VINTER-RENSNING upp till 60%
Fakta & Råd

Beskärningskalender efter årstid

Beskärning av trädgårdsväxter året runt
 
Följ vår guide för att se när det är dags att klippa vad i trädgården. Men kom ihåg att det alltid är bättre att låta bli än att klippa för mycket eller fel.
 
Växtens livscykel bestämmer när det är dags för beskärning. Vissa växter har kraftig savstigning på våren och blöder om man klipper dem då. Buskar som blommar under vårvintern och försommaren sätter blomknoppar på äldre grenar och beskärs därför direkt efter blomningen. 
 
Buddleja och schersmin i trädgård
Två sommarblommande prydnadsbuskar med olika beskärningsstrategi. Buddlejan, till vänster, blommar på de nya årsskotten. Den ska därför klippas ner hårt på våren för att locka fram många nya ettårsskott. Schersminen till höger blommar i stället på äldre grenar och ska därför bara gallras efter blomningen då veka skott och någon äldre gren tas bort. Till det används en bra sekatör som ger skarpa och fina snitt.
 
Många sommarblommande buskar blommar på årsskotten och beskärs därför tidigt på våren. Klimatet är också avgörande, Sverige är långt och det kan skilja flera månader under vår och höst för var en växt befinner sig i sin livscykel. 
 

Beskärning vinter/vårvinter: december-mars

Beskärning av fruktträd

En mild, vindstilla vinterdag är det trevligt att beskära fruktträd med äpplen och päron. Men undvik gassande sol, det är jobbigt att kisa upp i trädkronan i motljuset. Äppel- och päronträd kan beskäras året om (utom vid knoppsprickningen), men av tradition klipper man under vintern då trädet är avlövat och man ser bättre. Om möjligt är annars beskärning av äpple och päron på senhösten att föredra för att minska risken för s.k. vattenskott (små tunna skott).
 
Tag bort grenar som växer rakt in i kronan, liksom grenar som korsar varandra. Lämna inga stumpar utan skär intill stammen. 
 
Beskärning av äppelträd på vintern - PX

Stora ingrepp som kraftiga grenar sparas helst till juli-augusti, då slipper trädet reagera med en skur av vattenskott. Det är ettårsskott som växer rakt uppåt i kronan och ger ett risigt resultat. Använd en beskärningssåg om grenarna är kraftiga.
 

Beskärning av bärbuskar

Krusbär och vinbär kan beskäras direkt efter skörd eller på senvintern. Tag bort de äldsta grenarna nere vid marken så att inga grenar är äldre än 4-5 år.
 
Beskärning av krusbär på vintern
Krusbär beskärs enkelt genom att de äldsta grenarna knipsas av nere vid basen så att inga grenar är äldre än 4-5 år. Här är en grensax som passar bra bland annat för denna typ av beskärning.
 
Björnbär: Får bär på fjolårsskotten. Ansa bort de skott som burit skörd året innan.
Blåbär: Gallra bort gamla, torra och mycket klena grenar. 
Här köper du bärbuskar.
 

Beskärning av vinranka

Huvudbeskärningen görs under vintern, innan saven börjar stiga (kan inträffa redan i januari en mild vinter). 

 

Beskärning av vinranka på vintern - KR
Huvudbeskärningen av vinrankan görs under senhösten/tidiga vintern. Alla sidogrenar kortas in till 2-3 knoppar.
 
Man låter huvudrankan växa ca 0.5 m varje år. Sidoskotten som utgår från huvudrankan bär sedan frukt under sommaren. De klipps alla in till 2-3 knoppar. Den andra, lättare beskärningen görs på sommaren.
 

Beskärning av blåregn

Blåregn är en ivrig klättrare som måste hållas efter om det ska bli mer blommor än blad. Beskär i mars innan tillväxten börjar. Fjolårsskotten klipps in till två-tre knoppar. Kompletteringsklipp sedan i augusti för att hålla de snabbväxande lianerna under kontroll. Här hittar du allt om skötsel och beskärning av blåregn.
 

Beskärning av klematis

Generellt klipps de sommar- och storblommande sorterna (Grupp 3) ner till några knoppar ovan marken. Läs vidare om att beskära klematis.
Här köper du klematisplantor.
 

Beskärning av sommarblommande buskar

Buddleja, try, sommarflox, parktspirea, korallkornell, gullkornell och olvon blommar på årsskotten eller får vackra årsskott och beskärs hårt för att locka fram många nya skott. De är odlingsvärda i kalla trakter eftersom det inte gör något om de övervintrande skotten fryser ner. 
 praktspiraea och gullkornell beskärs i trädgård
Praktspirean blommar på årsskotten och ska därför skäras ner rejält på vårvintern för att locka fram många blombärande skott. Gullkornellen till höger får vackra limegula årsskott som också triggas fram med hård vinterbeskärning.
 
