Just nu: 20% på perennfröer
Fakta & Råd

Höstplantering - 10 tips!

hostplantering-av-perenner2-LS.jpg
Plantering av perenner på hösten i rabatt - LS
 
Hösten är bästa tiden att plantera fleråriga växter. Fuktigheten är hög i både mark och luft, temperaturen är sval och nykomlingen riskerar inga torkskador. 
Den fuktiga jorden gör det enklare att gräva på hösten.
På våren råder det motsatta förhållanden och man måste passa noga med vattningen. 
 
Wexthuset har ett stort sortiment av växter för olika ändamål. Här kan du läsa mer ingående om plantering av olika växtslag:
Plantera prydnadsträd
Plantera fruktträd
Plantera krukodlade rosor

Hur länge kan man plantera på hösten?

Man kan generellt plantera och flytta fleråriga växter så länge det inte är tjäle i jorden. Växten är nu i vila, avmognad, med hårt slutna knoppar. 
Undantag från höstplantering är växter som är måttligt härdiga där du bor. De behöver etablera sig ordentligt innan vintern kommer, vilket de inte hinner när det är för kallt. Väljer du en ros som är på gränsen för härdighet, vänta alltså till våren. Också barrväxter och vintergröna växter kan lyckas bättre med vårplantering om kylan kommer snabbt och innan de hunnit rota sig på nya platsen. De kan då riskera torkskador fram på våren då de börjar avdunsta i vårsolen från barr och blad innan rötterna kan suga vatten.
 
ads

10 tips för plantering på hösten

 1. Låt växten dra vatten någon timma i en hink före planteringen. Då blir rötterna saftspända.
 2. Gräv ett hål som är dubbelt så djupt och brett som plantans kruka eller klump. Rensa samtidigt bort rotogräs som kvickrot, kirskål, åkerfräken och vinda.
Planteringsgrop i trädgård
Testa djupet. Här behöver det grävas ytterligare någon decimetern. Gräsmattan stjäl mycket vatten och näring. Minst 0.5 m radie ut från stammen behöver det vara gräsfritt. Mer gräsmatta att gräva bort!
 1. Kontrollera noga att dräneringen fungerar, annars blir det fort syrebrist för rötterna.. Ett rejält höstregn kan annars orsaka att vatten blir stående i planteringsgropen. Kommer sedan tjälen snabbt bildas ett frysblock som skadar rötterna.

  vattning vid plantering i trädgårdGod dränering är en förutsättning för att fleråriga växter ska trivas. Testa genom att vattna rikligt i gropen. Efter en kvart ska överskottsvatten ha runnit undan.

  Vattna i gropen. Vattnet ska ha runnit undan efter ungefär en kvart. Om vattnet blir stående behöver du gräva ytterligare kring gropen. Är jorden kompakt, lägg gärna ett dräneringsskikt i botten med grovt grus och småsten. Rötterna behöver luft för att fungera väl!
 
 1. Komplettera eventuellt med jordförbättring. En sandig, mager jord kan berikas med komposterad kogödsel, kompostjord och rosjord. En kompakt lerjord luckras med grov kompostjord eller mullrik barkmull. Om du grävt bort grässvål; bottna med grästovorna i gropen, vända upp och ner. OBS! Ingen kvävegödsling (N)! Kväve lockar plantan att fortsätta växa och hindrar avmognad med frostskador som följd. Vänta med kväve till vårgödslingen.
 2. Ta ur plantan ur krukan och avlägsna eventuella rotnät. Är det en kompakt kaka av rötter, skär med vass sekatör några snitt längs sidorna och ett kryss i botten av rotklumpen. Veckla sedan ut rötterna jämt åt alla håll. 
 3. Sätt ner plantan i gropen. Ös över jord som grävts upp, blandat med en kvalitetsjord med mycket organiskt material som rosjord och gärna grov kompostjord. Surjordsväxter som rododendron och blåbär behöver i stället rododendronjord.
 4. Vattna rejält. Plantan ska nu stå på samma djup som den stått i krukan – absolut inte djupare. Undantag är rosor, vars okuleringsställe behöver skyddas genom att man kupar upp jorden kring stambasen. Stammen tål inte att stå i jord, barken skadas och kan drabbas av sjukdomar. Fyll eventuellt på mer jord, om ytan sjunkit ihop.

Rätt planteringsnivå för buskar, träd och klätterväxter
När planteringen är klar och genomvattnad ska växten stå på samma marknivå som i krukan.
 1. Lämna inte marken bar kring den unga plantan. En kokosmatta ger ett bra skydd. Marktäckande perenner med ett grunt rotsystem som inte konkurrerar, ger också ett skyddande skikt som hindrar avdunstning, ogräs och kyla. Släng också på ogräsrens och gräsklipp som hindrar ogräs att komma till. Det bidrar också till bibehållen markfukt och höjer mullhalten i jorden när det bryts ner.

  Nyplanterat träd med gräsklipp - LS
 1. Späda grenar och unga stammar är poppis för gnagare, rådjur och älgar. Arrangera viltskydd om din trädgård är utsatt.
 2. Vänta med eventuell beskärning till våren. Läs under respektive växtslag (se ovan) hur du ska beskära vid planteringen. Läs vidare om Grunder för beskärning av trädgårdsväxter.
ads
 
Foto: Lena Ljungquist och Linda Sandström
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.