Fri Frakt på Fröer hela helgen!
Fakta & Råd

Guide - välj rätt jord för krukan

Jord till gröna krukväxter - AS
 
Planteringsjord för krukväxter
 
Vilken jord ska man välja till sina växter? Det viktigaste är att jorden är genomsläpplig så att inte vatten blir stående.
Det finns specialjordar som är anpassade för olika växtslag, men du kan också blanda din egen supermix.
 
En bra jord är en förutsättning för att växterna ska trivas och utvecklas optimalt. Den ska vara strukturstabil så att vatten, näring och syre kan komma rötterna till godo. Välmående växter står emot sjukdomar och skadedjursangrepp bättre och blir med åren riktiga klenoder som är en fröjd att vårda.

Vad är jord?

Blandning av jord för odling i kruka - AS
Jord är ett medium att odla i som består av organiskt material som bas, vanligen torv. Hit hör också mikrolivet som i en balanserad miljö består av bakterier, svampar och småkryp. Till detta kommer andra ingredienser som oorganiska material: mineraler som sand eller lera eller vulkaniskt material som lecakulor eller perlite.
 
Jorden kan vara berikad med näring. Den är antingen av organiskt ursprung (kogödsel, hönsgödsel, alger eller multnade växtdelar), eller oorganiska mineraler (konstgödsel). 
Substrat är en benämning på det medium som plantan växer i. Det kan vara jord, men också kokosfiber, lecakulor eller stenull (som Rockwool). Substratet är antingen biologiskt aktivt, eller inaktivt, inert.
 
Ett inert substrat är sterilt och påverkar inte sin omgivning, hit hör Rockwool, lecakulor, pimpsten och vissa kokossubstrat. De inerta substraten används framför allt i hydrokultur där man vill ha kontroll på näringsgivan.
 
 
 
ads
 

Att tänka på vid val av krukord

Utrymmet i krukan är begränsat, därför är kravet på en bra rotmiljö extra stort jämfört med odling i marken. Det vanligaste problemet är att jorden är för blöt och kompakt. 
 
Sticklingsplanta med fina rötter
Rötterna förbrukar mycket syre och man kan se hur de söker sig till krukans ytterkanter. Här en fin pelargonstickling som rotat sig i såjord med perlit.
 
  • Jorden ska vara strukturstabil. Det betyder att den ska ha en grov struktur som inte smular sönder och blir kompakt efter några månader. Låghumifierad, grov torv eller grova kokosfiber är bra baser för odlingsjordar.
  • Jorden ska vara lättdränerad. Det betyder att överskottsvatten kan rinna av och att luft kan komma till och fylla ut de små hålrummen. Rotandningen är en viktig process i växtens näringsupptag. En kompakt, vattenfylld jord innebär syrebrist och snabb rotdöd.
  • Jorden ska vara biologiskt aktiv och kunna hålla näring. Här har växvalet stor betydelse. Vissa växtslag, som orkidéer, tar sin näring via bladen. Då är jorden, eller substratet, bara ett medium för rötterna att fästa i. Tomater däremot har ett stort näringsbehov och behöver en välgödslad jord. Biokol fungerar som en näringsbank i jorden och är perfekt att blanda in vid odling av näringskrävande växter. Läs med i artikel Vad är biokol?
 
 

Jord för frösådd

Jord för frösådd - LS
 
 
  • Såjorden ska ha lågt näringsinnehåll. Många frön gror inte i en näringsrik jord. Dessutom är de första rötterna känsliga för höga salthalter i jorden.
  • Jorden ska gärna ha en inblandning av sand som underlättar för fröet att få fäste och inte flyta omkring vid vattningen.
  • Jorden kan gärna ha inblandning av perlit, ett vulkaniskt, poröst material som jämnar ut fuktighet och temperatur. Perlit förbättrar dessutom syreupptagningen vilket också bidrar till snabbare groning och rotning. 
 
 

Jord för sticklingar

Sticklingar rotade i root riot och kokosbrikett
Det är praktiskt och enkelt att använda färdiga rotningskuber till sticklingar. Root Riot innehåller en humsrik jord med rotningsfrämjande, naturliga ämnen. Kokosbriketterna (till höger) är luftiga och ger en snabb rotning.

Sticklingen har ännu inga rötter och behöver ett poröst substrat med låg näringshalt för att främja rotbildningen. Välj därför antingen en jord med dessa egenskaper, gärna såjord, eller ett luftigt, näringsfattigt substrat som kokos. Våra färdiga odlingsbriketter och rotningskuber hittar du i vår webshop. De är enkla att använda och har en perfekt sammansättning som främjar rotbildningen. De kan också vara berikade med rotningsfrämjande ämnen, framför allt humussyror.
 
 

Jord för blommande krukväxter

De blommande krukväxterna vill vårda i många år. Därför är en kvalitetsjord basen för en välmående, långlivad och prunkande blommande krukväxt.
Jorden ska vara strukturstabil och näringsberikad med framförallt fosfor och kalium som främjar blomning.
En inblandning av små lecakulor bidrar till en luftigare miljö och bättre rotning.
 

