Fri Frakt på Fröer hela helgen!
Fakta & Råd

Känn igen skador och sjukdomar på tomater

Magnesiumbrist på tomatblad
 
Tomatplantan är i regel en frisk och lättodlad växt. Men det är bra att känna till de vanligaste sjukdomarna och skadorna så att du kan mota problemen i tid.
 
Generellt gäller att plantor i god kondition klarar de flesta angrepp bra på egen hand. Lite bladlöss och svampfläckar får man räkna med.
Men man kan ha otur och alla missar ibland att få till en bra odlingsmiljö. Med denna guide kan du söka dig fram till vad problemet kan vara. I artikeln om att Odla tomater hittar kan du läsa om hur du lyckas med din tomatodling.
 

Svampsjukdomar på tomater

Svampsporer finns naturligt överallt och i en god odlingsmiljö råder balans mellan mikroorganismerna.
Några allmänna råd:
 • Bladsvampar gynnas av gödsling med för mycket kväve. Använd kogödsel och speciell tomatnäring.
 • Hög luftfuktighet gynnar också bladsvampar, där luften inte kan cirkulera. Se till att plantorna inte står för tätt. I växthus: vädra ofta.
 • Svampar angriper lätt plantor med allmänt dålig kondition på grund av näringsbrist, torka eller övervattning.
 • De flesta svampsjukdomar kan motverkas med kisel och en gynnsam svampflora i jorden.
 • Kisel stärker cellväggarna och motverkar att svampsporer får fäste på bladen. Det finns rikligt i nässlor och åkerfräken. Man kan också vattna ut kisel som ett näringsmedel.
 • Trichoderma är effektivt mot all slags svamp. Det finns i preparatet Binab, som innehåller en mix av naturligt förekommande trichodermasvampar.
 • Duscha bladen med växtvårdsmedel om du ser angrepp.
 • Var noga med att skrubba rent växthus och uterum höst eller vår. Här hittar du recept på rengöringsmedel
 • Byt jord på våren i fasta bäddar. Många svampsporer övervintrar i jord och skrymslen och virvlar sedan upp och sätter sig på nya plantor på våren. Därför kommer angrepp ofta tidigare året därpå om sporerna väl etablerat sig. 

Potatisbladmögel på tomater

Potatisbladmögel på tomatplanta

Symtom: Mörka fläckar på bladen som sedan vissnar. Frukterna får oregelbundna, bruna och ofta hårda fläckar som gör dem oätliga.

Orsak: Svampen potatisbladmögel, Phytophtora infestans. Sporerna kommer från potatisodling i närheten.

Åtgärd. Den enklaste åtgärden är att inte odla potatis i närheten av tomater. OM man ser minsta angrepp (mörka fläckar) på potatisblasten, tag bort bladet direkt och släng i soporna. 

Mjöldagg på tomater

Mjöldagg på tomatblad

Symtom: Vita, puderaktiga fläckar på bladen. Först på ovansidan, sedan också på undersidan och på stjälkar och frukter. Bladen gulnar och vissnar så småningom.

Orsak: Mjöldaggssvampen, Odium. Det finns flera arter som förekommer naturligt och gynnas av torrt, varmt väder.

Åtgärd: Tag direkt bort drabbade blad och frukter. Se till att plantan inte torkar. Minska om möjligt på kvävegödslingen, använd särskild tomatnäring och/eller komposterad kogödsel. Duscha bladverket med bikarbonat, dosera 2 tsk bakpulver + tsk såpa per liter vatten. Upprepa med några dagars mellanrum.

Gråmögel på tomater

Gråmögel på tomatplanta
 
 
Symtom: Man ser en mörk beläggning, ofta i sår efter beskärning eller ett skadat blad. Såret torkar in med vid högre luftfuktighet kommer ett grått ludd som växer fram ur de nu döda växtdelarna. Frukterna får runda, ljusa fläckar eller ringar med en mörk prick i mitten.

Orsak: Svampen gråmögel, Botrytis cinerea, som trivs i hög luftfuktighet och gärna sval temperatur. 

Åtgärd: Tag med en gång bort skadade växtdelar. Försök hålla luften torr i växthus och uterum genom vädring. 

Sammetsfläcksjuka på tomater

Sammetsfläcksjuka på tomatblad

Symtom: Bladens ovansida får gulaktiga, spridda fläckar. På undersidan syns en filtaktig, brungrå beläggning. Angreppet börjar på de nedre, äldsta bladen. 

Orsak: Svampen Fulvia fulva. Sporerna kräver hög luftfuktighet för att gro, varför sjukdomen bara slår till i växthus. 

