15% på ett köp för medlemmar*
Fakta & Råd

Växtval för miljövänlig odling – 14 tips

Nektarrika växter fingerborgsblomma björk
 
Apollofjäril vid tistel
Apollofjärilen har tyvärr minskar drastiskt i antal. Genom att plantera tistlar (bilden), fetknoppar eller kärleksört kan du hjälpa den att överleva. I artikeln Känn igen trädgårdens fjärilar kan du läsa vidare om våra vanligaste fjärilar.
 
Med ett klokt växtval blir din trädgård och balkong både klimatsmart och trivsam. Som superbonus får du lättskötta odlingar med tåliga växter och tusentals – ja miljontals små hjälpare.
 
Blåmesen oskadliggör äpplevecklarna, nyckelpigorna käkar bladlöss, maskarna myllar jorden, humlor ökar skörden på bärbuskarna. De är alla oumbärliga nyttodjur som trivs i en ekologiskt balanserad trädgård. Läs vidare här om småkrypen som gör nytta i trädgården och tips för att värna nyttodjuren i trädgården
 

Växtval för miljövänlig odling

Här är bästa tipsen för hur du väljer växter för en hållbar odling. I artikeln Miljövänlig odling hittar du fler smarta tips!

1. Lär känna platsen

Torktålig trädgård med tall och fingerört
I den torktåliga trädgården trivs bergtall, fingerört, blåsvingel och murbinka.
 
Först – vad trivs hos dig? Om du väljer växter som inte har förutsättningar att utvecklas optimalt, kommer plantorna att behöva mycket mer omvårdnad och slutligen kanske dessutom ge upp. Ta reda på jordmånen och hur mikroklimatet på tomten är. Alla lägen har sin charm; på den torra, magra heden trivs ljung, tall och lavendel. I den styva leran prunkar rosor och äppelträd. Man kan förbättra, men långsiktigt blir det bäst om växtvalet görs utifrån platsens förutsättningar.

2. Mångfald 

Miljövänlig och hållbar trädgård
Vad gör en trädgård trivsam och miljövänlig? En av de viktigaste faktorerna är en mångfald med växtlighet från ”topp till tå”. 
 
Med många olika växtslag bjuder du in betydligt fler djur, stora som små. Se till att det händer något i varje skikt; från golvet med marktäckare via väggar av häckar och buskage till trädens tak.

3. Lång blomningstid

Vinterblommande vintergäck för pollinering
De tidigaste vårvinterblommorna, som vintergäck, är livsviktga energikällor för övervintrande insekter. 

Med en lång blomningstid får insekterna en chans att äta sig mätta under hela säsongen. Framför allt är de tidigblommande växterna livsviktiga. Hit hör krokus, snödroppe, sälg, vintergäck, forsythia och rosenrips. Men också höst/sensommarblomning är viktigt för att övervintrande insekter och fåglar ska kunna tanka energi. Astrar, höstflox, solhattar, gullris, höstljung, ölandstok och bokharabinda ger nektar inför vintervilan.

4. Energirika frön

Frökapslar av solhatt echinacea
Solhattens frökapslar rymmer viktig föda åt fåglarna. Förutom att de är så grafiskt vackra!

Vintern är djurens tuffaste tid. Växter som är rika på frön som står kvar under höst och vinter är mycket viktiga energikällor. Hit hör solrosor, solhattar, röllika, höstvädd och tistlar. 

5. Enkla blommor 

Balkongodling med nektarrika blommor
Balkongodlingen är superviktg för stadslandskapet ekologi. Den enkelblommande krassen attraherar många pollinerare. Förväxla inte sammansatta, ”bollblommor” som Mårbacka-pelargonen här med fyllda blommor. Blomställningen består av flera, enkla blommor.
 
Välj om möjligt enkelblommande sorter. De är nektar- och pollenrika. I Sommarkrukor för pollinerare kan du läsa om de bästa blommorna att välja för att bjuda in pollinerare. Helfyllda blommor är ett resultat av växtförädling. De är sterila, då de inre kronbladen är ombildade ståndare och pistiller. I Potager - blommor i grönsakslandet får du förslag på blomor att så in bland kökväxterna för att attrahera pollinerare som ger högre skördar.

6. Buskage ger skydd

Blommande prydnadsbuske Forsythia - x
Forsythia är en bra prydnadsbuske som växer snabbt, är lättodlad och ger tidig vårblomning.
 
Stora buskage är inte bara lättskött och frodigt. Det gynnar djurlivet, som fåglar, igelkottar och småkryp. Buskage ger också vindskydd och skugga, vilket i sin tur bidrar till ett bättre mikroklimat.

