Just nu: 20% på perennfröer
Fakta & Råd

Kvalster ger dvärgväxt hos palettblad

Palettblad med dvärgväxt sjukdom
Palettblad hör till våra mest odlingsvärda krukväxter som dessutom är en fantastisk utplanteringsväxt under sommarhalvåret. På senare år har tyvärr en ny åkomma drabbat palettbladen.

Dvärgväxt hos palettblad

Dvärgväxt av falskt spinn hos palettblad
 
Dvärgväxta blad på coleus
Det typiska är att nya blad som bryter fram är mycket mindre än normalt och sitter tätt.
 
Många vittnar om att drabbade plantor visar ett eller flera av dessa symtom:
 • Bladen blir små, missformade och sitter tätt.
Missformade blad hos palettblad med falskt spinnkvalster
Bladen blir missformade och förtjockade.
 • Bladen faller av i förtid.
 • Tillväxten avtar och plantan ser dvärgvuxen ut med korta internoder (avstånd mellan blad och skott).
 • Bladen får en smutsaktig beläggning längs nerven. Flötet ut till bladet stryps och bladen blir förkrymta.
Palettblad med sugskador längs bladnerven
Kvalstren tycks hålla till på ovansidan av bladens nerver där de orsakar en beläggning som brunt smuts.
 • Bladen tappar färgen och blir mer bleka.
Palettblad som är bleka
Den sorttypiska, intensiva, vinröda färgen har bleknat.
 • Blad och skott får en förhårdad, ibland läderaktig yta.

Angrepp av falskt spinn på palettblad

Förstorad bild av falskt spinnkvalster
En rejäl förstoring av det falska spinnkvalstret, som bara är 0.2 mm i verkligheten.
 
Anledningen är troligen det falska spinnkvalstret, Brevipalpus, som trots namnet är ett kvalster. Namnet har det fått eftersom det inte spinner någon vävnad och för att de är mycket små (hälften så stora) som växthusspinnkvalster.
Detta lilla spindeldjur (0,2 mm långt) syns knappt för blotta ögat, utan bara med lupp. 
Djuren sitter på undersidan av bladen och i skottens förgreningar där de suger växtsaft. 
Kvalstren kommer troligen med inköpta plantor och kan sprida sig till angränsande växter. Här kan du läsa vidare om hur du känner igen falska spinnkvalster.
 
 

Bekämpning av falskt spinn på palettblad

Gör så här för att häva angreppet:
 • Isolera drabbade plantor.
 • Klipp bort angripna växtdelar och släng i soporna. Klipp precis ovanför ett friskt blad eller en knopp.
 • Plantera om i ny jord.
Omplantering av palettblad
Omstart! Palettbladen är här nerklippta och fria från sjuka blad och omplanterade i ny jord.
 • Spraya bladverket noga med bladstärkande medel som SMC, särskilt undersidan av bladen. Det innehåller oljor som täpper till kvalstrens hud så att de inte kan andas. Dessutom blir växten oaptitligt för djuren. OBS! Ställ växten i halvskugga under behandlingen, gassande sol kan ge brännskador ihop med bladsprayen.
 • Duschning med svavel har också visat mycket god effekt.
 • Stick också ner insektspinnar i krukjorden. Medlet sugs upp av rötterna och sprids ut i plantans växtsaft. Insekter som suger av saften dör och oskadliggörs.
 • Då nya ägg av kvalstren kan kläckas efter ett tag behöver behandlingen upprepas. Spraya med SMC ytterligare två-tre gånger med en veckas mellanrum. Sätt också i nya insektspinnar efter en månad. 
 • Utevistelse på sommarhalvåret är också en bra åtgärd. Spinnkvalster missygynnas av låg temperatur och hög luftfuktighet. 
 • Vid stora utbrott kan nyttodjuret tripsrovkvalster, även kallad orius skinnbaggar, sättas in. De är allätare och bekämpar även trips, bladlöss och mjöllöss. 
Foto: Lena Ljungquist och Christopher Pooley
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.