Åtgärd: Plocka bort angripna blad direkt. Lufta och försök få ner luftfuktigheten. Svampen har varit ovanlig i många år på grund av förädling av resistenta tomatsorter. Men intresset för att odla ett bredare sortiment med många äldre sorter, har inneburit att svampen åter fått fäste. Välj resistenta sorter om du vill vara säker på att slippa denna allvarliga sjukdom. Resistens betecknas med förkortningarna Ff, Cf eller C.
 

Skadedjur på tomater

Gal klisterskiva mot skadedjur på tomater
Klisterskivan är en enkel åtgärd för att tidigt upptäcka skadeinsekter.

Vid vissa miljöbetingelser kan vissa skadedjur explodera. Är du ute i tid finns en stor chans att klara av ett angrepp utan något större problem. Klisterskivor är ett enkelt och smart hjälpmedel som avslöjar ohyra långt innan vi ser symtom på plantorna. Du kan också spraya bladen med växtvårdsmedel. Här finns recept på egen såpalösning att ha till hands.

Mjöllöss, vita flygare på tomater

Mjöllöss, vita flygare, på tomater
 
Symtom: När man rör plantan flyger en svärm av små, vita, tvåvingade insekter upp. Strax flyger de tillbaka och sätter sig på undersidan av bladen. En mörk beläggning (sotdaggssvamp) och genomskinligt klibb (honungsdagg) är också symtom på att vita flygare är i farten. Sotdaggsvampen lever i klibbet, som är djurens sockerhaltiga exkrementer, så kallad honungsdagg.

Orsak: Mjöllöss, Trialeurodes vaporariorum, som suger växtsaft på bladen.

Åtgärd: Duscha plantan upprepade gånger med växtvårdsmedel, särskilt undersidan av bladen. Nyttodjuret parasitstekel har god effekt i växthus och uterum. Läs vidare om bekämpning av vita flygare.

Grönsaksfly på tomater

Larver av grönsaksfly på tomater
 
 
Symtom: Tydliga hål på bladen. Hålen blir allt större och snart är hela bladet uppätet. Också frukterna angrips och får små gropar. Om man skakar plantan trillar gröna eller bruna larver ner.

Orsak: Grönsaksflyets, Lacanobia oleracea, glupska larver. Det är en fjäril vars larver är ljusskygga och nattaktiva. 

Åtgärd: Försök samla in larverna på kvällen genom att skaka plantan och lägga en ljus handduk undertill. Biologisk bekämpning med Larvskydd har mycket god effekt. Sanera växthuset på hösten. I artikeln 'Förbered växthuset för vintern' kan du läsa mer om hur.

Växthusspinnkvalster på tomater

Spinnkvalster på tomater

Symtom: Gula, vissna blad. En fin väv mellan blad och frukternas foderblad.

Orsak: Växthusspinnkvalster, Tetranyckhus urticae, som suger saft på bladen. Det är gulvita, ca 0.5 mm stora spindeldjur. De lägger ägg på bladen som kläcks efter ca en vecka. 

Åtgärd: Tag bort drabbade blad och släng i soporna. Duscha plantorna med växtvårdsmedel. Duscha hela plantan, särskilt undersidan av bladen. Upprepa flera gånger med några dagars uppehåll. Nyttodjur har god effekt i växthus och uterum. Läs vidare om att bekämpa spinnkvalster.
Sanera växthuset på hösten. I artikeln 'Förbered växthuset för vintern' kan du läsa mer om hur.
 

Skador på tomatfrukten

Sprickor i tomatskalet

Sprucken tomat vid odling

Symtom: Skalet spricker.

Orsak: Beror på ojämn vattentillförsel och/eller snabba temperaturförändringar. Inträffar ofta under sensommaren när nätterna blir svalare.

Åtgärd: Försök jämna ut temperaturen. Utomhus med en fiberduk nattetid. I växthus kan man ställa in en stor tunna med vatten. Vattnet suger åt sig värme dagtid och avger sedan värmen under natten. Ett stengolv har samma utjämnande effekt. Vädring och skuggning är också viktigt heta dagar. 
Se till att inte övervattna under sensommaren när daggen kommer och luftfuktigheten ökar. 

Pristillröta hos tomat

Pistillröta på tomat

Symtom: Mörka, insjunkna fläckar i tomatänden, där pistillen suttit. Kallas pistillröta.

Orsak: En kombination av kalciumbrist och ojämn vattning.

Åtgärd: Se till att ge en jämn vattning, vilket gör att rötterna kan ta upp lättlöst kalcium. De kan innebära två vattningar om dagen heta sommardagar. Se också till att näringsvattna med kalciumrikt gödselmedel. Också låg temperatur kan hindra kalciumupptaget, täck med fiberduk kalla nätter.
 
Läs mer om pistillröta.

