15% på ett köp för medlemmar*
Fakta & Råd

Förnya gammal formklippt häck

Gammal, ful och risig häck
En formklippt häck av lövfällande buskar kan med tiden bli risig och ojämn. Kanske har den tidigare heller inte beskurits som den ska, vilket gett den en konstig form.
Främmande växter växer lätt in emellan plantorna och det är svårt att underhållsbeskära för att hålla plantan snygg.
 
gammal, risig häck

Att gräva upp och sätta en helt ny häck är inte bara dyrt utan också tidskrävande. Lösningen är då att föryngringsbeskära hela häcken ända ner till marken.
 
Det känns drastiskt och konstigt att skära ner den så mycket där man kan tro att det inte finns något liv i de korta stumpar som blir kvar, men vänta och se, det dröjer inte många år innan den är tillbaka på sin gamla höjd. Nu i ett mycket finare skick.
 
På detta sätt kan i stort sett alla gamla häckar bli som nya på bara ett par år. Undantaget växter som gran och tuja som har annat tillväxtsätt och inte beskärs enligt denna modell.
 

Så här görs beskärningen

År 1

Föryngring görs på vårvinter februari-mars(april) när växten är i vila genom att beskära ner samtliga delar till 5-10 cm ovan mark. Bra redskap för beskärning hittar du i webshopen.
 
När tjälen har gått ur marken (april-maj) passar man på att rensa mellan plantorna. 
Om någon planta saknas eller om någon av dem ser ut att vara vek eller till och med död, gräv upp och ersätt med en ny. Du hittar vårt sortiment av häckväxter här.
Gödsla med natur- eller kogödsel
 
Upprepa gödselgivan ytterligare en gång i slutet av juni/mitten juli. Senare än så gödslas inte vedartade växter då de börjar förbereda sig för vintervilan.
 
När värmen kommer se till att vattna 1-2 ggr/vecka beroende på vädret så kommer den att återhämta sig. Lägg gärna en fuktslang längs häcken.
 
TIPS! De fina nya skott som kommer kan vara lockande för både kaniner och hjortdjur. Skydda nytillväxten med en odlingstunnel som är lätt och säkert att sätta upp och ger ett mycket bra skydd samtidigt som tillväxten gynnas.

År 2

Följande vår i april-maj beskärs de nya skotten ner med ca. en fjärdedel så att häcken förgrenar sig och blir tät nedifrån.
Fortsätter med gödsling och vattning.

År 3

Beskärning och gödsling upprepas även under år 3. 

Följande år

Från och med år 4 beskärs häcken som vanligt under under JAS-månaderna.
Fortsätt med gödsling.
Vattning behövs bara vid längre perioder av torka.
 
ads
 
 
Foto: Lena Ljungquist
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.