 

Beskärning vår: mars-maj

Nu börjar knoppar slå ut och värmen sätter fart i ledningsbanorna så att saven stiger. Samtidigt är det en bedräglig tid då kraftiga frostknäppar kan slå till.
 

Beskärning av prydnadsgräs

Beskärning av prydnadsgräs på våren  LS
Prydnadsgräs klipps ner rejält till marken, precis innan nya skott tar fart och börjar växa. En perennsax eller häcksax är mycket praktisk vid resning och nedklippning av gräs och perenner.
 

Beskärning av björnbär

Klipp in frostskadade skott på björnbär in till frisk ved över en knopp.
 

Beskärning av prydnadsbuskar

De prydnadsbuskar som blommat på bar kvist under vintern och vårvintern beskärs efter blomningen genom att man gallrar bort gamla, klena eller felväxta grenar. Hit hör forsythia, trollhassel, ginst och rosenmandel. Övriga sommarblommande buskar kan nu föryngringsbeskäras om de är gamla och taniga. Man kommer då att missa årets blomning med får en desto frodigare buske som kommer att blomma rikligare åren som kommer. Grenverket kllipps ner till några decimeter ovanför marken, precis ovanför en förgrening eller utåtriktad knopp.
 

Beskärning av rosor

Beskärning av rosor på våren
Till vänster: Klätterrosor befrias från frostskadade och klena skott. Till höger: Rabattrosor beskärs hårt, 2/3 av busken ner till 2-3-knoppar ovanför marken, 1/3 klipps lite högre upp så att busken får en mjuk form.
 
Rosor beskärs när bladen är stora som musöron. Läs i Beskärningsskolan om hur olika rosor beskärs. Extra smidig beskärning med fina skarpa snitt får man med denna specialsekatör.
 

Beskärning av lavendel

Vedartade halvbuskar som lavendel och rosmarin klippa ner till 1/3 i en mjuk form. Det gynnar blomningen som kommer på de nya skotten. Läs mer om skötsel och förökning av lavendel här.
 

Beskärning av kaprifol

Gallra bort veka grenar och de äldsta grenarna före knoppsprickningen. 
 

Beskärning av vintergröna buskar

Rhododendron, järnek och lagerhägg glesas ut så att veka skott och de äldsta grenarna tas bort.
 

Beskärning av perenner

Putsa bort det vissna på perenner när värsta frostrisken är över. En smidig och enkel sekatör gör jobbet.
 
 

Beskärning sommar: juni-augusti

Nu är tillväxten i högform. Fram till juli är skotten mjuka på vedartade växter och lätta att beskära. Den bästa beskärningstiden för de flesta växter är JAS, juli-augusti-september (samt oktober i milda trakter). Då är växterna i bra form och hinner läka såren innan vintern.

 

Beskärning av vintergröna växter

Veckorna före midsommar är bästa tiden att forma barrväxter, buxbom och andra vintergröna buskar och träd. Idegran är den enda barrväxt som kan bryta nya skott innanför en avklippt gren, så var försiktig med thuja, tall och gran. För denna typ av formklippning kan en sk, Topiary-sax användas.
 

Beskärning av häckar

Huvudbeskärningen av häckväxter görs veckorna innan midsommar, utom sommarblommande häckar som beskärs efter blomningen. Här kan du läsa om hur man beskär olika slags häckar.

Beskärning av buxbomshäck och spiraeahäck
Vintergröna häckar klipps när de börjat komma igång med tillväxten, vanligen veckorna före midsommar. Till höger: Blommande häckar som björkspirea klipps vanligen efter blomningen. Man glesar ur de äldsta och tunnaste grenarna. Är busken mycket gammal och risig är det bättre att klippa ner, föryngra, hela häcken genom nedklippning till några decimeter i april.
 

Beskärning av figurer

Formklippta figurer av buxbom, liguster, thuja, måbär och idegran beskärs kring midsommar med en finputsning senare på säsongen, kring augusti. För detta finns också mallar man kan använda för att forma och förstärka.
 

Beskärning av syren

Syrener beskärs efter blomningen genom att gamla grenar klipps bort för att locka fram unga skott nerifrån basen.
 

Beskärning av perenner

Vår- och försommarblommande perenner (som daggkåpa och löjtnantshjärta) kan ansas från vissna blomstjälkar för att locka fram ännu en blomning. Sommarblommande perenner kan klippas så att några av skotten klipps ner till 1/3. Det ger en längre och rikare blomsäsong då dessa skott förgrenar sig och ger fler blomskott som blommar lite senare.
 

