Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Vattna nyplanterade växter

Vattning av nyplanterad bärbuske
Vattning av nyplanterad bärbuske - px
En grönskande buske med välutvecklat rotsystem behöver mycket mer vatten än en liten perenn som ännu inte satt fart.
 
Hur mycket ska en nyplanterad växt vattnas? Det är en vanlig fråga med flera svar. Man hör ofta att man inte kan vattna en ny växt för mycket - men det stämmer inte. Tyvärr tacklar många nyplanterade växter av på grund av syrebrist av allt vatten som rötterna ännu inte kan ta upp.
Vi har all utrustning du behöver för en enkel vattning, som du hittar under Bevattning.
I Faktabanken hittar du massor av råd om plantering av alla olika växtslag. Här får du mer ingående råd om hur du lyckas med vattningen.
 

Vattna nyplanterade växter så här

Vattning av perenn vid plantering - x
Låt växten dra vatten före plantering, så att rötterna är saftspända.
 
Här kommer bästa råden för hur du ger dina nya växter lagom mycket fukt för att rötterna ska utvecklas väl. Dessa råd gäller alla växter, i både kruka och odlingsbädd.
 • Det gäller att locka rötterna på nyplanterade växter att sprida ut sig och växa till ordentligt. Alltför riklig och tät vattning ger ytliga, bortskämda rötter som stannar upp i sin utveckling och inte förgrenar sig.
 • I början har plantan ett litet rotstystem. Rötterna kan inte tillgodogöra sig för mycket vatten och det blir lätt syrebrist i marken. Det ger i sin tur dålig rotutveckling, plantan slokar och man luras att tro att det behövs ännu mer vatten - och så vidare... Tricket är alltså att ge precis så mycket vatten som behövs, för att rötterna ska söka sig vidare.
 • Först - låt växten som ska planteras dra vatten någon timma så att rötterna blir saftspända.
 • Hur är markförhållandena där växten ska planteras? En god dränering är en förutsättning för att rötterna ska trivas. Testa att överskottsvatten kan rinna av genom att hälla på en 10 liters hink vatten (för krukodling, 1 liter vatten).
  Efter 10 minuter ska vattnet ha runnit undan. Är jorden fortfarande genomvåt är jorden för tät och/eller hårt packad. Få växtslag kommer att trivas här. Luckra om möjligt på djupet eller välj en annan plats.
 • Täck ytan efter planteringen med organiskt material som växtrens, löv, gräsklipp eller täckbark. Det hindrar effektivt avdunstningen och ger därmed betydlgit mindre vattenbehov. Dessutom hindras ogräs och jorden får efter ett tag ökad mullhalt när materialet bryts ner. Vid nedbrytningen av barken använder mikroorganismerna markens kväve, därför rekommenderas inte täckbark till växter med vegetativ tillväxt som gröna häckar eller perenner med stora blad. Vill du ändå använda täckbark till dessa växter rekommenderar vi tillskottsgödsel med kväve, till exempel hönsgödsel.
 • Den aktuella väderleken har stor betydelse för hur mycket vatten som kommer att avdunsta. En kall, sval och regnig vår är avdunstningen mycket liten och vattningsbehovet utomhus därmed också litet.
  En solig, blåsig försommardag avdunstar enorma mängder. En mulen, vindstilla och sval augustidag med hög luftfuktighet avdunstar i stort sett inget vatten.
 • Skaffa en fuktmätare! Det är ett jättebra och enkelt sätt att få veta hur det står till i jorden med markfukten.
Marktäckning av nyplanterat träd - x
Bästa rådet - täck den bara marken runt det nyplanterade med växtrens, löv, gräsklipp eller täckbark för att hindra avdunstning.

Vattna nyplanterade sommarblommor och grönsaker

bevattning av sommarblommor vid plantering
Sommarblommor är törstiga - om du planterar välutvecklade plantor behöver de rejält med vatten från början.

