Just nu: 20% på perennfröer
Fakta & Råd

Guldvatten - supernäring av urin

Vattning med urin i kanna med guldvatten
Urin är ett fantastiskt gödselmedel, snabbverkande och näringsrikt. Flera borde ta tillvara denna resurs i stället för att spola ut och belasta våra reningsverk. 
 
Vattenkanna för uppsamling av urin till guldvatten
GuldkannanTowa är en fiffig svensk uppfinning; potta och vattenkanna i ett! När urin späds med vatten kallas vätskan guldvatten.

Näringsinnehåll i urin

När kisset lämnar kroppen är det kemiskt sterilt. Innehållet beror på kosten, men generellt är urin i näringsstatus likvärdigt med flytande krukväxtnäring för gröna växter. 
Det innehåller ca 5 % kväve (N), 1 % fosfor (P) och 2 % kalium(K), motsvarar NPK 5-1-2. Kväverikt jämfört med fosfor och kalium med andra ord. Kvävet förekommer som urea, i molekylen CO(NH2)2, som snabbt övergår i ammoniumjoner (NH4+) som i sin tur kan övergå i ammonikak, NH3.
Därtill kommer små mängder av mikronäringsämnen. Här kan du läsa mer om gödsling och om hur näringsämnena behövs i växten.

Spädning av urin till guldvatten

Urin måste spädas för att inte bli för starkt.
Utspätt urin med vatten kallas guldvatten som späds till 10% (1 dl urin och 9 dl vatten till 1 liter) för köksväxter och 5% (0.5 dl urin till 9 dl vatten) till krukväxter

Användning av guldvatten

Man har räknat ut att urin från en person räcker för att gödsla 200 kvadratmeter odlingsyta av grönsaker på en säsong! 
Det enklaste sättet att ta till vara urin är att kissa i en potta som Guldkannan Towa. Näringsämnena i guldvatten är lättlösliga och snabbverkande för växterna, men kan urlakas om rötterna inte kan ta upp näringen direkt. Gödselvattna därför växter ute i landet med svag dos ofta, hellre än mycket och sällan. Särskilt om jorden är mycket genomsläpplig med låg mullhalt, som en mager sandjord.

 

  • Till alla krukväxter och sommarblommor. Gödsla vid varje vattning under sommarhalvåret och en gång i månaden under vintern. Blommande växter kan behöva extra tillskott av fosfor och kalium, som tillskottsnäringen Ionic boost.
  • Till köksväxter under hela odlingssäsongen. Dosen beror på jordens näringsstatus och grödans näringsbehov. Ett riktmärke för köksland är 1-2 liter urin per kvadratmeter och säsong. Gödselvattna en gång i veckan för näringskrävande växtslag som kål, purjolök och tomater och två-tre gånger totalt för mindre näringskrävande växter som sallat och bönor.
  • Fleråriga växter som häckar, rosor och fruktträd gödslas några gånger från senvåren och till mitten av juli. Därefter ska dessa växter mogna av och inte lockas att fortsätta att växa inför vintern. Komplettera med aska för en extra kaliumgiva.
  • Gödsla upp komposten som har lågt kväveinnehåll om den mest består av löv. Det sätter fart på nedbrytningen och gör att den livgivande myllan snabbare kan strös ut i trädgården.
 
 

Gödeltabell för gödning med urin

Gödningstabell för vattning med urin

Risker med uringödsling

Vattning av fröplantor
Unga fröplantor har ett skört rotsystem som kan brännas av för stark näring. Vänta med guldvattnet tills de är omplanterade och har börjat växa till sig.
 
  • Som med annan gödsling, var försiktig med småplantor som ännu har ett litet, skört rotsystem. Det är lätt att bränna rötterna om man råkar vattna ut för stark dos. De har heller inte något stort näringsbehov ännu. 
  • Flera läkemedelsrester utsöndras via urinen, som antibiotika och könshormoner. Man har inte kunnat påvisa att växter eller mikroliv skulle påverkas av detta, då ämnena bryts ner efter ett tag. Men om du regelbundet äter mycket mediciner, använd bara ditt guldvatten till prydnadsväxter.
  • En kost med mycket salt ökar halten av natrium och klor i urinen. Var därför försiktig med gödsling till saltkänsliga växtslag som ärter, bönor, gurka, jordgubbar och rädisor. Späd guldvattnet till halv styrka, eller skippa att använda urin något dygn efter att du ätit extra salt mat. 
 
 
Foto: Karin Elmberg, Linda Sandström m fl.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet ’Om urin som gödselmedel i fritidsodling’, försöksresultat 2005. 
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.