Beskärning äppelträd och päronträd

Eventuella vattenskott tas bort (ettårsskott som växer rakt uppåt). Nu är också bästa tiden att göra stora ingrepp som att skära bort stora grenar.
 
Vattenskott på äppelträd
Till vänster: De mjuka, ettåriga skott som växer rakt upp i trädkronan kallas vattenskott. De är resultatet av en felaktig och för hård beskärning under vinterhalvåret. De stjäl energi och missgynnar fruktsättningen. Klipp bort dem med sekatören. Till höger ett välväxt äppelträd som formats genom försiktig  beskärning. 
 

Beskärning av plommonträd, körsbärsträd, aprikosträd och persikoträd

Dessa så kallade stenfruktsträd blöder kraftigt på våren och beskärs därför nu, men bara om det är nödvändigt.  Formklippning till spaljé kräver inkortning av grenverket liksom kronbeskärning av grenar som sticker rakt upp eller snett in i kronan.
 

Beskärning av sommarhallon

”Vanliga” hallon ger bär på tvåårsskotten. Klipp ner de skott som burit direkt efter skörden. Ansa också bland ettårsskotten (som ska ge skörd nästa år) så att ca 7 skott per meter blir kvar.

 

Beskärning av blåregn

Blåregn
Blåregnet blommar överdådigt om det beskärs. Annars blir det mest en härva av grenar med mest blad och bara få blommor.

Denna ivriga klättrare behöver hållas efter så att nya skott längs huvudstammen klipps in till två-tre knoppar. Klipp efter blomningen.
 

Beskärning av fikonträd

Fikon har två blomningar, en på våren med frukt under hösten och en sensommarblomning som ger frukt sommaren därpå. Fikon är dessutom en vårblödare så huvudbeskärningen görs under JAS-månaderna. Eftersom unga grenar blommar mest klipps gamla, kala grenar ner till 2-3 knoppar. 
 
 

Beskärning av klematis

Vår- och försommarblommande sorter (Grupp 2) kan gallras om de är risiga. Storblommiga, sommar- och höstblommande sorter (Grupp 3) som blommar på årsskotten beskärs ner helt. Läs mer om att beskära klematis.
 

Beskärning av vinranka

Sommarbeskärningen kallas pincering och görs när klasarna kommit. Då klipps rankorna två blad ovanför klasen. Klipp precis ovanför det andra bladet. Den stora huvudbeskärningen görs under senhösten eller tidiga vintern när växten är i vila.

Sommarbeskärning av vinranka
Sommarbeskärningen av vinrankan består i att man klipper in skotten två blad utanför bärklasen.
 

Beskärning av sommarblommande buskar

Beskärs om nödvändigt efter blomningen. Gallra bort de äldsta grenarna och korta in svaga skott med 2/3.
 

Beskärning av prydnadsträd

Prydnadsträd ska helst inte beskäras. Måste någon gren avlägsnas görs det nu. Klipp intill stammen eller en sidogren. Se i Beskärningsskolan hur man lägger snittet på rätt sätt. 
 

Beskärning av barrväxter

Barrbuskar utsas i augusti-september genom att felväxta grenar och skott klipps in ovanför en förgrening eller utåtriktad knopp.
 
 

Beskärning höst: september-november

Nu avtar tillväxten och växterna börjar förbereda sig för vintervilan. En bra beskärningstid i milda trakter där tidig, svår frost inte hotar.

 

Beskärning av fruktträd

Alla fruktträd kan beskäras i september men också i oktober i milda trakter.

 

Beskärning av lavendel och andra halvbuskar

Ansa bort vissna blomställningar i september och klipp busken lätt till en fin vinterform.

 

Ansning av lavendel - LS

Beskärning av hösthallon

Ger bär på ettårsskotten. Klipp bort alla stjälkar när skörden är avslutad.


Hösthallon och björnbärBjörnbär och hösthallon är superenkla att hålla efter: man klipper ner de skott som burit bär helt och hållet. Samtidigt binder man upp björnbärens ettårsskott som kommer att ge skörd nästa år.

 

Beskärning av björnbär

Ger bär på fjolårsskotten, klipp bort de stjälkar som burit under sensommaren. Passa samtidigt på att binda upp årsrankorna. 
 

Beskärning av häckar och formklippta figurer

Trimmas lätt så att de får en fin form inför vintern. 
 

Beskärning av vinbärsbuskar och krusbär

Nedskärning av vinbär - LS
 
Kan också beskäras under vårvintern. Håll busken ung och rikbärande genom att inga grenar blir äldre än 4-5 år. De äldsta grenarna klipps ner helt vid basen, gallra också bort de klenaste grenarna.
 
 
Foto: Karin Elmberg, Lena Ljungquist och Linda Sandström m.fl.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.