Grön nacke på tomater

Grön nacke på tomat av kaliumbrist

Symtom: Ljusgrön färgskiftning närmast skaftet. Skalet blir hårt och stumt. Ojämn fruktmognad och ljusa fläckar. 

Orsak: Hög temperatur och/eller kaliumbrist. Den höga temperaturen gör att det röda färgämnet lykopen inte bildas.

Åtgärd: Skugga växthuset. Ge kaliumrik näring som finns i kogödsel, och tomatnäring. Några sorter angrips inte som ’Alicante’, ’Craigella’ och ’Shirley’.

Korkaktiga, torra tomatfläckar

Korkfläckar tomat

Symtom: Torra, hårda, korkaktiga fläckar i skalet. Frukterna kan också vara deformerade.

Orsak: Sval temperatur vid fruktsättningen.

Åtgärd: Om möjligt, håll över 15 grader vid pollinering och fruktsättning. Täck med fiberduk under kalla nätter och värm upp växthuset.
 

Näringsbrist hos tomater

Tomater är både hungriga och törstiga växter som behöver en jämn tillförsel av vatten och näring för att skörden ska bli riklig med fullmogna, goda tomatfrukter.
Det är lätt hänt att det i någon period uppstår näringsbrist. Symtomen är typiska och bra att känna igen. Vi vårt sortiment med växtnäring och gödsel hittar du våra fina näringar, varav flera är anpassade till just tomater och gör odlingen enkel och lyckosam. I Odlingsskolan del 4 kan du läsa vidare om hur olika näringsämnen funkar i växter.

Kvävebrist hos tomater

Kvävebrist på tomatblad
Till vänster tomatblad med kvävebrist.


Symtom: Bleka blad och allmänt dålig tillväxt. De äldre bladen nederst drabbas först. Plantan producerar dock blomklasar men kommer inte att orka bära fram fullmogna frukter om bristen kvarstår.

Orsak: Kvävebrist. Kvävet medverkar till att bygga proteiner som genererar tillväxt av skott och bladmassa. Det är lättrörligt i växten, därför prioriterar plantan så att äldre blad drabbas först.

Åtgärd: Det går snabbt att avhjälpa kvävebrist genom att gödselvattna med till exempel guldvatten eller nässelvatten. Eller lägg på gräsklipp eller gödsla med hönsgödsel. Se upp för överdosering dock - då går utvecklingen åt andra hållet. För mycket kväve ger frodiga, mörkgröna blad på bekostnad av blomning och fruktsättning som drastiskt minskar.

Kalciumbrist hos tomater

Se pistillröta ovan.

Magnesiumbrist hos tomater

Magnesiumbrist hos tomatplanta

 

Symtom: Äldre blad får gulorange, ljusa eller ibland bruna partier mellan bladnerverna så att bladet ser marmorerat ut. Bristen börjar i bladkanterna och bladspetsen och sprids sedan över hela bladet. Svår brist leder till döda fläckar och att bladet faller i förtid.

Orsak: Magnesiumbrist. Magnesium konkurrerar med kväve och kalium i växten och finns de senare i stor mängd kan magnesiumbrist lätt uppstå, särskilt i jord med lågt pH som kan vara fallet i torvjord.

Åtgärd: Se till att pH höjs om det finns misstanke om lågt pH i jorden. Det kan rättas till med kalkrik vattning eller gödselvattning med magnesiumrikt medel som Cal-Mag. Använd också ett välbalanserat gödselmedel avsett för tomatodling.

 

KÖP BIOLOGISK BEKÄMPNINGKÖP TOMATNÄRING

Bladskador på tomat

Får dina tomater konstiga blad? Det händer att tomatplantor får ihoprullade blad och störd tillväxt i topparna. Det kan ha flera orsaker. Nyckeln till att komma till rätta med bekymret är att försöka nysta ut vad fenomenet beror på.

Läs gärna också i artikeln 'Skador och sjukdomar på tomater' om andra symtom som kan drabba tomatplantan.

Missbildade blad på tomatplantor

Ihoprullade, missformade blad på tomat
Framför allt unga blad kan få missformade, ihoprullade, krumma blad.
 
Symtomen kan variera något, men gemensamt är att bladen rullar ihop sig, ser onormala ut och att internoderna (avstånden mellan bladen) ibland blir kortare än normalt. Stjälken kan också vrida sig.
Oftast drabbas unga plantor, men också fullvuxna tomatplantor kan få dessa symtom.

Ibland drabbas bara de yngsta bladen (som sitter i toppen av plantan), medan äldre blad är normala. Ibland är hela plantan påverkad.
Dessa symtom kan ha flera orsaker och kombinationer av dessa, som odlingsmiljön, näringsdosering, kemisk kontaminering, virus mm.

Ihoprullade blad hos tomat

Ihoprullade blad på fullvuxen tomatplanta

Ihoprullade blad på en fullvuxen tomatplanta där orsaken troligen är låg nattemperatur.