7. Inget slår träd 

Träd som ger skugga i trädgård - LS
 
Om du måste välja bara en enda växt i trädgården- välj ett träd. Träden är med sin ålder hem för massor av viktiga små kryp. Deras massiva rotystem bidrar till en viktig, underjordisk ekologi med miljarder mikroorganismer och mykorrhiza som ger en frisk jord. De skänker skugga, vilket i sin tur bidrar till minskat vattenbehov. De silar också vinden och ger ett gott mikroklimat. Träden är dessutom stora koldioxidslukare och avger fukt och syre.

8. Välj friskt och härdigt 

Ros Flammentanz som klättrar i träd - LS
'Flammentanz' är rätta valet om du söker en frodig, frisk och röd klätterros. Sorten får också nypon på hösten vilket fåglarna tackar för.
 
Det kan vara lockande att testa halvhärdiga, spännande växter, men i den hållbara trädgården är säkra kort vägen till framgång. Välj alltså välkänt friska, härdiga sorter, som röda klätterrosen ’Flammentanz’ framför ’Heidelberg’ som lätt drabbas av svartfläcksjuka. Om du bor i en trakt med mycket nederbörd drabbas äpplen lätt av svampsjukdomen skorv. Välj där skorvresistenta 'Aroma', framför mycket känsligare Cox Orange.

9. Häckar är bästa inramningen

Häck av vitblommande ölandstok
Ölandstok är en suverän häckväxt med lång blomningstid, från försommaren långt in på hösten.
 
Häcken ger det bästa mikroklimat din tomt kan få. Det skapar ett effektivt vindskydd – vilket höjer temperaturen och samtidigt minskar vattningsbehovet. Häcken gynnar djurlivet, framför allt fåglarna. Välj gärna en friväxande, blommande häck som häggmispel, ölandstok eller bukettapel. Blomningen gynnar pollinerare och bär ger mat åt fåglarna. Många fler förslag hittar du i vår Guide - välj rätt häck.
Du som har balkong eller liten uteplats – välj robusta klättrare som fyller samma funktion. De skärmar av och ger insynsskydd. Till exempel klätterhortensia eller blåregn.

10. Minska gräsmattan

Gräsmatta med planteringar i trädgård
Här har gräsmattan minskats och ersatts med mer lättskötta, frodiga planteringar med vårlökar och buskar.
 
Gräsmattan är en trevlig lekyta – men tyvärr en ekologisk öken. Ofta dessutom en krävande intensivvårdpatient som ska vattnas, rensas, gödslas och daltas med. Om du ändå har behov av gräsmatta, välj sorter som lämpar sig för platsen. Det finns sorter för torra lägen och för skuggiga. Minska gärna ytan och låt en del bli vildäng. Fler tips på klimatsmart gräsmatta kan du läsa om här
 
ads

 

11. Nässelhörna

Nässelfjärilens larver uppskattar blad hos nässlor
Nässlan är en gammal kulturväxt som tyvärr minskar i landskapet. Du gör en stor insats för många fjärilar om du kan avsätta en liten plätt för nässlan.
 
Många fjärilsarter minskar drastiskt på grund av att det inte finns mat till larverna. Nässlan är en gammal kulturväst som har flera användningsområden i trädgården. Den är en viktig barnkammare för många fjärilslarver. Ha gärna en liten vrå med ett nässelbestånd – och du får fladdrande små juveler som tack. Dessutom kan du använda nässlorna som perfekt gödselmedel och självklart den klassiska nässelsoppan som du kokar på späda skott.

12. En örtagård 

Myntor i örtagård - LS
 
 
Inga växter lockar pollinerande insekter som de väldoftande örterna. Dessutom ger de härliga kryddor och dofter till hemmet. Satsa på fleråriga arter som återkommer. Hit hör myntor, salvia, timjan, lavendel och ringblomma (ettårig men självsår sig friskt). 

13. Återkommande lökväxter

Narcisser och pärlhyacinter förvildade
Lökväxter som lätt sprider sig ger en vacker, lättskött vildäng och bjuder in pollinerare. Här pärlhyacinter och narcisser. Till höger sköna 'Recurvus', en mycket gammal sort som man kan se stå kvar vid gamla ödetorp.
 
De vårblommande lökväxterna hör till våra mest efterlängtade blommor. Välj sorter som sprider sig och återkommer. Till dem hör scillor, vintergäck, allium och narcisser. Läs här om Långlivade tulpaner.

14. Satsa på marktäckare

Praktnäva 'Himalayense' som marktäckare
Praktnävan 'Gravetye' sprider sig snabbt till blommande mattor.
 
Genom att aldrig låta marken ligga bar stannar näringen i jorden, istället för att lakas ut. En yta som är täckt av växter eller växtrester bibehåller fukten och gynnar den biologisk mångfalden. Som bonus slipper du rensa ogräs och det ser trevligt och frodigt ut. Läs vidare i Marktäckande perenner och i Köksväxtodling för flera smarta tips.
 
Foto: Karin Elmberg, Ibulb och Linda Sandström.
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.