Krukodlade sommarblommor, tomater, chiliplantor och andra ettåriga köksväxter är i regel törstiga och har stor bladmassa när det är dags för utplantering. 
 • Vattna efter hur rotsystemet ser ut vid planteringen. Är det en genomrotad jordkump - då kommer dessa rötter att kunna tillgodogöra sig mycket vatten från start. Faller jorden isär och rotsystemet är outvecklat - vattna då betydligt mindre i början.
 • Ha koll på väderleken. En solig, blåsig försommardag med låg luftfuktighet kan nyplanterade somamrblommor och tomater behöva vattnas dagligen, jämfört med en molnig, sval och vindstilla dag.
 • Växtvalet avgör också. De flesta kryddörter och pelargoner har ett fintrådigt, känsligt rotystem. De vattnas först när jorden är ordentligt upptorkad.
Plantering av petunia - IV
Petunia med väl utvecklat rotsystem - ingen fara att vattna ordentligt med en gång.

Vattna nyplanterade perenner

Vattning och plantering av perenner - x
Perenner har i regel ett litet rotsystem som unga plantor. 

Läs i artikeln Perenner - 10 planteringsråd  om generella råd vid plantering av perenner.
 • Låt plantorna dra vatten före planteringen.
 • Vattna igenom planteringsgropen. 
 • Plantera och vattna ordentligt. Täck därefter den kala jorden runt plantorna med organiskt material.
 • Avvakta att vattna igen tills du bedömer att planteringsjorden är ordentligt upptorkad. Är du osäker - känn efter nere i jorden med fingret hur det står till - eller använd en fuktmätare.
 • Vattna efter växtens behov. En perenn med liten bladmassa - eller som ännu inte börjat spira- har ett mycket litet vattenbehov. En storbladig, frodig perenn däremot behöver betydligt mer vatten för att inte torka ut i början innan rötterna etablerat sig.
 • Slokande blad på nyplanterade perenner är ett bedrägligt mått på när det är dags för ny vattning. Bladen slokar för att rötterna inte förmår leverera fukt, men det kan bero på att det är för blött och därmed syrebrist i jorden. Känn efter en bit ner i jorden hur det står till - är det fuktigt ska du inte vattna på ett bra tag.

Vattna nyplanterade buskar, träd och häck

Vattning i planteringsgrop för träd - LL
En bra dränering är en förutsättning för att rötterna ska utvecklas väl. Testa genom att vattna rejält och kolla så att överskottsvattnet rinner bort efter 10 minuter.

Fleråriga växter ska på sikt klara sig på egen hand och inte behöva regelbunden vattning mer än under extrema torrperioder. För dessa växslag är det därför extra viktigt att rötterna tidigt lockas att gå på djupet och själva söka fukt och näring. 
 • Vid plantering på hösten, när växterna är avlövade, vattnar man rejält vid planteringstillfället. Detta för att jorden ska sluta sig kring rötterna och förankra plantan. Sedan behövs ingen mer vattning förrän till våren. Undantag är vintergröna växter om hösten är varm och blåsig - vattna då någon extra gång så att blad och barr inte torkar.
 • Vid plantering på våren vattnas rejält vid planteringen så att växternas rötter får jordkontakt. Avvakta sedan med mer vattning tills vädret blir varmare och du bedömer att lövsprickningen är på gång. Vintergröna växter kan däremot behöva mycket vatten från start, särskilt om vädret är blåsigt med gassande sol.
 • Låt väderlek, växtslag och jordmån nu bestämma när det är dags för vattning igen. Är du osäker - gräv försiktigt en bit ner i jorden och se hur det står till. Är det torrt - vattna. Är det fuktigt, avvakta.
 • Med en rotvattnare hamnar vattnet där det ska - utan onödig avdunstning. Den kan också användas till annan vattning när trädet väl etablerat sig.
 • Ett nyplanterat, grönskande träd med stor bladmassa behöver i regel mycket vatten under den första försäsongen, innan rötterna hunnit etablera sig ordentligt. Men ha koll så att dräneringen av överskottsvatten funkar.
 • Vinteregröna växter har i början ett betydligt större vattenbehov vid nyplanteringen. Rhododendron, tuja och idegran har ett naturligt kompakt rotsystem som inte kommer att sprider sig så mycket. Därför är de mer torkänsliga än de flesta andra buskar och träd som söker sig utåt och på djupet för fukt och näring.
 • Rosor är en växtgrupp för sig. De har mycket effektiva rötter som går på djupet. Vattna endast vid nyplanteringen och sedan endast i undantagsfall vid torktider. Annars stannar rotutvecklingen av och du får fortsätta att skämma bort de ytliga rötterna med vattning.
 
 
Foto: Karin Elmberg och Lena Ljungquist m fl.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.