klisterskivor i trädkronan kan decimera antalet då flyna fastnar i klistret.

”Slipsar” på skalet

Frostskada på äpple som ger slipsar - x
 
Orsakas av: Frost under senvåren.
 
Skadebild: Längsgående, ljusbruna remsor längs skalet.
 
Åtgärd: Undvik att plantera äppelträd i sänkor, där kylan blir värst. Skydda om möjligt trädkronan med fiberduk om frost hotar under senvåren/försommaren.

Korkrost

Skada av korkrost på äpple - x

Orsakas av: Frost, mjöldagg, stinkflyn, gallkvalster, trips med fler insekter.
 
Skadebild: Torra, vårtlika skador på skalet som inte följer med när frukten utvecklas. Skalet kan då spricka och ge öppna sår.
 
Åtgärd: Undvik att plantera äppelträd i sänkor, där kylan blir värst. Skydda om möjligt trädkronan med fiberduk om frost hotar under senvåren/försommaren.
Håll trädet i god kondition med en luftig beskärning och håll efter skadegörare.

Getingar

Skador av getingar på äpple - x

Orsakas av: getingar
 
Skadebild: Små köttiga sår på frukterna som snabbt ruttnar och faller.
 
Åtgärd: Händer bara mycket varma somrar med mycket getingar. Man kan försöka avleda getingarna genom att samla fallfrukt en bra bit bort från trädet. Det finns också getingskrämmare att hänga upp.

Glasighet

Glasighet hos äpple - x

Orsakas av: Hög temperatur som ger frukten en kraftig tillväxt.
 
Skadebild: Skalet får halvgenomskinlig färg. Det beror på att cellerna i frukten spricker och vätska rinner ut mellan cellerna. Smaken påverkas inte men äpplet får sämre hållbarhet.
 
Åtgärd: Undvik mottagliga sorter’Oranie’ och astrakaner).

Hagelskada

Skador av hagel på äpple - x

Orsakas av: Hagel, kan uppstå under hela fruktmognaden.

Skadebild: Skadorna kan variera stort, men frukterna drabbas hårt. Prickar, fläkskador eller mjuka, insjunkna partier är vanligast. Kan inträffa från kart till fullmogen frukt.

Åtgärd: Svårt att undvika, möjligen kan en tjock fiberduk dämpa hagelskuren.
 

Foto: Karin Elmberg, Lena Ljungquist, Rasbak och SLU.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.