Jord för pelargoner

Pelargonen är en suckulent växt med stor förmåga att lagra vatten i stjälken. De har ett fint rotsystem som är extra känsligt för övervattning. Pelargonjorden är därför extra porös. Långtidsverkande näring säkrar en lång blomning, men efter några månader behöver näringsdepån fyllas, gärna med flytande näring vid varje vattning under sommarhalvåret. Pelargoner trivs i ett lågt pH kring 5.5-6.5, då framför allt järn finns i en lättillgänglig form. Vi har speciell pelargonjord, prova också att odla i kokosfiber med tillsatts av långtidsverkande näring.
 


Jord till orkidéer

De flesta orkidéer lever som epifyter uppe i regnskogens trädklykor. De tar upp både fukt och näring via blad och luftrötter. De trivs i ett kompostliknande substrat som liknar denna livsmiljö, med grova fibrer som håller rötterna på plats och mossa som håller fukt utan att det blir blött. Här hittar du vår orkidékompost, prova också att odla i kokos.
 


Jord till azalea

Azaleorna växer naturligt i en sur jord med lågt pH. De är också känsliga för uttorkning och trivs i en rhododendronjord med lite inblandning av lera.
 
 

Jord för gröna krukväxter

Jord till gröna krukväxter - AS
 
 
De gröna krukväxterna är smycken i inredningen och blir med åren bara vackrare och pampigare. Stora bladväxter bidrar dessutom till en bättre inomhusluft och många har en förmåga att rena luften från ohälsosamma gaser. 
Jorden för gröna krukväxter är strukturstabil och rik på kväve som ger extra skjuts på skottillväxten. Det finns inga specialjordar för gröna krukväxter, utan man använder jord för blommande krukväxter och vattnar med kväverikt gödselmedel för gröna krukväxter som Formulex. Alternativt blandar i långtidsverkande, kväverik gödning i jorden vid omplantering.
 
 

Jord för kaktusar

Kaktusar är specialiserade på att lagra vatten i stammar och blad. De har ett litet, känsligt rotsystem som inte tål övervattning. Kaktusjord innehåller grus som ger ett stabilt substrat. Jorden är porös och med relativt låg näringsdos för att inte bränna de känsliga rötterna. Du kan blanda din egen kaktusjord med såjord mixat med pimpsten.

Undantag är skogarnas bladkaktusar som växer i trädkronorna, som epifyter liknande många orkidéer. Plantera dem i en blandning av orkidéjord, pinjebark och såjord.
 
 

Jord för citrusväxter

Många citrusväxter härstammar från Medelhavsländernas bergstrakter och lerbaserade jordar med lågt pH. Citrusjorden har därför lågt pH, så att framför allt järn blir tillgängligt för rötterna. Citrusjorden ska vara relativt näringsrik med lerinblandning och strukturstabil. Den passar också andra Medelahvsväxter som lager, olivträd och nerium. Också citrusnäringen är anpassad med lågt pH som gör näringen lättupptaglig för rötterna.
 
 

Jord för sommarblommor

Sommarblommor Petunia - LS
 
Sommarblommorna ska prunka hela säsongen och växer mycket på kort tid. Det ställer extra höga krav på en näringsrik jord med hög halt av fosfor och kalium som främjar blomningen. Jorden för sommarblommor kan vara mer nedbruten och humusrik, jämfört med den mer strukturstabila jorden för fleråriga växter. 
 
 

Jord för grönsaker

Tomat och paprika odlade i kruka

Grönsaker som ska bära frukt, som tomater och chili, behöver en näringsrik jord med hög halt av fosfor och kalium som främjar blomning och fruktsättning. Den berikas därför gärna med kogödsel. En stor inblandning av humus (som kompost och kogödsel) främjar livskraften och ger hälsosamma plantor som står emot skadedjur och sjukdomar bättre. 
Här kan du läsa vidare om odlingsråd för tomater och chili.
 
Grönsaker där man skördar blad, som sallat, mangold, spenat och dill, ska ha en jord rik på kväve som främjar bildning av vegetativa skott. Det bästa är att använda grönsaksjord som berikas med hönsgödsel. En stor inblandning av humus (som kompost och djurgödsel) främjar livskraften och ger hälsosamma plantor som står emot skadedjur och sjukdomar bättre.
 
 

Blanda egen jord för krukväxter

Om du har tillgång till egen trädgårdsjord kan du enkelt göra din egen krukväxtjord. 
 
  • Kolla först jorden så att dräneringen funkar. Fyll en kruka och vattna igenom. Överskottsvattnet ska rinna av efter några minuter.
  • I artikeln om Bördig jord kan du läsa om hur du tar reda på vad du har för slags jord, så att du vet utgångsläget.
  • Till krukväxter använder man en humusrik, mörk jord som bas.
  • Till en hink med 20 liter trädgårdsjord blandar du i 1 liter små lecakulor och 5 liter kokosfiber för en struktur som fungerar i krukan. Extra plus för om du har välbrunnen kompostjord, tillsätt i så fall 2 liter av den.
 
Läs mer i artikeln Gör din egen jord
 
 
Foto: Lena Ljungquist, Linda Sandström m fl.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.