Fri frakt över 690 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel
Fakta & Råd

Odlingsskolan del 7: Miljövänlig trädgård

Insektshotell av stockar - KR
Insektshotell av stockar - KR
 
Allt fler uppskattar en egen jordplätt att förvalta och odla. Här kommer bästa tipsen för hur du med små medel får till en miljövänlig, klimatsmart och hållbar odling.
 
Alexander Antonelli är professor och chef för landets nya centrum för biologisk mångfald i Göteborg samt numera även forskningschef vid Kew Gard. Han menar att trädgårdarna är livsviktiga oaser för många växter och djur. Det här är hans bästa tips för en vacker och vild trädgård.
 
 • En naturlik trädgård är inte bara slösande vacker utan också mer lättskött och ger större skördar då du får hjälp med pollinering och skadedjursbekämpning. 
 • Vatten är livsnödvändigt för både växter och djur. Ju större vattensamling desto enklare skötsel, då den biologiska balansen får lättare att fungera.
 • Välj växter som ger frukt och bär. 
 • Välj blommor som är enkla och därmed ger pollen och nektar. Dubbla blommor är sterila, då de inre kronbladen är omvandlade pistiller.
 • Välj inhemska arter framför exotiska.
 • Lämna löv- och rishögar vid skuggiga skrymsen.
 • Sätt upp holkar, insektshotell.
 • Många växtslag kan vattnas med saltvatten. Här kan du läsa om vilka som tål Östersjövatten.
 
Läs också gärna våra tips i inlägget Hållbar trädgård.

1. Skapa en mullrik jord

En mullrik jord är A och O för att växterna ska trivas och må bra.
I Odlingsskolan del 5: bördig jord får du råden som hjälper dig att skapa en mullrik jord.

Kompostera

Kompostlimpa med trädgårdsrens - LS
 
Komposten är motorn, här landar trädgårdens rester. För animaliskt köksavfall krävs en isolerad varmkompost.

Täckodla

Mangold med täckodling
 
Genom täckodling höjs mullhalten, vattenbehovet minskar, ogräs hindras och näringsbehovet minskar. Lägg allt ogräsrens, gräsklipp, löv och annat organiskt rens ovanpå jorden i grönsaksland och rabatter. Enkelt och du slipper gå vägen om komposten. Materialet bryts ner på plats och bidrar till en lucker och livskraftig jord.

Gräv mindre!

Sluta gräv, eller försök i alla fall gräva så lite som möjligt.
Grävning är onödigt arbete och missgynnar mikrolivet. Och inte vill vi väl störa maskarnas viktiga arbete i onödan!
 
Tips och hjälp på traven hur du kan tänka kring grävfri odling hittar du i vår artikel Odla utan att gräva.

2. Var klok med vatten

Det finns mycket man kan göra för att spara och använda vatten på rätt sätt. En bra hjälp är att att skapa en mullrik, genomsläpplig, frisk jord som bevattning enklare så att växterna trivs.
Sverige har en lång kust och många har tillgång till saltvatten. Visste du att många växtslag är salttoleranta och kan vattnas med havsvatten? Läs om dem i Vattning med havsvatten.
 
Vi har samlat 10 tips på smart bevattning i trädgården där du får ännu fler tips om att spara och vara klok med vatten.

Samla regnvatten

Regnvatten är en fantastisk, kalkfri resurs. Genom att samla regnvatten i en damm, tunnor eller större reservoar får du gratis tillgång under torra somrar.

Vattna rätt

För växter som är planterade i jorden är sällan och mycket modellen för att ge rötterna ordentlig rotblöta. Vattning ofta och lite ger bortskämda, ytliga rötter som kräver mer och mer vatten. Oftast behövs ingen vattning alls av träd, buskar och perenner första tiden efter de planterats. Läs mer i vår artikel Vattna nyplanterade växter. Endast vid långvarig torka kan vattning behövas, men det ser du då tydligt på växten. Rotvattna gärna så att vattnet kommer dit det ska och inte rinner undan och dunstar.
 
Många växtslag, som t.ex. rosor, ska inte vattnas alls annat än i samband med planteringen och kort därefter. Rötterna söker sig på djupet – se hur rosorna i stadens stenlagda trottoarer prunkar utan en droppe från kranen. Läs vidare om bästa tipsen för en torktålig trädgård.
 
Miljövattning droppbevattning med solceller Irrigatia - lev
Solcellsdriven droppbevattning med Irrigatia spar både vatten och energi – förutom att du får tid till mycket annat.

Växter i kruka vattnas klokast med droppbevattning - det spar 90% av vattenmängden. Vårt solcellsdrivna bevattningssystem Irrigatia är ett smart, bekvämt och miljövänligt sätt att vattna resurssnålt. Läs vidare om solcellsdriven bevattning.

