15% på ett köp för medlemmar*
Fakta & Råd

Odla potatis - steg för steg

Skörd av potatis
 
Kupad potatis i rader i kökslandet - x
Frodiga potatisrader är en prydnad i köksträdgården.
 
Det härliga med potatis är att det blir rejäla mängder för så liten insats. Enda molnet på himlen kan vara sjukdomar. Läs hur du får fina skördar och undviker skadegörare.

Fakta om potatis

Svenskt namn: Potatis, av spanskans patata
Vetenskapligt namn: Solanum tuberosum, tuberosum är latin för knölbildande.
 
olika sorter av sättpotatis med grodd till att förgro
Det finns hundratals potatissorter med olika färg, form och smak. Välj certifierat utsäde, det ser du på sigillet som utfärdas av Jordbruksverket. Det garanterar fina, friska knölar, fria från många svåra sjukdomar.
 
Sorter: Välj kontrollerat utsäde som är fritt från sjukdomar. Det finns sorter för färskkonsumtion och vintersorter som kan lagras.
Exempel på tidiga sorter är Amandine (gourmetpotatis), BallerinaChérie, Decibel, DiorEarly Rose, Juliette, Rocket, Solist och Timo.
Exempel på sena sorter är Asterix (rödskalig), King Edward och Sparrispotatis (Dansk Asparges).
Det finns också medeltidiga sorter som t.ex Connect och 7 four 7 så det kan vara både smart och praktiskt med några olika sorter för tillgång under en längre period.
Odla gärna lite olika sorter för olika ändamål.
 
Botanik: Ettårig. Blommar och sätter frön samma år. Knölarna kan också i varma trakter leva vidare och ge nya plantor i landet året därpå. Tillhör familjen potatisväxter, Solanaceae, en av världens största familjer med drygt 2000 arter, bland annat tomat, tobak och chili. Ursprung i sydamerikanska bergskedjan Anderna.
Från plantans underjordiska stamdel utgår stolonerna, varifrån potatisknölarna utvecklas. Knölens topp kallas kronände, basen navelände. Knölen är en uppsvälld energireserv med knoppar, så kallade ögon. Dessa är kraftigast och talrikast i kronändan. När potatisknölen gror växer ögonen ut till nya plantor, vilka bildar ett potatisstånd
Svårighetsgrad: Lätt.
Utvecklingstid: Från cirka 60 dagar för sommarpotatis.
Kan förodlas: Ja, men inte nödvändigt.
Läge: Trivs i sol och värme. Odla i  pallkrage eller på friland i kökslandet. Potatis kan också med stor framgång odlas odlingssäck eller potatiskruka. Läs om att Odla potatis i hink.
Såtid: Inte aktuellt på våra breddgrader.
Förgroning: Förgroning ger tidigare och högre skörd. Börja ca 3-4 veckor före utsättning.
Sättid: När jorden reder sig, tidig vår. Jordtemperaturen ska var uppe i 7-8 grader. Potatis tål inte frost, täckning nödvändig om köldgrader hotar.
Plantavstånd: 20-30 cm
Radavstånd: 60-70 cm
Sättdjup: 5 cm för sommarpotatis, 10-15 cm för vinterpotatis.
Näring/jord: Trivs i lucker, djup jord men är inte näringskrävande. En mullrik sandjord är idealet Komposterada kogödsel är ett utmärkt gödslingsmedel till potatis. Den är fosforrik vilket gynnar knölbildningen. Kväve fördröjer däremot både knölbildning och tillväxt. För mycket kvävegödsling ger också sämre smak och gynnar svampsjukdomar. 4:årig växtföljd, för att hindra sjukdomar. Läs mer i artikeln Så fungerar växtföljd i köksväxtlandet.
Vattning: Överdriven bevattning ger sämre hållbarhet. Vattna på morgonen, då hinner bladen torka och bladsjukdomar undviks.
Övrigt: Potatis innehåller naturligt små mängder av de giftiga glykoalkaloiderna solanin och chaconin. I potatis som inte utsätts för ljus eller skadas, är mängderna så små att de är ofarliga. Ämnena finns i hela knölen, men mest i skalet och cellagren närmast därunder. Utsätts potatisen för ljus, bildas klorofyll, potatisen blir grön och halterna ökar betydligt.
Efter sommarpotatisen kan man så en ny gröda som sallatmangold eller dill.