Odlingsmiljön

 • Vid låg nattemperatur ansamlas kolhydrater i bladen. De rullar då ihop sig och blir styva.
 • Starka vindar i samband med låg luftfuktighet (som råder under vår och försommar) är extremt uttorkande.
 • Bladen krullar ihop sig för att minska sin avdunstning.
 • Också växter måste vila och ha en period av mörker, normalt 12 timmar. Tomatblad som får för mycket ljus utan mörkervila reagerar med missformade, ihoprullade blad.
 • Hög värme i kombination med låg luftfuktighet påverkar bladen. De vissnar i topparna, vrids och rullar ihop sig. Det kallas fysiologisk bladrullning och är växtens försvar mot torka och ett sätt att minska bladens avdunstning.
 • Höga salthalter på grund av för mycket näring kan leda till obalanserat näringsupptag. Tomatbladen kan då reagera med att bli förtjockade och vridna. 
 • Fenomenet drabbar framförallt småplantor. Tänk på att inte kombinera t.ex jord från bokashikompost med annan näring som tillsammans blir för mycket av det goda.
   
ads
 

Bekämpningsmedel, kemiska störningar

Tomatplantor är extremt känsliga för herbicider, bekämpningsmedel mot ogräs. De reagerar redan vid mycket små mängder (0,1 ppm) genom att främst de unga bladen rullar ihop sig och missbildas. Vid starka koncentrationer drabbas hela plantan. 
Tyvärr är dessa orsaker mycket svåra att leda i bevis. Halterna är extremt låga och det är kostsamt att analysera växter, jord och gödsel. 
Det råder nu en debatt i Sverige om herbicidkontaminerad ekologisk näring, jord och gödsel. Jordbruksverket är inkopplat och förhoppningsvis leder detta till att vi framöver får kvalitetsstämplade, säkra produkter där tillverkaren garanterar att ursprunget inte kommit i kontakt med grödor som besprutats med bekämpningsmedel. 


Vinddrivna bekämpningsmedel

Kan misstänkas om man bor i närheten av ett jordbrukslandskap, en golfbana eller i ett område där bekämpningsmedel som glyfosat (finns i bland annat Roundup) används för skötseln av grönytor. 

Herbiciderna kan föras iväg 1.5 km redan vid så svaga vindar som 0,45 m/s. 
I dessa fall är det ofta en engångsföreteelse. Tomatplantan reagerar men växer sedan vidare och nya blad utvecklas normalt.


Bekämpningsmedel i jord eller näring

Det har visat sig att ekologisk, flytande näring av flera fabrikat innehållit små mängder ogräsmedel. Orsaken visade sig bero på att de ekologiska näringarna framställts av bladrester från konventionellt odlade sockerbetor, så kallad vinass. Framförallt rör det sig om ämnena klopyralid och aminonpyralid som bryts ner mycket långsamt och blir kvar i växtrester i 18 månader efter besprutningen.

Man befarar också att kompostjordar och djurgödsel där grödor som behandlats med ogräsmedel finns i kretsloppet som därmed också har kontaminerats med små mängder av herbicider. 

Det är en allvarlig kontaminering, även om korrekt dos av gödselmedlen inte ska kunna ge växtskador. Förklaringen till bladskadorna kan då vara för hög dosering av den flytande gödseln. 

Virus 

Virus på tomatplantor med ljusgula toppar
Tomato Yellow Leaf Curl Virus orsakar ljusa, ihopkrullade bladtoppar.
 
Hundratals olika viroser kan ge ihoprullade blad. 

Det vanligaste viruset som drabbar tomatplantor är pepinomosaikvirus, PepMV.
Det kom till Sverige 2001. Symtomen är bleka, grågröna och rynkiga blad i toppen av plantan. Viruset är extremt smittsamt och sprids med plantor, frön och växtsaft.
Det finns inga resistenta tomatsorter mot PepMV och tomatodlare har rigorösa skyddsåtgärder för att inte smittan ska ta sig in i växthusen.

Ett annat vanligt virus är Tomato Yellow Leaf Curl Virus, TYLCV. Det sprids med vita flygare och orsakar dvärgväxt och bladrullning och onormal bladform ofta med förtjockningar.

Återhämtning vid bladskador på tomat

Även om tomatplantan drabbats av bladskador, sker ofta en snabb återhämtning om orsakerna försvinner. 
 
tomattopp

Tomater är snabbväxande och om skadorna finns i toppen av plantan kan man toppa den genom att klippa bort toppen precis ovanför ett friskt skott. 
 
 

Foto: Karin Elmberg, H.Krisp, Lena Ljungquist, James Lindsey, Forrest & Kim Starr. m fl.

Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.