Låt djuren dricka

Vattensamling för fåglar och insekter
Det lilla vattnet är livsnödvändigt för småkryp och fåglar. Ställ minidammen skyddad för rovfåglar och katter.
 
En liten vattensamling eller fågelbad är mycket värd för djurlivet. Den ska vara grund så att fåglar kan bada och småkryp komma åt att dricka. Försök placera den skyddad så att alla vågar sig fram utan risk för katter eller rovdjur. Ha gärna flera och skrubba rent några gånger i månaden. Om möjligt, placera gärna så att du ser skådespelet inifrån. Där händer alltid något! Få tips om hur du gör ett bi-spa till törstiga insekter

3. Städa lagom

Gömsle för nyttodjur insekter i trädgård - LS
Insekterna är starkt hotade i takt med att deras livsmiljöer krymper. Några gamla avloppsrör, fyllda med ihåliga bambupinnar och barkflagor blir en viktig fristad för småkrypen.

 

Städa lagom. Lövhögar, vedupplag, snåriga buskage, stubbar och nässelstånd – de är alla oumbärliga vrår för nyttodjuren. Det finns också färdiga insektshotell att köpa.

Läs våra fem enkla tips för att värna nyttodjuren för vad mer du kan göra för att på ett enkelt sätt hjälpa våra minsta vänner att överleva och trivas. 

4. Gödsla organiskt

Försök så långt möjligt att använda organisk trädgårdsgödsel. Det är gödselmedel som kommer från växt – eller djurriket. Humusämnena i denna gödsel bidrar starkt till en livskraftig jord, samtidigt som näringsämnena avges långsammare jämfört med flytande konstgödsel. 
 
Tång som gödselmedel - x
Tång är rikt på många vitkiga mikronäringsämnen - dessutom höjer det jordens mullhalt rejält. Här blåstång, Fucus vesiculosus.
 
 • Tång är ett fantastiskt gödselmedel, rikt på många viktiga mikronäringsämnen. Bästa gödselmedlet för sparris och fruktträd.
 • Urin är en ofta outnyttjad resurs – med guldkannan Towa samlar du lätt in ditt guldvatten. Läs vidare om guldvatten.
 • Kogödsel är bästa näringen till alla växtslag som ska blomma och sätta frukt.
 • Hönsgödsel är kväverikt och bästa valet för växter med stor vegetativ tillväxt som häckar, gräsmattan och bladgrönsaker.
 
Fler tips om organisk näring och gödsling kan du läsa i Odlingsskolan del 4: Växtnäring och gödsling.

5. Odla med variation

Mångfald i trädgården
 
 
Den naturvänliga trädgården har tak av träd, väggar av häckar och ett golv av växter som uppskattas av pollinerande insekter.
Genom att välja växter som blommar, buskar och träd som ger skydd och gömställen skapar du en oas som både uppskattas av trädgårdens djurliv och gör skötseln enklare.
 
 • Fåglar, fjärilar, maskar, humlor och andra småkryp trivs här. 
 • I den hållbara trädgården är jorden i balans och pollinerande insekter ökar skördarna.
 • En vacker, rofylld trädgård ger välbefinnande och minskar kroppens stresshormoner.
 • En trädgård i ekologisk balans drabbas mindre av sjukdomar, ogräs, och torka.
 
Din naturvänliga trädgård bidrar till en bättre miljö med närodlat och en ökad biologisk mångfald. Särskilt trädgårdar i stadsmiljö är oumbärliga ekologiska oaser och en fristad för insekter och andra smådjur.
 
Med en lummig miljö blir trädgården skyddad och rik på liv. Läs mer om växtval för miljövänlig odling
Alla plantor behöver inte köpas in. Här i Faktabanken hittar du massor av tips på hur du själv förökar med sticklingar, frösådd och delning. Byt också med vänner och grannar. 

6. Återanvänd

Växtstöd av grenar - LL
 
Återanvänd och se vad naturen kan bidra med. Spara störar och kraftiga grenar från beskärning för att göra växtstöd.
Beskärningsris kan användas som klätterstöd åt pioner, rosor och sockerärter. Grenar kan flisas till täckmaterial i gångar.
 

7. Satsa på kvalitet

Bra prylar håller längre! Wexthusets affärsidé har alltid varit att erbjuda bra produkter som gör odling roligt, enkelt och långsiktigt hållbart. Till många av produkterna vi säljer kan du också köpa reservdelar så att de kan lagas om olyckan är framme. Vårda trädgårdens redskap och välj också kvalitetsjord och växter som trivs i din växtzon för hållbar och framgångrik odling i trädgården.
 
Foto: Lena Ljungquist, Linda Sandström, mfl
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.