Förvaring av sättpotatis

Sättpotatisen ska förvaras mörkt och svalt när du får hem den. Gärna under 10 grader så kylskåpet är ett bra alterantiv.

Så här odlar man potatis

Förgro sättpotatis

Potatis förgros genom att man lägger den på en ljus, sval (8-17 grader) plats ungefär en månad före tänkt utplantering. 
  • Lägg dem i en äggkartong eller strö ut ett lagerlätt fuktad jord eller kokosfiber i en plastback, långpanna eller liknande.
  • Vattna till jämn fuktighet och lägga ut potatisarna glest i jordbädden.
  • Ställ ljust och svalt, 5-15 grader.
  • Vattna försiktigt igen om jordbädden torkar, men det ska inte vara blött. Då ruttnar potatisen innan den hunnit gro och få rötter.
  • Efter 4-6 veckor har du rotade kraftpaket redo för utelivet.
Stora potatisar ger många, men mindre skördepotatisar, medelstora sättpotatisar ger medelstora potatisar att skörda och små sättpotatisar ger färre, men större potatisar.

Dela sättpotatis

Stora potatisar kan delas för att ge fler plantor. Se så till att varje del har små "ögon" som kan utvecklas till groddar. Skär med en väl rengjord kniv och låt snittytorna ligga luftigt och torka så att de inte utsätts för mögelangrepp.
groning av potatis i äggkartong och i långpanna med torv
Äggkartongen är som skapt för potatisar. Dela stora knölar, men se till att båda hälfterna får med sig ögon, groddknoppar. Om du förgror i mulljord bildar sättpotatisen rötter som ytterligare skyndar på etableringen vid plantering och man tjänar några veckor i tid.

Avhärda potatis innan utplantering

Avhärda eventuellt fördrivna knölar om de drivits i lite varmare temperatur. Knölar som inte förgrotts kan planteras direkt. Läs mer om att avhärda plantor.
 
Plantering av potatis i fåror i kökslandet
Startpaketet med rötter och groddar ger en kanonstart på växtplatsen. Kratta igen med ungefär en decimeters jordtäcke, vattna och vänta.

Plantera sättpotatis

  • Dra upp en fåra som är ett par decimeter djupt och lägg ner sättpotatisen med  20-30 cm avstånd. 
  • Avståndet mellan fårorna ska vara 50-70 cm. 
  • Kratta över ett tunt ca 10 cm lager jord över knölarna.
  • Skriv sortens namn på en pinne och sätt ned vid den planerade raden – man glömmer fort!
Potatis är frostkänslig, om kraftig kyla hotar efter plantering kan man täcka med halm, tidningar eller fiberduk.
 
 

Odla potatis i kruka och säck

Det går också jättebra att odla potatis i potatiskruka eller odlingssäck. Perfekt för dig som vill odla på balkong, terrass eller en mindre yta. Du hittar våra bästa tips om att Odla potatis i hink.
 
potatisodling i grönsaksland med blommor
Potatisen blommar under högsommaren, fast alla sorter får inte blommor. Ursprungligen kom potatisen till Europa som prydnadsväxt.
 
 

Kupa och sköt om potatisen

När bladen blivit 10-15 cm höga kupas raden genom att jord föses upp kring plantan, men så att bladen hamnar ovan jord. Det hindrar solljus att nå knölarna som annars blir oätliga. Det medverkar också till att det utvecklas fler stoloner med knölar från den underjordiska stammen.
 
Kupa genom att fylla på med mer jord på plantan lite i taget men inte mer än att knölarna täcks från solljus.. Då värmer solens stårlar jorden ordentligt och knölarna utvecklas. Kupa hellre två-tre gånger till under odlingstiden än för mycket på en gång.
 
Innan potatisen har växt till sig behöver ogräs hållas efter, men när det är bra fart i tillväxten konkurrerar blasten ut ogräs. Vattna om det är torrt, särskilt de första månaderna då knölarna bildas. Jämn tillgång på vatten hindrar också skorv, som ger skalet en skrovlig yta.
 
skörd av färskpotatis olika sorter och färger
Här syns skillnaden på stolonerna, de tjocka "navelsträngarna" till den underjordiska stammen och de tunna rottrådarna. Odla lite olika sorter så blir maten spännande på enkelt vis. 

