Fri Frakt på Fröer hela helgen!
Fakta & Råd

Täckodling och mulching

Odling av majs med täckodling, mulching
 
Täckodling, mulching av majs - px
 
Täckodling innebär att jordytan kring växterna hela tiden är täckt med ett lager organiskt material. Metoden kallas internationellt mulching och har många fantastiska fördelar!
Kompostering går hand i hand med täckodling, du hittar vårt stora sortiment under Kompostera.
 
Kort om täckodling, mulching:
 • Jordytan kring växterna täcks av organiskt material som växtrens och gräsklipp.
 • Vattenbehovet minskar, då fukten blir kvar i marken.
 • Ogräs hindras att invadera.
 • Mullhalten i jorden höjs, vilket gynnar mikrolivet och ger en bördig jord.
 • Växterna frodas då näringen blir tillgänglig och rötterna trivs i den luckra jordmånen.
 • Funkar för alla växtslag, men särskilt bra för långa kulturtider som potatis, jordgubbar och perenner.
 • Sniglar trivs i den ombonade miljön. Håll stenkoll på krypen så att de inte förökar sig. 
 

Vad innebär täckodling, mulching?

Genom att kontinuerligt täcka jordytan med organiskt material får man en bördig jord i ekologisk balans. Det är grunden för en lyckad odling.

Framför allt gynnas mikrolivet som snabbt bryter ner täcket. En bördig jord kryllar av liv! Daggmaskarna bearbetar jorden och gör den luftig och näringsrik. Mikroberna bryter ner materialet, därmed frigörs näringsämnen samtidigt som de bidrar  till en hälsosam bakterie- och svampflora. 
 
Löv som täckning vid odling - LS
Lär av naturen – inga nakna jordytor! Löv är en fantastisk resurs vid täckodling. Läs vidare i Skänken från ovan - fakta om löv och barr.
 
Sammantaget blir plantan välnärd, frisk och tålig. I Odlingsskolan del 5: Bördig jord, kan du läsa vidare om fler tips för en livskraftig jord.
Med täckodling blir på sikt den magra sandjorden vattenhållande och mullrik medan den styva leran blir genomsläpplig, lucker och brukbar.

Fler fördelar är rejält minskat vattenbehov på grund av minskad avdunstning och mindre ogräsrensning. Dessutom slipper du gräva i jorden – läs vidare i Faktabankens Grävfri odling.
Med andra ord en mycket lättskött odling!
 

Så kommer du igång med täckodling

Du kan täckodla var som helst; i pallkrage, kruka, odlingsbädd, rabatten, längs häcken – och i växthuset.
 
 • Odla gärna grönsaker på lite upphöjda bäddar, så kallade drillar. Med en höjd marknivån blir jordmånen luftigare och varmare. Dessutom kan överskottsvatten dräneras bort. Som bonus blir skötseln enklare och du kan starta odlingssäsongen tidigare på våren.
 • Grundgödsla på våren med en omgång kogödsel. Det är en bra basgödsel som samtidigt ökar mullhalten. Mylla försiktigt ner gödseln med en kultivator så att den får kontakt med det översta jordlagret. 
 • Du kan också mylla ner rester från bokashi- och kökskomposten kontinuerligt under odlingssässongen. Läs vidare i Faktabanken om jord och kompost.
 • Täck nu jordytan med växtrens, gräsklipp, löv, tång, kompost eller vad du har.
 • Beroende på vad du lägger på höjs näringshalten lite olika. Gräsklipp och färska växtrester som ogräs är rika på kväve. Tång, kompostjord och fallna löv ger ett tillskott av fosofor och kalium. Du kan därför behöva tillskottsgödsla beroende på vad du odlar (se nedan).
 • Täckmaterialet bryts ner på några veckor och du behöver fylla på några gånger under odlingssäsongen. Ett ca 3 cm lager är lagom, räkna med att fylla på 3-4 gånger. 
 • Täckbark fungerar som täckning för växter som inte är i så stor tillväxt, som prydnadsbuskar och vissa perenner. Men mikrorlivet som bryter ner barken förbrukar mycket kväve under denna process. Mylla ner kväverikt material som gräsklipp och hönsgödsel om du befarar att växterna lider brist på kväve.
 • Bädda för nästa säsong. Ett luftigt vintertäcke isolerar och underlättar övervintringen för känsliga, fleråriga växter. Det ger också en bra odlingsstart för all slags odling.
 • Under sensommaren/hösten tillförs en rejäl giva med växtavfall, löv och/eller kompost. Räkna med en full skottkärra per kvadratmeter så att du får ett ca 5 cm tjockt lager. 
 • Nu har du bäddat för vintern och en lyckad odlingsstart våren därpå!
   
Täcke av löv över odlingsbädd på hösten - x
Bäddat för vintern! Den styva lerjorden har mycket att vinna på grävfri täckodling - resultatet blir en smulig, näringsrik jordmån.
 

Täckodling av potatis och blommande växter

Växter som blommar och ger frukt, som sättpotatis, jordgubbar, bönor, tomater, rosor, perenner och fruktträd, behöver mera fosfor och kalium och mindre av kväve. Här täcker du jorden med mogen kompost, tång, barkmull eller löv. Ge också en extra giva kogödsel i månadsskiftet juni/juli.

 

Perenner med täckodling - x
Perenner mår bra av en lucker, genomsläpplig jord - som täckodlingen garanterat ger.

 

Täckodling av bladgrönsaker och häckar 

Plantor som ska växa mycket vegetativt och ge skottillväxt som bladgrönsaker och häckväxter, behöver kväve. Till dem är färskt gräsklipp, nässlor eller färska växtrester som ogräsrens bästa alternativet. Behövs mer näring, tillsätt hönsgödsel.

 

Täckodling av mangold - LS
Mangold är näringskrävande och gynnas av gräsklipp.

 

Täckodling i växthus

I växthuset är växttakten hög och vatten- och näringsbehovet stort. Här har du stor nytta av täckodling, särskilt om du odlar i bäddar. Täcket bryts ner snabbt i värmen, räkna med att fylla på oftare än på friland.
 
Tomater med täckodling i växthus - x
Tomatplantorna frodas i växthuset med ett rejält lager växtrester.

Foto: Karin Elmberg, Iverde och Linda Sandström.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.