Skörda potatis

Använd en grep när du skördar potatisen så är risken för att skada knölarna minimal. Sätt ner grepen en bit utanför plantan, håll i blasten och lirka upp med grepen samtidigt som du drar i blasten så blottas knölarna.

Skörda sommarpotatis

Sommarpotatisen skördas när knölarna börjar få lite storlek. Kontrollera knölarnas storlek genom att försiktigt krafsa undan lite jord invid plantan. Om du bara vill ha ett litet första kok kan du försiktigt skörda några direkt med handen ur ståndet. För att skörda hela plantan är grep att föredra. 

Skörda vinterpotatis

Vinterpotatisen får växa vidare och behöver lite extra gödning under högsommaren, ett tunt lager gräsklipp, kompostjord eller komposterad kogödsel
När blasten börjar vissna under senhösten börjar det bli dags att skörda vinterpotatisen.
Slå av blasten två veckor före skörd. Det gör att skalet förtjockas, vilket ger bättre lagringsegenskaper.
Skörda i torrt väder och lägg knölarna mörkt och svalt att torka upp innan de lagras.

Användning av potatis

Det är stor smakskillnad på samma sort som odlats i olika jord och klimat. Potatis är rik på vitaminer och fibrer, i skalet sitter nyttiga antioxidanter och vitaminer. Forskning har visat att potatis innehåller serotonin, som vid förtäring ger känsla av välbefinnande och minskad stress.

Färskpotatis går snabbt att tillreda, men lämpar sig inte till mos eller gratänger på grund av den höga vattenhalten och låg stärkelsehalt. Bland vinterpotatisarna lämpar sig fasta sorter till kokning, fritering och stekning, mjöliga till gratänger och mos. Mandelpotatis kan koka sönder, tricket är att låta den koka upp i rikligt med vatten. Dra sedan kastrullen från plattan och låt potatisen bli klar på restvärmen i det heta vattnet.
 
 

Lagring och förvaring av potatis

Skörd av potatis
 
Färskpotatis håller bara några veckor och skördas när den fått lite storlek.
 
Vinterpotatisen skördas under senhösten när skalet hårdnat. Den kan lagras mörkt och svalt i flera månader. Undvik att lagra potatis tillsammans med äpplen, som utsöndrar etylengas som i sin tur försämrar potatisens lagringsförmåga. I artikeln Så påverkar etylen blommor kan du läsa mer om detta.

Ohyra och sjukdomar på potatis

Växtföljd är tricket för att slippa sjukdomar som annars kan härja. Mer om växtföljd kan du läsa i artikeln Så fungerar växtföljd i köksväxtlandet.

Potatisbladmögel

Varma, fuktiga somrar är potatisbladmögel ett gissel. Det är en svamp som börjar som små mörkar fläckar på bladen, fläckarna brer snabbt ut sig och till sist vissnar hela plantan. Knölarna får bruna rötor och blir oätliga. Den drabbar också släktingen tomat, så undvik att odla dem allt för nära varandra..
Om du ser angrepp, slå av blasten och släng i soporna. Vänta 2-3 veckor innan du skördar. Bästa sättet att hindra svampen är att hålla blasten luftig och torr. Vattna om möjligt bara direkt mot jorden och plantera inte för tätt.

Skorv på potatis

Skorv är en svamp som angriper skalet och ger en hård, skrovlig yta. Högt pH gynnar svampen, undvik därför att kalka eller sprida aska i potatislandet.

Knäpparlarver på potatis

Larverna kommer vanligen från gräsmattan. Undvik att odla direkt i före detta gräsmatta om du misstänker att larverna härjar där. Larverna är blekgula med hårt skal.

Nematoder, potatisål

Nematoden potatisål, är små jordlevande rundmaskar som bildar små cystor i knölarna som blir missformade och små. Välj resistenta sorter och fyraårig växtföljd.
 
 
Foto: Lena Ljungquist, Karin Tanner-Malmén m fl.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.